Forum ana sayfa Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/12884 E. , 2016/12183 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/12884 E. , 2016/12183 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529875
Konum: İstanbul4. Ceza Dairesi 2014/12884 E. , 2016/12183 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, hakaret
HÜKÜMLER : Beraat

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,
Sanık kolluktaki ifadesinde, küçük oğlu olan 13 yaşındaki ...'ın kendisine ait cep telefonundan katılanın cep telefonuna abisi ...'ın ismini kullanarak suça konu mesajları gönderdiğini,bu mesajlarla bir ilgisinin olmadığını söylemesi, mahkemedeki savunmasında ise ...'ın kendisi ile irtibat kurabilmeleri için daha öncesinden vermiş olduğu telefonlardan biri olan ... nolu telefona belirtilen mesajları gönderdiğini, ancak bu telefonun ...'ın ablası olan katılana ait olduğunu bilmediğini belirtmesi karşısında, sanığın çocukları olduğunu söylediği ... ile ...'ın tanık sıfatıyla dinlenilmesi, suça konu mesajların kimin tarafından ve katılana mı yoksa katılanın kardeşi olan ...'a yönelik olarak mı gönderildiğinin belirlenerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik kovuşturma ve yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 27/06/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 4. Ceza Dairesi Kararları