Forum ana sayfa Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/11952 E. , 2016/12586 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/11952 E. , 2016/12586 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529875
Konum: İstanbul4. Ceza Dairesi 2014/11952 E. , 2016/12586 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tehdit
HÜKÜM : Beraat

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre ve Cumhuriyet savcısının temyiz isteğinin sanık ...'a ilişkin olduğu görülerek dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Aynı apartmanda oturan tarafların elektrik kesintisi sebebiyle tartıştıkları olayda; sanığın, aşamalarda kendini korumak için saldırdığını ve ekmek bıçağını alarak kapıya çıktığını beyan etmesi karşısında, delillerin takdirinde hataya düşülerek, dosya içeriği ile uyumlu olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi,
Kanuna aykırı, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, 20/09/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 4. Ceza Dairesi Kararları