Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/2962 E. , 2016/12278 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/2962 E. , 2016/12278 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2016/2962 E. , 2016/12278 K.

"İçtihat Metni"Tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarından sanık ...'nun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 106/1-1 .cümle, 43/2, 125/1-4, 43/2, 151/1 ve 62/1. maddeleri uyarınca 6 ay 7 gün hapis, 3 ay 19 gün hapis ve 3 ay 10 gün hapis cezaları ile cezalandırılmasına, cezalarının aynı Kanun'un 58/6. maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine dair, ... 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 11/06/2015 tarihli ve 2015/295 esas, 2015/858 sayılı kararının, Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulmasının istenilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 26.01.2016 gün ve 413203 sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası Dairemize gönderilmekle incelendi:
İstem yazısında: “5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 58/5. maddesinde yer alan "Fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanmaz." şeklindeki düzenleme karşısında, sanığın sabıkasına esas önceki suçunu işlediği tarihte 18 yaşını ikmal etmemiş bulunduğu nazara alındığında, cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilemeyeceği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir.” denilmektedir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Kanun yararına bozma isteminin, sanık ... hakkında tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarından verilen hükümlere yönelik olduğu, mala zarar verme suçu için maddede öngörülen cezanın, tehdit suçu için öngörülen cezadan fazla olması karşısında, iddianamede açıklanıp hükümde kabul edilen eylemlere, Yargıtay Kanunu’nun 14. maddesine, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun kararına, kanun yararına bozma isteminin kapsamına ve tebliğname tarihine göre, işin incelenmesi Yüksek 15. Ceza Dairesinin görevine girdiğinden, Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE, dosyanın ilgili Daireye gönderilmesine, 28/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla