Forum ana sayfa Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/42034 E. , 2016/12615 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/42034 E. , 2016/12615 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529875
Konum: İstanbul4. Ceza Dairesi 2014/42034 E. , 2016/12615 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tehdit
HÜKÜM : Beraat

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,
Sanığın, imzasız mektupla tehdit sözlerini sarfettiğinin ve bu mektubu şikayetçinin çantasına bıraktığının iddia edilmesi karşısında, eyleminin TCK’nın 106/2-b maddesinde düzenlenen imzasız mektupla tehdit suçunu oluşturabileceğinden, delilleri değerlendirme ve suçu nitelendirme görevinin asliye ceza mahkemesine ait olduğu gözetilmeden, görevsizlik kararı verilmesi yerine, yargılamaya devamla esas hakkında hüküm kurulması,
Kanuna aykırı ve katılan ...'nun temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, başkaca yönleri incelenmeksizin HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın CMK'nın 7. maddesi hükmü de gözetilerek sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın 1412 sayılı CMUK'nın 323. maddesi uyarınca görevli O Yer Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine, 21/09/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 4. Ceza Dairesi Kararları