Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

DENETİMLİ SERBESTLİK HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

DENETİMLİ SERBESTLİK HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Mesaj gönderen Admin »

Denetimli Serbestlik Nedir ?

Denetimli serbestlik, "Mahkemece belirtilen koşullar ve süre içinde, denetim ve denetleme planı doğrultusunda şüpheli, sanık veya hükümlünün toplumla bütünleşmesi açısından ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı toplum temelli bir uygulamayı" ifade etmektedir.Diğer bir ifadeyle denetimli serbestlik, hükümlülerin suç işlemesine neden olan davranışlarının düzeltilerek, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin takip edilmesi, madde bağımlılarının rehabilitasyonu, mağdurların uğradıkları zararın giderilmesi ve bu yolla toplumun korunmasıdır.

Hapse girmeden cezamı denetimli serbestlik altında çekebilir miyim?

Kişi hakkında mahkemeler tarafından TCK 50,51 ve 191; CGTİHK 105,107 ve 110/2; CMK 231/8 maddeleri gereğince verilen hapis cezasına alternatif yaptırım veya tedbirlere hükmedilmesi ve mahkeme tarafından yüklenen yükümlülüklere uyulması halinde verilen ceza hapse girmeden toplum içinde infaz olunur.

Denetimli serbestlik ile ilgili nasıl destek alabilirim ?

Web sayfamızın iletişim bölümünden sorularınızı yönelteminiz halinde size cevap verilecektir.

Denetimli Serbestlikte yükümlülüklerime uymadığımda ne olur?

Verilen mahkeme kararının türüne göre kişi hakkında verilen denetimli serbestlik kararına uyulmadığı takdirde verilen hapis cezası kısmen veya tamamen infaz edilir. Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır

Hangi Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne başvurmam gerekiyor.?

İkametgahınızın bulunduğu yer Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne başvurabilirsiniz.

Denetimli Serbestlik Müdürlükleri idari yönden nereye bağlıdır?

Denetimli serbestlik müdürlükleri idari yönden Adalet Komisyonunun bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına bağlıdır.

Denetimli serbestlik kapsamında kimler meslek edindirme kursuna katılabilir.?

İşlemiş oldukları suç nedeniyle verilen cezaların mahkemece denetimli serbestlik tedbirine çevrilmesi ve denetimli serbestlik tedbiri olarak da meslek edindirme kursuna katılma yükümlülüğü verilmesi halinde kişiler meslek edindirme kurslarına katılabilir.

Denetimli serbestlik tedbiri kapsamında verilen eğitimler sonunda iş imkanı sağlanıyor mu?

Denetimli serbestlik kapsamında verilen eğitimler sonunda kazınılan meslekler genelde güncel olan ve iş bulma imkanı yüksek olan meslekler olduğundan mesleki eğitim kurslarını bitirenlerin iş bulma şansları artmaktadır.

Konutta infaz nedir? Kimler hapis cezasını konutta çekebilir?

Konutta infaz, mahkemece verilen hapis cezasının, Kanunda sayılan durumların mevcut olması halinde kişinin kendi konutunda infaz edilmesidir.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 110'uncu maddesinin ikinci fıkrasına gereğince;

a) Kadın veya altmış beş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları altı ay,

b) Yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları bir yıl,

c) Yetmişbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları üç yıl,

veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine hükmü veren mahkemece veya hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa o yerde bulunan aynı derecedeki mahkemece karar verilebilir.

Konutta infaz hangi hallerde ihlal edilmiş sayılır.?

Konutta infaz cezası, kişinin belirlenen konutunu haklı ve geçerli mazereti olmaksızın ve izinsiz olarak terk etmesi halinde ihlal edilmiş sayılır.

Konutta infaz cezasına geçerli bir mazereti olmaksızın uyulmaması halinde cezanın baştan itibaren ceza infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir.

Denetimli serbestlik kapsamında teslim alınan ehliyet ve ruhsat belgeleri ne zaman iade edilir?

Denetimli serbestlik tedbiri sona erdiğinde ilgili kişinin dosyası kapanır ve sürücü belgesi kişinin kendisine teslim edilir.

Kamu hizmeti cezası nedir?

Türk Ceza Kanununun 50'nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105'inci maddesinin A fıkrası gereğince; mahkemece hakkında hapis cezası verilen kişinin cezasını, Kanunda sayılan durumlarda, ceza infaz kurumunda çekmesi yerine toplum içinde kamuya faydalı işlerde (örneğin belediyenin bahçe işleri, okulun temizlik ve badana boya işleri, çevre düzenleme vb.) ücretsiz çalışarak infaz etmesidir.

Ceza infaz kurumunda bulunan bir kişinin denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için gerekli şartlar nelerdir.?

Açık ceza infaz infaz kurumunda son altı ayını kesintisiz olarak geçiren, çocuk eğitim evinde toplam cezasının beşte birini tamamlayan(Bu iki şart 31/12/2015 yılına kadar tehir edilmiştir.) ve koşullu salıverilme tarihine bir yıl ve daha az süre kalan iyi hâlli hükümlülerin talepleri doğrultusunda infaz hakimliğince, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verebilir.

Ayrıca sıfır altı yaş grubunda çocuğu bulunan ve koşullu salıverilme tarihine iki yıl ve daha az süre kalan kadın hükümlüler ile maruz kaldıkları ağır hastalık, sakatlık veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen ve koşullu salıverilmelerine üç yıl veya daha az sürü kalan hükümlüler diğer şartları da taşımaları halinde yararlanabilirler.

Kamuya yararlı bir işte çalışma cezasında herhangi bir ücret (yol, yemek vb.) ödenir mi?

Kamuya yararlı bir işte çalışma cezasının infazı; ücretsiz olarak yapılır. Ancak hükümlü, çalışacağı kurum ve denetimli serbestlik müdürlüğü ile birlikte imza altına alınan çalışma protokolünde yol, yemek ve bunun gibi ücretlerin ödenmesi kararlaştırılabilir.

Kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezası sırasında birlikte çalışılan kişilerce çalışan kişinin hükümlü olduğu biliniyor mu?

Kamuya yararlı bir işte çalışma cezasının infazı sırasında imzalanan üçlü çalışma protokolü dahilindeki yönetici konumundaki kişiler ilgili kişinin hükümlü olduğunu bilmekle birlikte, gizlilik prensibi gereği çalışılan diğer kişiler durumdan haberdar edilmezler.

Kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezası bittikten sonra aynı kamu kurumunda ücretli olarak çalışmaya devam edilebilir mi?

Kamuya yararlı bir işte çalışma cezası bittikten sonra, kişinin aynı kurumda çalışması ancak kamu personeli alımı mevzuatına uygun olarak yapılabilmekle birlikte, çalışılan kurumun ihtiyaç ve insiyatifine göre ücretli olarak çalıştırılabilir.

Kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezası sırasında sigorta yapılıyor mu .?

Kamuya yararlı bir işte çalışma cezasının infazı sırasında 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununun 14'üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre sigorta yapılmaz.

Kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezası alan kişiler ne tür işlerde çalıştırılıyor?

Hakkında kamuya yararlı bir işte çalışma cezası verilen kişilerin çalışacağı işler hükümlünün durumu göz önünde bulundurularak hizmetler listesi doğrultusunda mahkemece belirlenir. (Örneğin ağaç dikim ve bakımı, genel hizmetler, temizlik ve badana boya işleri vb. işler.) Hükümlünün çalışacağı yer kişinin ikametgahı, yaptığı iş ve isteği de dikkate alınarak denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından belirlenir.

Kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezasında gece çalışılabilir mi?

Kamuya yararlı bir işte çalışma cezası infaz edilirken hükümlünün özel durumları dikkate alınarak gece de çalıştırılabilir.

Kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezasında günde en az ve en fazla kaç saat çalışılabilir mi?

Kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımının infaz süresi, saat hesabıyla belirlenir. Bir gün dört saat olarak hesap edilir. Hesaplamada, mahkeme kararında yer alan gün sayısı dört saat ile çarpılarak toplam çalışma süresi belirlenir. Hükümlü günde en az iki, en çok sekiz; haftada en az on, en çok kırk saat çalıştırılır.

Hükümlünün çalışacağı gün ve saatler denetimli serbestlik müdürlüğü veya büroca; kendi işi, aile veya eğitim yaşamı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.

Kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezası sırasında kişi hastalanırsa ne olur?

Kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımı veya yükümlülüğünün infazında, hastalık halinde sanık veya hükümlü, durumu derhal çalıştığı yerdeki kurumun yetkilisine ya da iş yerindeki sorumlu kişiye; ayrıca denetim görevlisi veya denetleme memuruna bildirerek raporunu ibraz eder. Raporlu olunan süre infazdan sayılmaz. Yangın, deprem, sel, kaza, birinci derece yakınının ölümü, çalışma protokolünün sona ermesi ve benzeri gibi zorunlu haller ile sanık veya hükümlünün haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazeretinin bulunması halinde çalışılamayan günler infazdan sayılmaz. Yukarıda sayılan haller ihlal olarak değerlendirilmez.

Hakkında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen kişiler hakkında hangi işlemler yapılmaktadır?

Hakkında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen kişi denetimli serbestlik müdürlüğüne başvurması üzerine ilgili sağlık kurumuna sevk edilir. Sanık veya hükümlünün beş gün içinde sağlık kurumuna başvurması istenir. Sağlık kurumunca yapılan tetkik ve muayene sonucu, bağımlı olmayanların hakkında takip programı hazırlanarak sanık veya hükümlüye bildirilir. Yapılan tetkik ve muayene sonucunda bağımlı olduğu anlaşılanlar ise, sağlık kurumunca madde bağımlılığı tedavi merkezine sevk ederek, durumu denetimli serbestlik müdürlüğü veya büroya bildirir. Sanık veya hükümlü üç gün içinde madde bağımlılığı tedavi merkezine başvurur ve tedaviye başlanır. Ayrıca sanık veya hükümlüye rehberlik etmek üzere bir rehber görevlendirilir. Rehberlik hizmeti tedavinin sona erdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle devam eder.Yükümlülüklerin ihlal edilmemesi halinde kişinin cezası infaz edilmiş sayılır.

Hakkında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen kişi yurt dışına çıkabilir mi.?

Mahkemece, kişi hakkında verilen tedavi ve denetimli serbestlik kararı ile birlikte yurt dışına çıkışın yasaklanmaması durumunda yurt dışına çıkmaya engel bulunmamaktadır.Fakat hükümlü ilgili sağlık kuruluşu tarafından hazırlanan tedavi programına ve denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından hazırlanan denetim planına uymak zorundadır. Bu yükümlülüklere uymaması halinde yükümlülük ihlal edilmiş olur.

Hakkında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen kişi çalıştığı işine devam edebilir mi.?

Hakkında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen kişinin çalışma ve sosyal hayatında yükümlülüklere uyduğu sürece hiçbir değişiklik olmaz. Tedavi ve denetimli serbestlik kararının başarıyla infaz edilebilmeleri için hükümlülerin sosyal hayatlarının devamı zorunlu görülmektedir.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde madde tedavisi yapılıyor mu.?

Denetimli serbestlik müdürlüğünün madde tedavisi yaptırabilmesi için mutlaka mahkeme tarafından kişi hakkında verilmiş tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilmiş olması gerekmektedir.

Hakkında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen kişilerin tedavisi nasıl yapılmaktadır.?

Hakkında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen kişilerin tedavisi Sağlık Bakanlığının "Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanan Kişilerin Tedavileri" adlı 22 Aralık 2009 tarihli 2009/82 sayılı Genelge doğrultusunda yapılmaktadır.

Rehberlik hizmeti nedir.? Kimler tarafından verilir?

Rehberlik hizmeti, denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan ya da olmaması halinde diğer kurumlardan görevlendirilen uzmanlar (psikolog, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog ve öğretmen) tarafından verilir. Rehberlik, kişinin zararlı alışkanlıklar edinebileceği çevrelerden uzak kalması ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye öğütte bulunup yol gösterme; sosyal çevresi ile görüşerek istişarelerde bulunularak; hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişmenin takip edilmesi hizmetidir.

Koruma kurullarınca yapılan yardımlardan faydalanma şartları nelerdir?

Suçtan zarar gören mağdurlar veya yasal temsilcileri ya da eski hükümlüler veya yasal temsilcileri Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Koruma Kurulu'na başvurarak koruma kurullarından yardım talebinde bulunabilir.

Koruma kurulları kapsamında açılacak olan meslek edindirme kursuna kimler katılabilir?

Suçtan zarar gören kişiler veya yasal temsilcileri eski hükümlüler veya yasal temsilcileri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Koruma Kurulu'na başvurulması halinde meslek edindirme kurslarına katılabilirler.

Kaynak: Adalet Bakanlığı


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
damlaozdmr
Site Üyesi
Mesajlar: 1
Kayıt: 05 Nis 2017 10:59

Re: DENETİMLİ SERBESTLİK HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Mesaj gönderen damlaozdmr »

Merhabalar;

Ben denetimli serbestlikten dışarıdayım şu an 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Ama 1 yıl 3 aya düşürülerek denetimli serbestlik uygulandı . 28.01.2018 tarihinde cezam bitiyor.Dosyam kapanacak fakat bana 6 ay yaa kamu da kendi verdikleri bir işte çalıştırılacağımı ya da kendim sigortalı bir iş bulup çalışmam gerektiğini söylemişlerdi.Bende kendim iş buldum yarın zorunlu çalışmam bitiyor olarak gözüküyor fakat bugün vaka sorumlumla görüştüğümde bana infaz süreniz bitene kadar dosyanız kapanana kadar sigortalı bir yerde çalışmak zorundasınıız aksi durum da kamuya yönelik bir işte çalıştırılmak zorunda kalırsınız denildi.Sizce böyle birşey olabilir mi? Bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim. iyi günler[/b]
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: DENETİMLİ SERBESTLİK HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Mesaj gönderen Admin »

damlaozdmr yazdı:Merhabalar;

Ben denetimli serbestlikten dışarıdayım şu an 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Ama 1 yıl 3 aya düşürülerek denetimli serbestlik uygulandı . 28.01.2018 tarihinde cezam bitiyor.Dosyam kapanacak fakat bana 6 ay yaa kamu da kendi verdikleri bir işte çalıştırılacağımı ya da kendim sigortalı bir iş bulup çalışmam gerektiğini söylemişlerdi.Bende kendim iş buldum yarın zorunlu çalışmam bitiyor olarak gözüküyor fakat bugün vaka sorumlumla görüştüğümde bana infaz süreniz bitene kadar dosyanız kapanana kadar sigortalı bir yerde çalışmak zorundasınıız aksi durum da kamuya yönelik bir işte çalıştırılmak zorunda kalırsınız denildi.Sizce böyle birşey olabilir mi? Bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim. iyi günler[/b]
Mahkemenin tayin ettiği denetimde geçecek süre neyse en az o süre kadar çalışmanız gerekmektedir. Bunun hesabını infaz savcılığı ya da denetimli serbestlik şube müdürlükleri doğru bir şekilde yapacaklardır.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Sret_
Site Üyesi
Mesajlar: 4
Kayıt: 20 Haz 2017 04:25

Re: DENETİMLİ SERBESTLİK HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Mesaj gönderen Sret_ »

Sizlerden 2006 yılında görülmüş olan bir davam hakkında yardımlarınızı , görüşlerinizi , fikirlerini rica ediyorum. Lütfen değerli bilgilrrinizi esirgemeyiniz.

Sanıkların eylemlerinin 765 sayılı tck nun 404/2 maddesinde düzenlendiği bu madde uygulandığı takdirde sanıkların suçun işleniş biçimine göre takdiren 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılacakları dosya kapsamına göre sanıkların uyuşturucu madde bağımlısı olmadıkları anlaşıldığından 404/4 maddesinin uygulanamayacağı sanıklar lehine takdiri indirim sebebi görülmediğinden 59. maddenin uygulanamayacağı sanıkların kişilikleri dikkate alındığında 647 sy nin gereğince 4. ve 6. maddelerinin uygulanamayacağı bu itibarla sanıklar hakkında 5237 sy nın 191/1 maddesi gereğince 1 yıl hapis cezasının her üç sanık içinde 191/2 maddesi gereğince tedavi ve denetimli serbestlik şartına tabi tutulmasının 765 sayılı TCK gereğince her üç sanık içinde belirlenecek 1 er yıl hapis cezasına göre açılca lehe olduğu anlaşılmış ve aşağıda olduğu gibi hüküm kurulmuştur.

1 - Olay tarihinde sanık .... ....... uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak şucu sabit görülmekle sanığın eylemine uyan 5237 sayılı yasanın 7. maddesi ile 5252 sayılı yasanın 9. maddesi gereğince lehe olduğu anlaşılan 5237 sayılı tck nun 191/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi dikkate alınarak takdiren 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına

2- Sanık lehine takdiri hafifletici neden görülmediğinden 5237 sayılı tck nun 62. maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına

3- Sanığın şahsi ve sosyal durumu ve suçun özelliği dikkate alındığında koşulları oluşmadığından
5237 sayılı tck nun 50. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına

4- Suçun özelliği dikkate alındığında uygulanması mümkün olmadığından 5237 sayılı tck nun 51. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına

5-Sanığın 53/1-a-b-d-e maddesindeki haklardan cezanın infazı tamamlanıncaya kadar 53/1-c maddesindeki haktan ise şartla tahliye tarihine kadar yoksun bırakılmasına

6- Sanığın uyuşturucu madde kullanması sebebi ile hakkında 5237 sayılı tck nun 191/2 maddesi gereğince tedaviye veya denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına , 5237 sayılı tck nun 191/4 maddesi gereğince denetimli serbestlik tedbirinin tedavi düresince devamına ayrıca tedavinin sona erdiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile denetimli serbestlik süresinin devamına. Sanık tedavi ve denetimli serbestlik tedbirlerinin gereklerine uygun davranmadığı takdirde 5237 sayılı tck nun 191/5 maddesi gereğince cezanın infazına , bu konuda ihtarat yapılmasına (yapılmadı)

7- Sanık hakkında kararın 5. fıkrasında hükmedilen 5237 sayılı kanunun 53. maddesine ilişkin kararın sanığın tedavi ve gğvenlik tedbirlerinin gerklerine uygun davranmadığı takdirde cezanın infazına karar verilmesi durumunda geçerli olmasına.

Dava bu şekilde benim öğrenmek istediğim burada hakim 1 yıl denetimli serbestlik cezası veriyor hapis cezasına göre lehte olduğunu söylüyor yanlış anlamadıysam.

Şimdi hakim demiş ki tedavi ve denetimli serbestlik gereklerine uygun davranılmaz ise 191/5 maddeye göre ceza infaz edilir demiş. Ama burada uygun davranılması halinde ne olacağını belirtmemiş.

Bir anlaşılmaz nokta ise dava 2006 yılında olduğu için o zamanki 191/5 maddesinde yazan sanığın tedavi ve denetimli serbestlik gereklerine uygun davranması halinde hakkındaki dava düşer diyor. Ama Uygun davranmaz ise 191/5 ten cezanın infazı diye birşey yok.191/7 den cezanın infazı var.

Hakim burada uygun davranılmazsa 191/5 ten ceza infaz olur demekle kalmıyor , uygun davranıldığı taktirde ne olacağınıda belirtmiyor.

Siz değerli hocalarımdan ben bu denetimli serbestliğe uygun davrandım sorunsuz bir şekildede bitirdim adli sicilimde arşivdede yok aöa gbt kaydımda çıkıyor , bunu gbt kaydımdan sildirebilirmiyim ? 10 senelik güvenlik görevlisiyimkart yenilemeye gireceğim 680 khk çıktı ve orada uyuşturucu madde ile alakalı cezası olanların kartları iptal edilir diyor. Nasıl bi yol izlemem gerekiyor , lütfen bana bi akıl verin. Bu dava düşmüş sayılımıyor mu , ben denemtimli serbestliği sorunsuz bitirmiştim.
Sret_
Site Üyesi
Mesajlar: 4
Kayıt: 20 Haz 2017 04:25

Re: DENETİMLİ SERBESTLİK HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Mesaj gönderen Sret_ »

Azda olsa fikri olan yok mu bu konuda , lütfen yorumlarınızı esirgemeyin.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: DENETİMLİ SERBESTLİK HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Mesaj gönderen Admin »

Sret_ yazdı:Sizlerden 2006 yılında görülmüş olan bir davam hakkında yardımlarınızı , görüşlerinizi , fikirlerini rica ediyorum. Lütfen değerli bilgilrrinizi esirgemeyiniz.

Sanıkların eylemlerinin 765 sayılı tck nun 404/2 maddesinde düzenlendiği bu madde uygulandığı takdirde sanıkların suçun işleniş biçimine göre takdiren 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılacakları dosya kapsamına göre sanıkların uyuşturucu madde bağımlısı olmadıkları anlaşıldığından 404/4 maddesinin uygulanamayacağı sanıklar lehine takdiri indirim sebebi görülmediğinden 59. maddenin uygulanamayacağı sanıkların kişilikleri dikkate alındığında 647 sy nin gereğince 4. ve 6. maddelerinin uygulanamayacağı bu itibarla sanıklar hakkında 5237 sy nın 191/1 maddesi gereğince 1 yıl hapis cezasının her üç sanık içinde 191/2 maddesi gereğince tedavi ve denetimli serbestlik şartına tabi tutulmasının 765 sayılı TCK gereğince her üç sanık içinde belirlenecek 1 er yıl hapis cezasına göre açılca lehe olduğu anlaşılmış ve aşağıda olduğu gibi hüküm kurulmuştur.

1 - Olay tarihinde sanık .... ....... uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak şucu sabit görülmekle sanığın eylemine uyan 5237 sayılı yasanın 7. maddesi ile 5252 sayılı yasanın 9. maddesi gereğince lehe olduğu anlaşılan 5237 sayılı tck nun 191/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi dikkate alınarak takdiren 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına

2- Sanık lehine takdiri hafifletici neden görülmediğinden 5237 sayılı tck nun 62. maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına

3- Sanığın şahsi ve sosyal durumu ve suçun özelliği dikkate alındığında koşulları oluşmadığından
5237 sayılı tck nun 50. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına

4- Suçun özelliği dikkate alındığında uygulanması mümkün olmadığından 5237 sayılı tck nun 51. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına

5-Sanığın 53/1-a-b-d-e maddesindeki haklardan cezanın infazı tamamlanıncaya kadar 53/1-c maddesindeki haktan ise şartla tahliye tarihine kadar yoksun bırakılmasına

6- Sanığın uyuşturucu madde kullanması sebebi ile hakkında 5237 sayılı tck nun 191/2 maddesi gereğince tedaviye veya denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına , 5237 sayılı tck nun 191/4 maddesi gereğince denetimli serbestlik tedbirinin tedavi düresince devamına ayrıca tedavinin sona erdiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile denetimli serbestlik süresinin devamına. Sanık tedavi ve denetimli serbestlik tedbirlerinin gereklerine uygun davranmadığı takdirde 5237 sayılı tck nun 191/5 maddesi gereğince cezanın infazına , bu konuda ihtarat yapılmasına (yapılmadı)

7- Sanık hakkında kararın 5. fıkrasında hükmedilen 5237 sayılı kanunun 53. maddesine ilişkin kararın sanığın tedavi ve gğvenlik tedbirlerinin gerklerine uygun davranmadığı takdirde cezanın infazına karar verilmesi durumunda geçerli olmasına.

Dava bu şekilde benim öğrenmek istediğim burada hakim 1 yıl denetimli serbestlik cezası veriyor hapis cezasına göre lehte olduğunu söylüyor yanlış anlamadıysam.

Şimdi hakim demiş ki tedavi ve denetimli serbestlik gereklerine uygun davranılmaz ise 191/5 maddeye göre ceza infaz edilir demiş. Ama burada uygun davranılması halinde ne olacağını belirtmemiş.

Bir anlaşılmaz nokta ise dava 2006 yılında olduğu için o zamanki 191/5 maddesinde yazan sanığın tedavi ve denetimli serbestlik gereklerine uygun davranması halinde hakkındaki dava düşer diyor. Ama Uygun davranmaz ise 191/5 ten cezanın infazı diye birşey yok.191/7 den cezanın infazı var.

Hakim burada uygun davranılmazsa 191/5 ten ceza infaz olur demekle kalmıyor , uygun davranıldığı taktirde ne olacağınıda belirtmiyor.

Siz değerli hocalarımdan ben bu denetimli serbestliğe uygun davrandım sorunsuz bir şekildede bitirdim adli sicilimde arşivdede yok aöa gbt kaydımda çıkıyor , bunu gbt kaydımdan sildirebilirmiyim ? 10 senelik güvenlik görevlisiyimkart yenilemeye gireceğim 680 khk çıktı ve orada uyuşturucu madde ile alakalı cezası olanların kartları iptal edilir diyor. Nasıl bi yol izlemem gerekiyor , lütfen bana bi akıl verin. Bu dava düşmüş sayılımıyor mu , ben denemtimli serbestliği sorunsuz bitirmiştim.
Denetimli serbestlik sürenizi usulüne uygun şekilde tamamladıysanız hakkınızdaki dava düşmüştür. Bu nedenle adli sicil ve arşiv kaydında görünmez. Ancak GBT sorgulamasında görünmesi mümkündür.

KİHBİ Bilgi Sistemi’nde, yönerge doğrultusunda, kişiler haklarındaki GBT kaydını sildirmek için kaydın sildirileceği suçlarla ilgili daha önce kararı veren mahkemeye müracaat ederek beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın düşmesi veya davanın ortadan kaldırılması kararlarını alıp dilekçelerine eklemek suretiyle, İçişleri Bakanlığı Genel Bilgi Toplama Daire Başkanlığına gönderdikleri takdirde haklarındaki kayıt iptal edilmektedir.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Sret_
Site Üyesi
Mesajlar: 4
Kayıt: 20 Haz 2017 04:25

Re: DENETİMLİ SERBESTLİK HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Mesaj gönderen Sret_ »

admin yazdı:
Sret_ yazdı:Sizlerden 2006 yılında görülmüş olan bir davam hakkında yardımlarınızı , görüşlerinizi , fikirlerini rica ediyorum. Lütfen değerli bilgilrrinizi esirgemeyiniz.Sanıkların eylemlerinin 765 sayılı tck nun 404/2 maddesinde düzenlendiği bu madde uygulandığı takdirde sanıkların suçun işleniş biçimine göre takdiren 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılacakları dosya kapsamına göre sanıkların uyuşturucu madde bağımlısı olmadıkları anlaşıldığından 404/4 maddesinin uygulanamayacağı sanıklar lehine takdiri indirim sebebi görülmediğinden 59. maddenin uygulanamayacağı sanıkların kişilikleri dikkate alındığında 647 sy nin gereğince 4. ve 6. maddelerinin uygulanamayacağı bu itibarla sanıklar hakkında 5237 sy nın 191/1 maddesi gereğince 1 yıl hapis cezasının her üç sanık içinde 191/2 maddesi gereğince tedavi ve denetimli serbestlik şartına tabi tutulmasının 765 sayılı TCK gereğince her üç sanık içinde belirlenecek 1 er yıl hapis cezasına göre açılca lehe olduğu anlaşılmış ve aşağıda olduğu gibi hüküm kurulmuştur.

1 - Olay tarihinde sanık .... ....... uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak şucu sabit görülmekle sanığın eylemine uyan 5237 sayılı yasanın 7. maddesi ile 5252 sayılı yasanın 9. maddesi gereğince lehe olduğu anlaşılan 5237 sayılı tck nun 191/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi dikkate alınarak takdiren 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına

2- Sanık lehine takdiri hafifletici neden görülmediğinden 5237 sayılı tck nun 62. maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına

3- Sanığın şahsi ve sosyal durumu ve suçun özelliği dikkate alındığında koşulları oluşmadığından
5237 sayılı tck nun 50. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına

4- Suçun özelliği dikkate alındığında uygulanması mümkün olmadığından 5237 sayılı tck nun 51. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına

5-Sanığın 53/1-a-b-d-e maddesindeki haklardan cezanın infazı tamamlanıncaya kadar 53/1-c maddesindeki haktan ise şartla tahliye tarihine kadar yoksun bırakılmasına

6- Sanığın uyuşturucu madde kullanması sebebi ile hakkında 5237 sayılı tck nun 191/2 maddesi gereğince tedaviye veya denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına , 5237 sayılı tck nun 191/4 maddesi gereğince denetimli serbestlik tedbirinin tedavi düresince devamına ayrıca tedavinin sona erdiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile denetimli serbestlik süresinin devamına. Sanık tedavi ve denetimli serbestlik tedbirlerinin gereklerine uygun davranmadığı takdirde 5237 sayılı tck nun 191/5 maddesi gereğince cezanın infazına , bu konuda ihtarat yapılmasına (yapılmadı)

7- Sanık hakkında kararın 5. fıkrasında hükmedilen 5237 sayılı kanunun 53. maddesine ilişkin kararın sanığın tedavi ve gğvenlik tedbirlerinin gerklerine uygun davranmadığı takdirde cezanın infazına karar verilmesi durumunda geçerli olmasına.

Dava bu şekilde benim öğrenmek istediğim burada hakim 1 yıl denetimli serbestlik cezası veriyor hapis cezasına göre lehte olduğunu söylüyor yanlış anlamadıysam.

Şimdi hakim demiş ki tedavi ve denetimli serbestlik gereklerine uygun davranılmaz ise 191/5 maddeye göre ceza infaz edilir demiş. Ama burada uygun davranılması halinde ne olacağını belirtmemiş.

Bir anlaşılmaz nokta ise dava 2006 yılında olduğu için o zamanki 191/5 maddesinde yazan sanığın tedavi ve denetimli serbestlik gereklerine uygun davranması halinde hakkındaki dava düşer diyor. Ama Uygun davranmaz ise 191/5 ten cezanın infazı diye birşey yok.191/7 den cezanın infazı var.

Hakim burada uygun davranılmazsa 191/5 ten ceza infaz olur demekle kalmıyor , uygun davranıldığı taktirde ne olacağınıda belirtmiyor.

Siz değerli hocalarımdan ben bu denetimli serbestliğe uygun davrandım sorunsuz bir şekildede bitirdim adli sicilimde arşivdede yok aöa gbt kaydımda çıkıyor , bunu gbt kaydımdan sildirebilirmiyim ? 10 senelik güvenlik görevlisiyimkart yenilemeye gireceğim 680 khk çıktı ve orada uyuşturucu madde ile alakalı cezası olanların kartları iptal edilir diyor. Nasıl bi yol izlemem gerekiyor , lütfen bana bi akıl verin. Bu dava düşmüş sayılımıyor mu , ben denemtimli serbestliği sorunsuz bitirmiştim.
Denetimli serbestlik sürenizi usulüne uygun şekilde tamamladıysanız hakkınızdaki dava düşmüştür. Bu nedenle adli sicil ve arşiv kaydında görünmez. Ancak GBT sorgulamasında görünmesi mümkündür.

KİHBİ Bilgi Sistemi’nde, yönerge doğrultusunda, kişiler haklarındaki GBT kaydını sildirmek için kaydın sildirileceği suçlarla ilgili daha önce kararı veren mahkemeye müracaat ederek beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın düşmesi veya davanın ortadan kaldırılması kararlarını alıp dilekçelerine eklemek suretiyle, İçişleri Bakanlığı Genel Bilgi Toplama Daire Başkanlığına gönderdikleri takdirde haklarındaki kayıt iptal edilmektedir.
Öncelikle değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederim hocam , ben vaktiyle davanın görüldüğü mahkemenin özel kalemini aramıştım , ttelefon ile arıyorum çünkü dava Rizede görülmüştü ben şuan İzmirdeyim , mahkemenin özel kalemine düşme kararını istediğimi söylemiştim oda beni Rize adliyesi ceza infaz bürosuna aktardı , oradaki yetkiliyle görüştüm ve denetimli serbestliğe uygun davrandığımı düşme kararını istediğimi söyledim , kendisi bana düşme olmaz ceza infaz edilmiş dedi , bende infaz edilen ne dediğimde işte denetimli serbestlik cezanız dedi sorunsuz temiz bir şekilde bitirmişsiniz denetimli serbestlik cezanız infaz edilmiş dedi. Bende o zaman pek üstünde durmamıştım heralde dediği doğrudur dedim koskoca ceza infaz bürosu sonuçta. Şimdi özel güvenlik olduğumdan Özel Güvenlik Şube benden bu davanın düşme kararını getirmemi istiyor , bu sonuçlara göre bana düşme kararı vermek zorundalar mı hocam ?
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: DENETİMLİ SERBESTLİK HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Mesaj gönderen Admin »

Suç tarihinizden sonra TCK 191. maddesi bir çok kez değiştiğinden hakkınızda verilen ceza ve denetimli serbestlik kararından sonra düşme kararı verilip verilmediğinden tam olarak emin olamamakla birlikte, mahkemeye bizzat ya da avukatınız aracılığıyla müracaat ettiğinizde karar suretini tabi ki alabilirsiniz.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Sret_
Site Üyesi
Mesajlar: 4
Kayıt: 20 Haz 2017 04:25

Re: DENETİMLİ SERBESTLİK HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Mesaj gönderen Sret_ »

admin yazdı:Suç tarihinizden sonra TCK 191. maddesi bir çok kez değiştiğinden hakkınızda verilen ceza ve denetimli serbestlik kararından sonra düşme kararı verilip verilmediğinden tam olarak emin olamamakla birlikte, mahkemeye bizzat ya da avukatınız aracılığıyla müracaat ettiğinizde karar suretini tabi ki alabilirsiniz.
Çok teşekkür ederim hocam , yarın mahkeme özel kalemi ile tekrar görüşeceğim. Çok soru sordum biliyorum ama son bir sorum daha var hocam yordum sizi kusura bakmayın. Bu dava düşmemiş olsa , her hangi bir ceza infaz edilmiş olsa adli sicil kaydımda ve adli sicil arviş kaydımda gözükmesi gerekir dimi ? Benim adli sicil kaydım YOKTUR , adli sicil arşiv kaydımda YOKTUR çıkmaktadır.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: DENETİMLİ SERBESTLİK HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Mesaj gönderen Admin »

İnfaz edilen ceza adli sicil kaydından silinir ancak arşiv kaydında görünmeye devam eder. Sizin kayıtlarınız temiz olduğuna göre infaz edilen bir ceza olmayıp, düşme ile sonuçlanmıştır diye tahmin ediyorum. Yine de mahkemeden sormanızda ve ilgili belgeleri almanızda fayda vardır.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj