Forum ana sayfa Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/13251 E. , 2016/12585 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/13251 E. , 2016/12585 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529875
Konum: İstanbul4. Ceza Dairesi 2014/13251 E. , 2016/12585 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tehdit
HÜKÜM : Beraat


Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Sanık ile müştekiler arasında araç parkı nedeniyle tartışma yaşandığı olayda, tanıklar ... ve ...'nun, olay yerine sonradan geldikleri için olayı görmediklerini, yalnızca sanığın yaralandığı olayın sonuna geldiklerini beyan etmeleri, tanık ...'nın ise; tartışma sesine geldiğinde sanığın elinde bıçak müştekinin elinde de soba demiri gördüğünü, ancak sanığın önce bıçağı alarak "bu bıçakla sizi mahvedeceğim" dediğini ve kendilerinin tarafları ayırdıklarını ayrıca bu tanığın, sanığın kendi kafasını arabaya çarparak yaralandığını söylemesi karşısında; olayın çıkış nedeni ve gelişmesi de değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken, yasal olmayan ve dosya içeriği ile uyuşmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, 20/09/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 4. Ceza Dairesi Kararları