Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/12847 E. , 2016/12588 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/12847 E. , 2016/12588 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2014/12847 E. , 2016/12588 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, hakaret
HÜKÜM : Beraat, ceza verilmesine yer olmadığına

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
1-Sanığın tehdit eylemine, yükletilen suça ve beraat kararına yönelik katılan ... vekilinin ileri sürdüğü temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,
2-Hakaret suçundan kurulan hükmün temyiz incelenmesinde;
Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Sanık ile katılan arasında kiracılık ilişkisi olup, katılanın, kira alacağını istediğini beyan ettiği olayda, sanığın soruşturma aşamasındaki savunmasında, kendisine telefonla mesaj çeken katılana "kira borcum olarak kocamı verdim" şeklinde cevap yazdığını kabul etmesi karşısında; alacağın ne şekilde haksız alacak olarak kabul edildiği açıkça belirlenip tartışılmadan ve katılanın sanığa yönelik hangi fiilinin tahrik oluşturduğu açıkça belirtilmeden sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 129/1. maddesi gereğince ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi,
Kanuna aykırı, katılan ... vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20/09/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla