Forum ana sayfa Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2013/35600 E. , 2016/12495 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2013/35600 E. , 2016/12495 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul4. Ceza Dairesi 2013/35600 E. , 2016/12495 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, yaralama
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
1-Yaralama suçuna ilişkin kararda öngörülen cezanın nitelik ve niceliğine göre, verildiği tarih itibariyle hükmün temyiz edilemez olduğu anlaşıldığından, 5320 sayılı Kanunun 8/1 ve 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddeleri uyarınca, sanık ... ve müdafiinin tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİNE,
2-Tehdit suçlarından kurulan hükümlerin temyiz incelemesinde;
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,
Sanığın “bu sopayı yöneticiler için hazırladım, siz ecelinize mi susamışsınız, onları da senin gibi yapacağım” şeklinde sözlerle birden çok katılana karşı tehdit eylemini gerçekleştirdiğini iddia edilmesi karşısında, eyleminin TCK'nın 106/2-a, 43. maddelerinde düzenlenen silahlı birden fazla kişiyi tehdit suçunu oluşturabileceği, kanıtları değerlendirme ve suçu nitelendirme görevinin asliye ceza mahkemesine ait olduğu gözetilmeden, görevsizlik kararı verilmesi yerine, yargılamaya devamla hüküm kurulması,
Kanuna aykırı ve sanık ... ve müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak, HÜKÜMLERİN başkaca yönleri incelenmeksizin BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken 1412 sayılı CMUK'nın 326/son maddesinin gözetilmesine, yargılamanın CMK'nın 7. maddesi hükmü de gözetilerek sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın O Yer Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine, 29/06/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 4. Ceza Dairesi Kararları