Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

UYAP

İnternet Siteleri, hukuk siteleri, hukuk programları ve yazılımları, UYAP, ticari hukuk sistemleri, internet, bilişim hukuku vs. teknoloji paylaşım platformu...
Cevapla
Özgür_DEMiR
Kıdemli ***** Üye
Mesajlar: 2662
Kayıt: 19 Ağu 2012 01:55

UYAP

Mesaj gönderen Özgür_DEMiR »

Uyap ne demektir? Saygılarımla!...


Özgür_DEMiR
Kıdemli ***** Üye
Mesajlar: 2662
Kayıt: 19 Ağu 2012 01:55

Re: UYAP

Mesaj gönderen Özgür_DEMiR »

MAHKEMEDEN SAVCILIĞA VEYA ADLİ TIP KURUMUNA EVRAK VEYA DOSYA GÖNDERİLDİĞİNDE UYAPTAN DA GÖNDERİLMESİ DURUMU HAKKINDA BİLGİ EDİNEBİLİR MİYİM? ADLİ TIP KURUMUNA DOSYA GÖNDERİLDİĞİNDE UYAPTAN DA DÜŞÜLMESİ ZORUNLULUĞU VAR MI? ADLİ TIP KURUMU TALEP ETMESİ Mİ GEREKMEKTEDİR? EN DERİN SAYGILARIMLA!...
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29596
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: UYAP

Mesaj gönderen Admin »

Sayın Özgür Bey,

Mahkemelerce veya Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Adli Tıp Kurumuna yazılan müzekkere ve talimatlar UYAP üzerinden ve elektronik imza ile de gönderilmektedir. Ancak Adli Tıp Kurumu dosya ile ilgili karar vermek için dosyanın fiziken gelmesini bekleyecektir. Çünkü dosya içerisinde bulunan ve UYAP içerisinde olmayan belge ve bilgilerin de Adli Tıp Kurumu tarafından incelenmesi gerekmektedir.

Saygılar...
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Özgür_DEMiR
Kıdemli ***** Üye
Mesajlar: 2662
Kayıt: 19 Ağu 2012 01:55

Re: UYAP

Mesaj gönderen Özgür_DEMiR »

dosya fiziken gitmiş adli tıp kurumuna ama uyaptan da göndermesi gerekir dendi.. uyaptan gönderilmeden rapor veremem dendi.. Saygılarımla Saygıdeğer admin.
Özgür_DEMiR
Kıdemli ***** Üye
Mesajlar: 2662
Kayıt: 19 Ağu 2012 01:55

Re: UYAP

Mesaj gönderen Özgür_DEMiR »

Mahkeme tarafından dosya ilgili kuruma fiziken gönderilirken, uyaptan da düşülmesi gerekiyor mu? Saygılarımla!...
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29596
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: UYAP

Mesaj gönderen Admin »

Sayın Özgür Bey,

Adalet Teşkilatı Birimleri arasında UYAP kullanımının zorunlu olduğuna dair genelgeyi aşağıda paylaşıyoruz. Bu genelgeye göre bahsettiğiniz yazının UYAP ortamından gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca ilgili kurum Adli Tıp Kurumu olduğundan dosyanın fiziken gönderilmesi de gereklidir...

Saygılar...

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı


Sayı : B.03.0.BİD.0.00.00.08-10.06/940 10/11/2011
Konu : UYAP uygulamaları

GENELGE
No : 124/1

..............
..............
Bu itibarla;
UYAP Bilişim Sistemi kullanılarak soruşturma ve kovuşturma işlemleri ile diğer adlî
ve idarî işlemlerin etkin, verimli, hızlı, düzenli, şeffaf ve usul ekonomisine uygun biçimde
yürütülmesi amacıyla;
1- Her türlü işlem ve faaliyetin, UYAP üzerinden gerçekleştirilmesine imkân
bulunmayan istisnai hâller saklı olmak koşuluyla, UYAP ortamında, zamanında, eksiksiz ve
doğru bir biçimde gerçekleştirilmesi,
2- Her türlü kalem hizmetlerinin UYAP üzerinden yürütülmesi,

3- Tüm birimlerde her türlü veri girişinin eksiksiz ve doğru biçimde yapılması,
4- Her adliyede ihtiyacı karşılayacak nispette tarama biriminin oluşturulması,
5- Zorunluluk sebebiyle haricen oluşturulan belgeler ile Sistem haricinde gelen
belgelerin ekleriyle birlikte taranarak UYAP ortamına aktarılması,
6- Kamu kurum ve kuruluşlarından intikal eden bilgi ve belgelerin mümkün olduğu
nispette elektronik ortamda istenilmesi,
7- UYAP üzerinden sağlanan, nüfus, adres, tapu, sabıka kaydı, yurt dışı adres bilgisi
gibi, bilgi ve belgelerin temini için ayrıca fizikî yazışma yapılmaması,
8- Araç şerhi, kayıp veya çalıntı telefonların kullanıma açılıp kapatılması, çek
düzenleme ve çek hesabı açma yasağı gibi kanunen ilgili mercilere bildirim yapılması
gereken işlemlerin ayrıca fizikî yazışma yapılmaksızın UYAP üzerinden gerçekleştirilmesi,
9- UYAP kapsamındaki bilgiler ile fizikî ortamdaki bilgiler arasında çelişkiye mahal
verilmemesi, bir çelişki olması hâlinde UYAP kayıtlarına itibar edilmesi,

10- UYAP ortamında düzenlenen her türlü belge ve kararın güvenli elektronik imza
kullanılmak suretiyle imzalanması,
11- Elektronik ortamdan fizikî örnek çıkartılması gereken hâllerde, belgenin çıktısı
üzerine "Elektronik imzalı aslı ile aynıdır" kaşesi vurulduktan sonra ilgisine göre hâkim,
savcı veya görevlendirdiği yazı işleri müdürü tarafından imzalanarak mühürlenmesi,
12- UYAP kapsamında güvenli elektronik imzalı belge ile aynı konuda elle atılan
imzalı belge arasında çelişki olması durumunda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanununun 205 inci maddesi uyarınca güvenli elektronik imzalı belgeye itibar edilmesi,
13- Güvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAP üzerinden gönderilen belgelerin
ayrıca elle atılan imza ile imzalanmış aslının istenmemesi,
14- Elektronik imza sertifikalarının geçerlilik süresinin takibinin yapılarak süresinde
temin edilmesi için önceden gerekli başvurularda bulunulması,
15- Bilgi güvenliği, elektronik imza ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat
hükümlerine azamî dikkat gösterilmesi, özellikle elektronik imza cihazı veya erişim kodu ile
her türlü kullanıcı adı ve parolasının başkalarına verilmemesi,
16- UYAP üzerinde iş listelerinin kontrol edilerek teraküme sebebiyet verilmemesi,
varsa biriken işlerin ivedilikle yerine getirilmesi,
17- Görevi veya görev yeri değişen, emekli olan veya diğer sebeplerle meslekle ilişiği
kesilen kullanıcıların biriminden ayrılmadan önce iş listelerindeki işlerini bitirmeleri,
18- Yargı birimleri tarafından yapılan ilânların ayrıca UYAP sisteminde yer alan
elektronik ilan sistemine aktarılması,
19- Her türlü bilirkişilik işlemlerinin, UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi üzerinden
yapılması
20- Kurumlar ile avukat ve vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırma çerçevesinde
UYAP kapsamında hazırlanmış uygulamaların ilgililere tanıtımlarının yapılması ve
kullanılmasının teşvik edilmesi,
21- UYAP Sisteminin etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için tüm hâkim ve
Cumhuriyet savcıları ile personelin, kendi alanlarına göre atanan uzaktan eğitimlerini takip
ederek tamamlaması,
22- Yargının şeffaflığı ile vatandaşların adalete erişmesinde kolaylık ve kendileriyle
ilgili yargılama faaliyetlerinden haberdar edilmesine olanak sağlayan UYAP SMS sisteminin
etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanması,
23- UYAP uygulamalarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak, UYAP'la ilgili
teknik işlemleri takip etmek ve ilgili birimlerle işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere o
yerin iş durumu ve yoğunluğuna göre yeteri kadar;
a) Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılıkları ile ağır ceza merkezi
Cumhuriyet başsavcılıklarında Cumhuriyet savcısının;
b) Bölge idare mahkemesi başkanlıklarında, idarî yargı hâkiminin;
"UYAP Birim Sorumlusu" olarak görevlendirilmesi, sorumluların iş durumlarının
buna göre düzenlenmesi, yokluklarında aksamalara meydan verilmemesi bakımından birim
sorumlusu yardımcılarının da belirlenmesi,
24- UYAP'ın geliştirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması açısından öneri ve
değişiklik taleplerinin UYAP birim sorumluları vasıtasıyla Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığına bildirilmesi,
Konularında gereken dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.

Sadullah ERGİN
Bakan
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Özgür_DEMiR
Kıdemli ***** Üye
Mesajlar: 2662
Kayıt: 19 Ağu 2012 01:55

Re: UYAP

Mesaj gönderen Özgür_DEMiR »

Sayın admin,teşekkürler ederim. dosya fiziken gönderildiği halde uyaptan gönderilmezse veya gönderilmesinde gecikme olursa, burada bir ihmalin sözkonusu olduğunu söyleyebilir miyiz? En Derin Saygılarımla!...
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29596
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: UYAP

Mesaj gönderen Admin »

Sayın Özgür Bey,

Görevi İhmal suçunun unsurları oluşmaz. Zira kasıtlı olarak uyap'tan göndermeme hali yoktur. İhmalin suç teşkil etmesi için "bilerek" ihmal etme gereklidir. Yani özel kast aranmaktadır.

Saygılar...
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Özgür_DEMiR
Kıdemli ***** Üye
Mesajlar: 2662
Kayıt: 19 Ağu 2012 01:55

Re: UYAP

Mesaj gönderen Özgür_DEMiR »

Uyap üzerinden taraf olduğum mahkeme dosyasını inceledim ve 18.02.2013 tarihinde yapılan duruşma tutanağını halen göremiyorum. 23.02.2013 tarihi itibariyle ''Duruşma devam ediyor'' diye yazıyor. Nedendir Efendim? En Derin Saygılarımla!...
Özgür_DEMiR
Kıdemli ***** Üye
Mesajlar: 2662
Kayıt: 19 Ağu 2012 01:55

Re: UYAP

Mesaj gönderen Özgür_DEMiR »

Yapılan işlemleri Uyap üzerinden anında göremez miyiz. Aradan günler mi geçmesi gerekir? 18.02.2013 tarihinde yapılan duruşmanın tutanağını 23.02.2013 tarihinde göremiyoruz. Bu durum normal midir Efendim? En Derin Saygılarımla!...
Cevapla