Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/9071 E. , 2016/12491 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/9071 E. , 2016/12491 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2014/9071 E. , 2016/12491 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal
HÜKÜMLER : Mahkumiyet, temyiz isteğinin reddi

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, kararın niteliği, suç tarihi ve başvurunun süresinde olduğunun kabulü ile 27.07.2012 tarihli ek karar kaldırılarak dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,
1-Suçlamayı kabul etmeyen sanık hakkında şikayetçinin beyanından başka olayı doğrulayan tanık bulunmaması, şikayetçinin kolluk beyanında, sanığın, saat 19:00' da açık bıraktığı kapıdan evine girdiğini, kovuşturma aşamasında ise, gece yarısı evine girdiğini belirtmesi karşısında, şikayetçinin beyanları arasındaki çelişkilerin giderilmeye çalışılması, giderilemediği taktirde yöntemince irdelenip hangi beyanına hangi nedenle üstünlük tanındığı açıklanıp tartışılmadan, eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle mahkumiyet hükümleri kurulması,
2- Kabule göre ise;
a-TCK'nın 53/l-(c) maddesindeki hak yoksunluğunun sanığın kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri yönünden koşullu salıverme tarihine kadar, diğer kişilere karşı belirtilen yetkiler yönünden mahkum olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar geçerli olacağının gözetilmemesi,
b-Anayasa Mahkemesi’nin hükümden sonra 24/11/2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı ile TCK’nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine yönelik olarak vermiş olduğu iptal kararlarının uygulanması zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş ve sanık ... müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak, HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 29.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla