Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/10774 E. , 2016/12551 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/10774 E. , 2016/12551 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2014/10774 E. , 2016/12551 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tehdit
HÜKÜM : Mahkumiyet
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Başkaca hususlar yerinde görülmemiştir.
Ancak,
1-Sanığın, katılana söylediği kabul edilen "bunu yanına bırakmayacağım, bunun hesabını ödeyeceksiniz, her pisliği yapacağım" sözünün TCK'nın 106/1.2 cümlesindeki sair tehdit suçunu oluşturup oluşturmadığı değerlendirilip tartışılmadan aynı Yasanın 106/4. maddesi uyarınca hüküm kurulması,
2-Hükme konu olan suçun, tekerrüre esas alınan mahkumiyetin kesinleşme tarihinden itibaren, 3 yıl içinde işlenmemesi nedeniyle, TCK'nın 58. maddesinin uygulanamayacağının gözetilmemesi,
3-TCK'nın 53/1-(c) maddesindeki hak yoksunluğunun sanığın kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri yönünden koşullu salıverme tarihine kadar, diğer kişilere karşı belirtilen yetkiler yönünden mahkum olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar geçerli olacağının belirtilmemesi,
4-Anayasa Mahkemesi'nin hükümden sonra 24/11/2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı ile TCK'nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine yönelik olarak vermiş olduğu iptal kararlarının uygulanması zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş ve sanık ...'un temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 19/09/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla