Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/22768 E. , 2016/12210 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/22768 E. , 2016/12210 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2014/22768 E. , 2016/12210 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tehdit
HÜKÜM : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Sanığın 07.03.2008 tarih ve 2007/414 E, 2008/121 K. sayılı ilamla hükümlülüğüne karar verilip, CMK'nın 231. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına, denetim süresi içinde yükümlülük yüklenmemesine, hükmün kesinleşmesinden sonra denetim süresi içinde 12.01.2012 tarihinde yeniden suç işlediğinden, hükmün CMK'nın 231/11. maddesi gereğince açıklanmasına karar verildiğinin anlaşılması karşısında, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararından sonra işlenen yeni suç hakkında ... Sulh Ceza Mahkemesi’nin 10.05.2012 tarih ve 2012/25 E. 2012/430 K sayılı kararıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği ve bu kararın kesinleşmiş mahkumiyet hükmü niteliği taşımadığı ve açıklanması geri bırakılan önceki hükmün açıklanmasını gerektiren şartların oluşmadığı gözetilmeden, yerinde olmayan uygulama sonucu sanık hakkındaki hükmün açıklanmasına karar verilmesi,
Kanuna aykırı ve sanık ...'ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 27.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla