Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Yeni İnfaz Paketinde Neler Var? Hangi Suçlar İnfaz İndirimi Dışında Kalacak?

Cevapla
Anemone
Yeni Üye
Mesajlar: 2
Kayıt: 12 Mar 2020 09:30

Yeni İnfaz Paketinde Neler Var? Hangi Suçlar İnfaz İndirimi Dışında Kalacak?

Mesaj gönderen Anemone »

COVID-19 nedeniyle hızlanan üçüncü yargı paketi düzenlemeleri ile cezaevlerindeki cezasını infaz eden mahkum sayısının azaltılması amaçlanıyor. Failin yaşlılık, hastalık ve hamilelik gibi özel durumlarına, cezanın infazına yönelik uygulama sürelerine ve yöntemlerine dair getirilen reformlar ile fail veya mahkumların cezalarını infaz etmelerine ilişkin değişiklikler yapıldı.

Resim

Yeni infaz paketindeki düzenlemeye göre 1 Mart 2020 tarihinden önce işlenmiş olan suçlar için geçerli olacak bazı hususlar belirlendi. Bu hususlar çerçevesinde failin infaz kurumunda geçirmesi gereken sürenin yarısı oranında indirim yapılacak ve denetimli serbestlik de 3 yıl boyunca bir seferliğe mahsus olarak uygulanmak suretiyle infaz hesaplama yapılacak

Yeni İnfaz Paketi İle Ne Amaçlanıyor?
Genel olarak af paketi düzenlemesine başvurulmasında mevcut durumun ihtiyaçlara cevap vermemesinin ve mahkumların üzerindeki olumsuz etkilerinin rolü büyüktür. Kapalı cezaevlerinde cezasını infaz eden mahkumlarının sayısının gitgide artması, cezaevlerinin kapasite sorunun gündeme gelmesi ve “cezaevlileşme” sorunlarının çözümü amaçlanıyor. Çok fazla mahkum cezaevinde cezasını infaz ederken cezaevindeki infaz rejiminin etkisiyle olumsuz sonuçlar ile yüzleşmektedir. Bu da ceza hukukunun amaçlarından birisi olan suçlunun topluma yeniden kazandırılması işlevinin sağlanamamasına neden olmaktadır. Cezaevlerinin olumsuz etkilerinin önüne geçilerek mahkumların cezalarını infaz etme yöntemlerine yönelik reform iyileştirme çalışmaları ile üçüncü yargı paketinin yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.

Evde İnfaz Uygulaması Gündemde
Cezaevinde cezasını infaz etmesinde sakınca bulunduğu düşünülen kişiler için evde infaz uygulamasına geçilmesi de yasa paketinde yer alıyor. Reform niteliğinde düzenlemeler içeren yasa paketinde evde infaz uygulamasından yararlanabilecek kişileri şu şekilde sıralayabiliriz:

• Yasa paketindeki düzenlemeye göre eğer fail hasta ve 60 yaşından büyük ise bu durumda faile 4 yıl denetimli serbestlik uygulanması şartı ile evde infaz uygulanacak.

• Hamile kadınlar da cezalarını evde infaz kurumu doğrultusunda infaz edebilecekler.

Ancak bu düzenlemeden yararlanılabilmesi için de bazı şartlar aranıyor:

• 60 yaş üstü kişiler için terör örgütü yöneticisi olmama, sürekli hastalığı bulunduğu ve bakıma ihtiyaç duyduğunun tam teşekküllü hastaneden alınacak bir raporla kanıtlanması gerekiyor.

• Yine yeni infaz yasası kapsamında 65 yaş için kalan 1 yıl 70 yaş için kalan 2 yıl cezanın infazının evde yapılması mümkün olacak.

• Hamileler ve 75 yaş üstü failler için ise 4 yıla kadar kalan hapis cezasının infazının evde gerçekleştirilmesi mümkün hale gelecek.

• Evde infaz süresinde elektronik kelepçe ile cezanın infaz edildiği kontrol edilecek.

İnfazın Geri Bırakılmasına Dair Yeni Düzenleme
Cezanı infazına başlanmış da olsa hapis cezasına 6 ayı geçmeyen sürelerle ara verilmesini sağlayan infaza ara verilmesi kurumunda da değişiklik oluşturacak düzenleme yasa paketi içerisinde yer alıyor. Bu yeni düzenlemeye göre bu sürenin 6 aydan bir yıla çıkması planlanıyor.

Yeni İnfaz Paketinin Kapsamı Dışındaki Suçlar
Yeni infaz paketinde kapsam dışında olan suçları şu şekilde sıralayabiliriz:
• Terör suçları
• Anayasa’yı ihlal ve darbe suçu
• İnsanlığa karşı işlenen suçlar
• Soykırım
• İnsan üzerinde deney suçu
• Organ ve doku ticareti suçu
• Kasten öldürme
• Reşit olmayanla cinsel ilişki
• Kadına ve çocuğa cinsel istismar
• Kadına ve çocuğa şiddet
• Devlete karşı suçlar
• Orman Kanunu’nda yer alan suçlar
• Atatürk aleyhine işlenen suçlar

Bu suçları işleyen kişiler diğer şartları yerine getirseler dahi işledikleri suç içi af kapsamındaki suçlar kapsamında olmadıkları için ceza indirimlerinden yararlanamayacak.

Uyusturucuyla İlgili Düzenleme İstisna Suç Tipleri Arasından Çıkarıldı
TCK m. 188'de düzenlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ve TCK m. 191'de düzenlenen kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ceza indirimi yapılmayacak suç tipleri arasında çıkarıldı.

Koşullu Salıvermeye Yönelik Yeni Düzenleme
5275 s. CGTİHK m. 107’de mahkumun infaz kurumunda geçirilmesi gereken 2/3’lük oran yeni infaz paketi yürürlüğe girerse 1/2 oranında uygulanacak. Bu durumda eğer mahkum cezasının yarısını infaz kurumunda iyi halli olarak geçirirse bu durumda cezanın geri kalanı infaz kurumu dışında infaz edilecektir. Bu kapsamda cezanın yarısı infaz edildikten sonra mahkum kalan cezasını belirlenen yer ve bölgelere gitmeme, belirli bir bölgede denetim ve gözetim altında kalma gibi yükümlülüklerin biri ya da birkaçıyla ödeyecektir.

Mükerrer Suçlara İlişkin Düzenleme Eleştirilere Rağmen Sabit Kaldı
Yasa paketi görüşülmeden önce mükerrer suçlara ilişkin olarak uygulanması gereken düzenleme eleştirilere rağmen değiştirilmeden aynı kaldı. İnfaz paketinde yer alan bu düzenlemeye göre mükerrirlere yönelik olarak infaz rejiminde yer alan koşullu salıverme süresi ¾ iken yeni düzenleme yürürlüğe girerse bu süre 2/3’e inecek ve geri kalan süre cezaevi dışında infaz edilecek.

Açık Ceza Evlerinde İnfazın Kapsamı Genişletildi
Yeni infaz paketi kapsamında mahkumun açık ceza evlerinde cezasını infaz edebilmesine yönelik olarak suç ve sürelerin kapsamı genişletildi. Mevcut düzenlemede ilk kez suç işleyenler ve 2 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olunan mahkum cezasını açık ceza evinde infaz ediyordu. Ancak yeni yasa paketinde yer alan düzenleme yürürlüğe girerse;

• Mahkum kasıtlı suçundan dolayı mahkum olduğu 3 yıl veya daha az hapis cezası
• Taksirli suçlarda 5 yıl veya daha az hapis cezası
• İcra İflas Kanunu kapsamında tazyik hapsi
• Adli para cezasından hapis cezasına çevrilen cezalarda mahkumun cezasını açık cezaevinde infaz etmesi sağlanacaktır.

Hangi Suçlar Açık Ceza Evinde İnfaz Edilemeyecek?
Düzenleme yürürlüğe girerse yeni yargı paketi infaz yasası kapsamında belirli suç tipleri ve belirli bir süreden uzun hapis cezasına çarptırılan mahkumlar cezalarını kapalı cezaevinde infaz edeceklerdir. Bu düzenleme kapalı cezaevlerindeki yığılmanın önüne geçilmesi ve belirli bir yoğunluğa ulaşmış suçlar için kapalı cezaevine gidilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda kapalı cezaevinde infaz edilecek suç tiplerini şu şekilde sıralayabiliriz:
• Örgüt kapsamında işlenen suçlar
• Örgüt kurma
• Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar
• İkinci kez mükerrir olan suçlar
• Koşullu salıverilme kararı geri alınanlar

Bu suç tipinden haklarında hapis cezasına hükmedilen failler cezalarının süresi ne kadar olursa olsun doğrudan kapalı cezaevinde cezalarını infaz edeceklerdir. Yine kasıtlı ve taksirli suçlarda da açık cezaevine gitme sınırını aşan hapis cezalarında mahkumlar kapalı cezaevlerine gönderilecektir.

Orantılı Denetimli Serbestlik Düzenlemesi
Yine denetimli serbestlik süresinde de cezayla orantılı denetimli serbestlik süresi uygulanacak. Bu kapsamda sabit bir denetimli serbestlik süresi yerine ceza süresine göre tespit edilecek bir denetimli serbestlik süresi belirlenecek. Bu kapsamda cezaevlerinde geçirilen sürenin 1/5’i denetimli serbestlik ile geçirilebilecek. Örneğin eğer kişi bir ay hapis cezasına çarptırılırsa ½ oranında cezası düşecek. Bu durumda kalan 15 günlük hapis cezasının 1/5’i olan 3 günlük denetimli serbestlik süresi ceza bitiminde uygulanacak ve fail 12 gün hapis yatacak.

Bu düzenlemeler mahkumların infaz kurumunda geçirdikleri süre boyunca uygulanacak infaz rejiminin iyileştirilmesi ve ceza indirimi ile ceza hukukunun cezalandırma amacı ile faillerin sosyal hayata tekrar kazandırılması amaçlarının daha dengeli bir şekilde uygulanabilmesi sağlanacak.


Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj