Forum ana sayfa Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/8461 E. , 2016/12151 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/8461 E. , 2016/12151 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529875
Konum: İstanbul4. Ceza Dairesi 2014/8461 E. , 2016/12151 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tehdit
HÜKÜM : Beraat

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Başka hususlar yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Katılanın, “sen evde olsaydın evi yakacaktım” şeklindeki anlatımlarının, kamelyasının önünde yere dökülmüş benzin bulunmasıyla doğrulanması ve 09.11.2011 tarihli tespit tutanağında da bu hususun belirtilmesi karşısında, katılanın iddialarının somut olarak desteklendiği nazara alınmadan, mahkumiyet yerine, yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 27/06/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 4. Ceza Dairesi Kararları