Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2013/31681 E. , 2016/12497 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2013/31681 E. , 2016/12497 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2013/31681 E. , 2016/12497 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tehdit
HÜKÜMLER : Mahkumiyet, hagb

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvuruların süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
1-Suça sürüklenen çocuk ... hakkında tehdit suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı yalnızca itiraz yolu açık ve dolayısıyla yapılan başvurunun bu doğrultuda değerlendirilmesinin gerekli bulunduğu,
Anlaşıldığından, suça sürüklenen çocuk ... müdafinin, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davası isteği hakkında bir KARAR VERMEYE YER OLMADIĞINA,
2-Sanık ... ... hakkında tehdit suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince;
Temyiz isteklerinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
a- Tehdit suçunun nitelikli hali olan silahla tehdidin kabulü için, silahın tehdit suçunda bizzat mağdura yönelik olarak görülebileceği, hissedilebileceği ve tehdidin mağdurun üzerindeki etkisini artıracak biçimde teşhiri veya kullanılması gerekir. Mağdurun yokluğunda gerçekleştirilen tehdit eyleminin, silahla tehdit suçunu oluşturabilmesi bakımından, silahın, mağdurun evi, arabası gibi daimi kullanımında olan eşyalarında hasar, iz, emare gibi belirtiler oluşturacak ve bu suretle tehdidin mağdurun üzerinde meydana getirdiği korkunun etkisini artıracak tarzda kullanılması icap eder. Bu itibarla, mağdurun yokluğunda gerçekleşen tehdit eyleminde, salt silah teşhir edilmiş olması, suçun nitelikli halinin oluşumu için yeterli görülmeyecektir.
Bu bağlamda, yargılama konusu davada;
Suça sürüklenen çocuk ... ...' in, yanında diğer suça sürüklenen çocuk ... ile olay mahalli olan belediye binasına geldiği, suça sürüklenen çocuk ... ...'in belediye binası önünde elinde tüfekle beklediği, ... ...'in ise, belediye binasında katılanı bulamayınca “nerede o başkanınız adamlarını üzerimize saldı, daha sonrada nereye saklandı, onu bulacağım ve hesabını soracağım bu yaptıklarının” diyerek suça sürüklenen ile olay yerinden ayrılarak gittiği olayda; silahın korkutucu özelliğinin nitelikli hal olarak kabul edilemeyeceği, sanığın eyleminin TCK' nın 106/1-son maddesinde düzenlenen sair tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suçun vasfında yanılgıya düşülerek aynı Kanunun 106/2-a,c maddesi gereğince silahla birlikte tehdit suçundan hüküm kurulması,
b) Anayasa Mahkemesi' nin hükümden sonra 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı ile TCK' nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine yönelik olarak vermiş olduğu iptal kararlarının uygulanması zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş ve sanık ... ... müdafii ile O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 29/06/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



Cevapla