Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/10145 E. , 2016/12507 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/10145 E. , 2016/12507 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2016/10145 E. , 2016/12507 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, yaralama
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Anayasanın 40/2 ve CMK’ nın 232/6, 34/2, 35/3. maddeleri ve 1412 sayılı CMUK’nın 310. maddesine göre; kararda başvurulacak yasa yolu, süresi, mercii ve şeklinin kuşkuya yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesinin gerekmesi ve karar tarihinde cezaevinde tutuklu olduğu anlaşılan sanığın yüzüne verilen hükümde, CMK'nın 263. maddesi gereğince zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta dilekçe vererek kanun yollarına başvurabileceğinin belirtilmemesi karşısında, sanığın temyiz isteminin süresinde olduğu kabul edilerek işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Dosya kapsamındaki 01.08.2012 tarihli rapor suretinde sanığa bipolar duygulanım bozuklukları, 14.01.2013 tarihli rapor suretinde ise basit şizofreni teşhisi konulduğunun belirtilmesi karşısında, suç tarihi itibariyle TCK'nın 32. maddesi uyarınca "akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azalmış olup olmadığı” ve derecesi konusunda sağlık kurulu raporu alınarak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Kanuna aykırı ve sanık ...'in temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, bozma nedenleri ve 17/08/2016 tarihli Resmi Gazete'de yayıllanan 671 sayılı Kanun hükmünde kararnamenin 32. maddesiyle 5275 sayılı kanuna eklenen geçici 6. madde hükümleri karşısında sanığın tutuklu kaldığı süre nazara alınarak başka suçtan tutuklu ya da hükümlü değilse derhal TAHLİYESİNE, 18/08/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla