Forum ana sayfa Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/15900 E. , 2016/12704 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/15900 E. , 2016/12704 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul4. Ceza Dairesi 2014/15900 E. , 2016/12704 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tehdit
HÜKÜM : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak;
Sanığın,arkadaşı olan müştekiyi evine konuk olarak almasından sonra müştekinin sanığın reşit olmayan kızı ile arkadaşlık kurması üzerine, kızıyla ilişkiyi sonlandırması için tehdit eylemini gerçekleştirmesi karşısında,sanığın kızının beyanına başvurularak hakkında tahrik hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması,
Kanuna aykırı ve sanık ...'ın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine 21.09.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 4. Ceza Dairesi Kararları