Forum ana sayfa HUKUKİ PAYLAŞIM FORUMLARI Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri C. SAVCILIĞINA " ARAÇ KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLMESİ" ŞİKAYET DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR

C. SAVCILIĞINA " ARAÇ KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLMESİ" ŞİKAYET DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR

Dava, icra ve temyiz dilekçe örnekleri ile her türlü hukuki sözleşme örneği paylaşım platformu...

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21699


Satın aldığınız aracın kilometre sayacı düşürülmüş ise, maddi kaybınızın giderilmesi için hukuk davası açmanın yanı sıra, aracın kilometre sayacını bizzat düşüren ve maddi menfaat elde etmek için satan kişiye karşı ‘’ nitelikli dolandırıcılık’’ tan ötürü, suç duyurusunda bulunarak, bu kişi hakkında ceza davası açılmasını da sağlayabilirsiniz. Zira, bu eylem Ceza Hukuku anlamında suç teşkil etmekte olup, nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası 4 ila 10 yıl arasında hapis cezası ve suçtan elde ettiği maddi menfaatin iki katına kadar para cezasıdır.

Aracı satın aldığınız ve kilometresinin düşürüldüğünden haberi olmayan şahsa karşı ise, sadece alacak davası açabilirsiniz. Bu şahıs eylemi kendisi yapmadığından her ne kadar gizli ayıp sebebiyle Borçlar Hukuku anlamında sorumlu olsa da, Ceza Hukuku anlamında suç teşkil eden eylemi bizzat yapmadığından ceza alması mümkün değildir.

Dolandırıcılık suçunun takibi şikayete bağlı olmadığından, sadece alacak davası açılması ve dava esnasında teknik olarak kilometresinin kim tarafından düşürüldüğünün tespiti halinde mahkeme de kendiliğinden suç duyurusunda bulunabilecektir. Bu durumda da, ceza davasına ‘’zarar gören’’ sıfatıyla müdahil olmanız mümkündür.


.................... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ :

ADRES :

ŞÜPHELİ :

ADRES :

SUÇ :

SUÇ TARİHİ :

AÇIKLAMALAR :

…/…/…. tarihinde ….’ncü noterliğinin,…. yevmiye numaralı işlemi ile şüphelinden ..........TL bedel karşılığında …. Plakalı ….. marka aracı satın aldım.Aracı satan şahıs olan şüpheli, aracın kilometresinin göstergede bulunduğu üzere orijinal olduğunu , ….. bin kilometre civarında olduğunu ifade etti.

Aracı satın aldıktan sonra şüphelinin sattığı otomobile ilişkin km sorgusunu yaptırdığımda orijinal kilometresinin ....... km olduğu tespit edilmiştir.Expertiz raporu dilekçe ekindedir.

Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.

Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır.

Kilometre saati ile oynandığı anlaşılan araca ilişkin, şüphelinin bu davranışının Türk Ceza Kanunu kapsamında hile niteliğinde olduğu ,şüphelinin bu davranışları ile şahsımı kandırmayı başardığı ve bu suretle ...........TL’nin çok altında satabileceği aracı bana bu
fiyata satarak, benim zararıma olacak şekilde ,kendine yarar sağladığı yapılacak incelemeler neticesinde anlaşılacaktır.

Şüpheli ile yaptığımız görüşmede bu durumdan haberdar olmadığını beyan etmektedir,bu savunmanın gerçeği yansıtmadığı,aracı kullanma süresi de dikkate alındığında fiili kasten,bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği ortadadır.

Basit bir inceleme ile anlaşılamayacak ve ancak teknik inceleme sonucu tespiti mümkün olacak şekilde yüksek olan kilometre göstergesine müdahale ederek ,aracı gerçek değerinin üzerinde bana satan şüphelinin Türk Ceza Kanunu 157 maddesi uyarınca cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak haklarında kamu davası açılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : TCK ve diğer yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : Expertiz raporu, …… Noterliğinin …/…/….. tarih …..Yevmiye numaralı Araç Satış Sözleşmesi, aracın orijinal kilometresinde oynama yapıldığını tespit ettiklerine dair raporlar, Trafik kayıtları, Bilirkişi incelemesi v.s. her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle dolandırıcılık fiilini işleyen şahsın cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını, saygıyla arz ederim …./…/20..

ŞİKAYETÇİ
Adı ve Soyadı
İmza

EKLER
1) Expertiz raporu
2) ……Noterliğinin …/…/… tarih …..
Yevmiye numaralı Araç Satış Sözleşmesi.ÖRNEK KARAR
Resim
Resim
KARARLAR
viewtopic.php?f=46&t=14834

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


Admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 28882mokan1879 yazdı:
yararlı oldu...


Faydalı olmasını dileriz...
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.


Dön Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri