Forum ana sayfa Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/2778 E. , 2016/12784 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/2778 E. , 2016/12784 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529875
Konum: İstanbul4. Ceza Dairesi 2014/2778 E. , 2016/12784 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, hakaret, yaralama
HÜKÜMLER : Beraat


Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, dosya görüşüldü,
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:
1- Sanıklar ..., ... ve ...'nun tehdit ve hakaret eylemlerine ve yükletilen suçlara yönelik, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,
2- Sanık ...'nin katılan ...'a yönelttiği yaralama suçundan kurulan beraat hükmüne yönelik temyize gelince,
Katılanın, olay günü Erbaa Devlet Hastanesinden aldığı raporda yer alan "sol kulağın 2 cm. üzerinde parietal kemik üzerinde 2x3 cm. ebadında ekimotik alan” şeklindeki bulgular karşısında ve olayın hemen ardından verdiği soruşturma aşamasındaki beyanı, aynı doğrultudaki duruşmadaki ifadesi ve bu anlatımları doğrulayan adli muayene raporuna itibar edilmeme gerekçesinin somut verilere dayandırılmadan yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve katılan ... vekili ile o yer Cumhuriyet savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 22.09.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 4. Ceza Dairesi Kararları