Forum ana sayfa Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/5363 E. , 2016/12614 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/5363 E. , 2016/12614 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul4. Ceza Dairesi 2014/5363 E. , 2016/12614 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali
HÜKÜM : Beraat

KARAR

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede ,
Sanığın suçları inkarı, tanık ...'ın beyanında, sanığın tehdit etmediğini ve içeri girmeye çalışırken görmediğini belirtmesi, diğer tanık ...'nun beyanında ise sanığın evin içine doğru adım attığını ve katılanı ''öldüreceğim sizi, buradan gidin'' biçimindeki sözlerle tehdit ettiğini ileri sürmesi karşısında, tanıkların beyanları arasındaki çelişkinin giderilmesi, giderilemediği takdirde yöntemince irdelenip hangi anlatımın hangi nedenle üstün tutulduğunun açıklanıp tartışılması ve sonuça göre sanığın tutuklu durumunun belirlenmesi gerekirken eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve katılan ... vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 21/09/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 4. Ceza Dairesi Kararları