Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/8185 E. , 2016/12554 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535953
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/8185 E. , 2016/12554 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 12 May 2019 21:01

4. Ceza Dairesi 2014/8185 E. , 2016/12554 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Hakaret, tehdit
HÜKÜM : Beraat


Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
1-Müşteki ...'e karşı hakaret ve tehdit, ...'a karşı tehdit eylemlerinden hükmolunan beraat kararlarının incelenmesinde;
Eylemlere ve yükletilen suçlara yönelik, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVALARININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,
2-Müşteki ...'a karşı hakaret eyleminden hükmolunan beraat kararına temyize gelince;
Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak,
Sanığın, 08.10.2012 tarihinde gönderdiği tespit edilen mesaj içeriğinin hakaret suçunu oluşturup oluşturmadığı değerlendirilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,
Kanuna aykırı ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, 19/09/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla