Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2015/2783 E. , 2016/12612 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2015/2783 E. , 2016/12612 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2015/2783 E. , 2016/12612 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, hakaret
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.Ancak;
1-Sanık ...'ın savunmasında, eşi katılan ... Korkmaz'ın evde yemek yapmadığını, kendisine haber vermeden evden dışarı çıktığını, suç tarihinde de eşinin evde olmaması nedeniyle katılanın babasını aradığını, katılanın babası ve ağabeyi diğer sanık ...'nın, kendisine sinkaflı hakaret etmeleri üzerine küfretmiş olabileceğini ileri sürmesi, sanık ...'nın ise, sanık ...'ın kendisine ve kızkardeşi Nurgül Korkmaz'a hakaret etmesi ve çakı bıçağını kendisine göstermesi nedeniyle '' şerefsiz'' biçimindeki sözlerle hakaret ettiğini savunması karşısında, olayın çıkış sebebi ve gelişimi üzerinde durularak TCK'nın 29 ve 129. maddelerindeki haksız tahrik hükümlerinin uygulanma olanağı tartışılmadan, yetersiz gerekçeyle hükümler kurulması,
2-Sanık ... hakkında tehdit ve hakaret suçlarından kurulan hükümler yönünden, sabıkası kesin hüküm niteliğinde olmayan ve ''hükmün açıklanmasının geri bırakılması'' kararından ibaret olan sanık hakkında, takdiri indirim hükümleri uygulanıp, sanığın geçmişteki hali, suç işleme eğilimi ve bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat edinilmesi nedeniyle cezaların ertelenmesine karşın, ''sanık hakkında daha önce hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğinden ve şartları oluşmadığı, '' biçimindeki yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle CMK'nın 231. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,
3-Sanık ... hakkında tehdit ve hakaret suçlarından kurulan hükümlerde, sanığın getirtilen adli sicil kaydına göre, daha önceden kasıtlı suçtan dolayı 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmesi nedeniyle erteleme hükümlerinin uygulanamayacağının gözetilmemesi,
4-Kabule göre de, sanık ... hakkında tehdit suçundan kurulan hükümde, TCK'nın 51/3. maddesi uyarınca belirlenen denetim süresinin mahkum olunan ceza süresinden az olamayacağının düşünülmemesi,
5- Sanık ...'ın adli sicil kaydına göre, sanık hakkında TCK'nın 58. maddesinde düzenlenen tekerrür hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,
6-Sanık ... hakkında tehdit ve hakaret suçları ile sanık ... hakkında hakaret suçundan kurulan hükümler yönünden, kısa süreli hapis cezaları ertelenen sanıklar hakkında, TCK'nın 53/4. maddesi uyarınca aynı maddenin birinci fıkrasındaki hak yoksunluklarına karar verilmeyeceğinin düşünülmemesi,
7-Sanık ... hakkında tehdit suçundan kurulan hükümde, Anayasa Mahkemesi'nin karar tarihinden sonra 24.11.2015 günü, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı TCK'nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin kararının yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş, O Yer Cumhuriyet Savcısı ile sanık ... müdafii ve sanık ...'nın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 21/09/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla