Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/7912 E. , 2016/12372 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/7912 E. , 2016/12372 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2016/7912 E. , 2016/12372 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tehdit
HÜKÜMLER : Mahkumiyet, temyiz isteğinin reddi

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, kararın kesin nitelikte doğrudan adli para cezasına ilişkin olmasına karşın, temyizin hem suç vasfına yönelik olması hem de mahkemenin hatalı uygulaması neticesinde, uygulanmayan müesseseden dolayı hükmün temyiz edilebilirlik vasfının ortadan kalkması ve münhasıran Cumhuriyet Savcısının temyizinin bu hususa yönelik olması nedeniyle temyiz isteminin reddine ilişkin ek karar kaldırılarak dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Mükerrir sanık hakkında TCK'nın 106/1.maddesinin 2.cümlesi ile uygulama yapılırken, maddede seçimlik olarak öngörülen cezalardan hapsin tercihinin zorunlu bulunduğunun gözetilmemesi,
Kanuna aykırı ve sanık ...'un temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 28/06/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla