12. Hukuk Dairesi 2015/15594 E. , 2015/26399 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544106
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2015/15594 E. , 2015/26399 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

12. Hukuk Dairesi 2015/15594 E. , 2015/26399 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine 5 adet bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatıldığı, borçlunun ödeme emrinin tebliğinden itibaren yasal süresi içinde icra mahkemesine yaptığı başvuruda senetlerin imzasız olduğu, kambiyo vasfında olmadıklarını ileri sürerek borca, faize, faiz oranlarına ve tüm ferilerine itirazda bulunduğu, mahkemece dosya üzerinde, şikayet konusu yapılmadığı halde, ödeme emri ekinde takibe dayanak belgelerin eklenmediği gerekçesi ile ödeme emrinin iptaline karar verildiği görülmektedir.
Takip dayanağı senedin ödeme emri tebligatlarına eklenmemesi İİK 16 anlamında şikayet olup, İİK'nun 170/a maddesi kapsamında bir şikayet olmadığından mahkemece kendiliğinden dikkate alınamaz. Mahkemece duruşma açılacak borçlunun şikayet ve itirazlarının usulünce incelenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken talep olmadığı halde ödeme emrinin yazılı gerekçe ile iptaline karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Cevapla