Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

TRAFİK İDARİ PARA CEZA TUTANAĞI İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

Dava, icra ve temyiz dilekçe örnekleri ile her türlü hukuki sözleşme örneği paylaşım platformu...
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23645
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

TRAFİK İDARİ PARA CEZA TUTANAĞI İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

Mesaj gönderen teoman »

Trafik para cezalarına itirazlarımızı sulh ceza mahkemesi'ne yapılmaktadır.( Sulh ceza Mahkemesi Adı değişerek Sulh ceza Hakimliği olmuştur)

Resim

Yetkili sulh ceza mahkemesi,ceza tutanağını düzenleyen birim,in(yani görevlinin)bağlı olduğu yer sulh ceza mahkemesidir.
Trafik para cezası Kabahatler Kanunu kapsamındadır ve bu nedenle Kanun'un 27.m.sine göre 15 gün içinde itiraz edilmelidir. Süresinde itiraz edilmezse kesinleşir.
Kesinleşen para cezasının tahsili için maliye tarafından icra takibine başlanır.

Dikkat edilmesi gereken bir hususta;Bazen idari para cezası tutanağı usulüne uygun tebliğ edilmeden icra takibine başlanmaktadır. Ödeme emrinde de de itiraz merci olarak vergi mahkemesi belirtilmektedir.
Eğer para cezasının usulsüz olduğunu düşünüyorsanız ve ödeme emrinin bu nedenle iptalini isteyecekseniz,ödeme emrinin iptali davası için görevli mahkeme vergi mahkemesi değil, idare mahkemesidir. Ödeme emrinde gösterildiği gibi Vergi mahkemesine dava açarsanız görevsizlik kararı verir ve idare mahkemesine gönderir, zaman kaybedersiniz.
İdare mahkemesine açtığınız davaya sulh ceza mahkemesine itiraz ettiğinize dair bir yazı alarak eklemeniz gerekir.Özellikle kamyon, otobüs,minibüs ve servis araçları gibi ticari araçlar için para cezaları önemli bir baskı unsuru oluşturmaktadır. örneğin ticari araçlarla ihaleye girecek olanın vergi dairesinden "borcu yoktur" yazısı istenmektedir. İşte bu nedenle, özellikle bu tür araçlarla ilgili ödeme emrinin iptali davasını açarken "yürütmeyi durdurma" istemli açmayı unutmamalıyız. Ve bu yürütmenin durdurulması istemine "Borclu gözüken kişi söz konusu borcu ödemeden kendisine borcu yoktur yazısı verilmemekte ve ihaleye girememektedir. Borclu olmayanda bu borcu olmayan bu parayı ödeyebilecek olanağa sahip değildir. Bu durum telafisi olanaksız zarara neden olmaktadır. işte bu nedenlerle yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi borcu olmayan için hayati önem taşımaktadır" şeklinde bir açıklamaya gerek vardır, aksi takdirde idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermemektedir.


DEVAMI AŞAĞIDADIR...


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23645
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: TRAFİK İDARİ PARA CEZA TUTANAĞI İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

Mesaj gönderen teoman »

ÖNCEDEN TRAFİK CEZALARININ TEBLİĞİ SÜRESİ 7 GÜN OLUP,AŞAĞIDAKİ YÖNETMELİKLE DEĞİŞİKLİLİĞE GİDİLEREK SÜRE 10 GÜNE ÇIKARILMIŞTIR.

Resmi Gazete Tarihi: 06.04.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27897KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR İLE KULLANILACAK ALINDILAR, TUTANAKLAR VE DEFTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK


Araçların tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar hakkında yapılacak işlemler

MADDE 10 – (1) Karayolları Trafik Kanunu gereğince yetkili kılınmış personel tarafından araçların tescil plakasına göre düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanakları;
a) Kural ihlalinin tespit edildiği tarihteki araç sahibi ve gerekli bilgiler, araç veri tabanında bulunan bilgisayar kayıtlarından tespit edilerek tutanağın ilgili bölümleri doldurulur. Araç sahibi ve gerekli bilgilerin bilgisayar kayıtlarından tespit edilememesi halinde, bilgiler aracın tescil dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşundan yazılı olarak veya elektronik sistemle temin edilir.

b) Tutanağın tebligat işlemlerine ihlalin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde başlanarak, Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesi hükümleri uyarınca araç sahibine, sahibi birden fazla ise tescil kaydının ilk sırasındaki sahibine posta yoluyla tebligat yapılır.

c) Tutanağın birinci nüshası Mazbatalı Tebligat Zarfı (Ek–6) içine konularak ilgilisine tebliğ için gönderilir. Yapılan tebligatta idarî para cezasına ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliğ veya tefhimi tarihinden itibaren 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen süre ve şartlar doğrultusunda yetkili sulh ceza mahkemesine başvurulabileceği ve bu süre içerisinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararının kesinleşeceği belirtilir. Tutanağın ikinci nüshası kurumda muhafaza edilir, dipkoçanı ise bittikten sonra tutanakların teslim alındığı kurumun ilgili birimine teslim edilmek üzere bağlı olunan kurumun muhasebe yetkilisi mutemedine verilir.

ç) Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince araç sürücüsü ile birlikte ayrıca araç sahibine/işletenine/yük gönderene de idari para cezası öngörülen durumlarda, aracın tescil belgesi ve diğer belgelerdeki bilgiler esas alınarak, araç sahibine/işletenine/yük gönderenine tescil plakası üzerinden Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenir. Bu şekilde araç sahibi/işleteni/yük göndereni adına tanzim edilen tutanaklar, görevlilerin bağlı oldukları kuruluşun ilgili birimine (a) bendi hükümleri uyarınca işlem yapılmak üzere teslim edilir.

(2) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının sabit/masa üstü cihazlarla elektronik ortamda (Ek–2) üretilerek düzenlenmesi halinde;

a) Tutanak iki nüsha olarak düzenlenir ve düzenleyen/düzenleyenler tarafından tüm nüshaları imzalanır.

b) Tebligat işlemlerine on iş günü içinde başlanılır. Tutanağın birinci nüshası Mazbatalı Tebligat Zarfı (Ek–6) içine konularak, Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesi hükümleri uyarınca araç sahibine, sahibi birden fazla ise tescil kaydının ilk sırasındaki sahibine posta yoluyla tebligat yapılır. Yapılan tebligatta idarî para cezasına ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliğ veya tefhimi tarihinden itibaren Kabahatler Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen süre ve şartlar doğrultusunda yetkili sulh ceza mahkemesine başvurulabileceği ve bu süre içerisinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idarî yaptırım kararının kesinleşeceği belirtilir.
c) Tutanağın ikinci nüshası ilgili birimde muhafaza edilir.

(3) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının taşınabilir cihazlarla elektronik ortamda (Ek–3) üretilerek düzenlenmesi halinde;

a) Tutanak iki nüsha olarak düzenlenir ve düzenleyen/düzenleyenler tarafından tüm nüshaları imzalanır.

b) Tebligat işlemlerine on iş günü içinde başlanılır. Tutanağın birinci nüshası Mazbatalı Tebligat Zarfı (Ek–6) içine konularak, Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesi hükümleri uyarınca araç sahibine, sahibi birden fazla ise tescil kaydının ilk sırasındaki sahibine posta yoluyla tebligat yapılır. Yapılan tebligatta idarî para cezasına ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliğ veya tefhimi tarihinden itibaren Kabahatler Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen süre ve şartlar doğrultusunda yetkili sulh ceza mahkemesine başvurulabileceği ve bu süre içerisinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idarî yaptırım kararının kesinleşeceği belirtilir.

(4) Tebliğ edilen tutanaklara ilişkin bilgiler, cezanın kesinleşmesinden sonra takip ve tahsili için yedi iş günü içinde elektronik ortamda Maliye Bakanlığına gönderilir.ÖRNEK DİLEKÇE.1.........SULH CEZA HAKİMLİĞİNE
(Buraya trafik ihlalinin işlendiği yerin bağlı olduğu sulh ceza mahkemesini yazacaksınız)

İTİRAZ EDEN : Tc Kimlik Numarası ve Açık Kimlik Bilgileri isim soyisim baba adı vs. ve adres bilgileri yazılmalıdır. TC Kimlik Numarası Önemli

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ:../../20..

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ:../.../20..

İTİRAZ KONUSU : Suç Yeri (Örn:İstanbul)Trafik denetleme şube müdürlüğü, .....amirliği`nin .... tarih ..... seri,....sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMALALAR :

1- 34 XX 111 tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; karayolları trafik kanunu`nun ....maddesi hükmüne istinaden "...." suçunun işlendiği gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu ../../20..tarihli, toplam ..... TL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip,../../20.. tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

2- Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı, aracımın tescil plakasına göre ../../20... tarihinde gıyabımda düzenlenmiş ve tarafıma aylar geçtikten sonra yani ../../20.. tarihinde tebliğ edilmiştir.
"Trafik para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller ile kullanılacak belgeler hakkında yönetmelik"in "tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar için yapılacaklar işlemler" başlıklı 10. maddesi;

"Karayolları trafik kanununun 116 ncı maddesi hükümleri gereğince,
görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre
düzenlenen tutanaklar;

a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine 10(on) iş günü içinde başlanır. yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren 15(on beş) gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Hükmünü amirdir.

Söz konusu madde hükmü gereğince, düzenlenen trafik ceza tutanağının muhataba yani tarafıma tebliğ edilmesi işlemine 10 gün içinde başlanması gerekmektedir.
Ancak ekte sunulu tutanakta da görüleceği üzere kural ihlalinin yapıldığı iddia edilen tarih ile tebligat tarihi arasında uzun bir zaman bulunmaktadır. Tebligatın ilgili yönetmelik hükmüne göre yapılmadığı aşikârdır. Tutanak ../../20.. tarihinde düzenlenmiştir ve açık yönetmelik hükmüne göre tebligat işlemlerinin en geç ../../20.. tarihine kadar (tutanağın düzenlendiği tarihten sonraki 10.gün) yapılmış olması gerekirken, tutanağın tarafıma aylar sonra tebliğ edilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil eder.


3- Öte yandan, söz konusu ceza tutanağında belirtilmiş olan ".............." suçu tarafımdan işlenmemiştir. Tutanağın düzenlendiği tarih aylar öncesi olmakla anayasa`dan kaynaklanan savunma hakkım da kısıtlanmış bulunmaktadır. Söz konusu yönetmeliğe aykırı olarak yapılan tebligat, itiraz etmemdeki haklılık gerekçelerimi de ortadan kaldıracak bir sürede yapılmıştır.

Bu nedenle söz konusu yönetmelik`in 10/a.b maddesi de göz önüne alınarak yasaya aykırı olarak tebliğ edilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.Bu konuya ilişkin olarak İstanbul 3. sulh ceza mahkemesi`nin
22.05.2006 tarihli, 2006/129 d.iş, 2006/129k. no.lu dosyasından verilen ve ekte sunduğum karar da itirazlarım doğrultusundadır.


SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle,İtirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ../../2015İTİRAZ EDEN
Adı ve Soyadı
İmza


EKLERİ :

1- İtiraza konu trafik denetleme şube müdürlüğü, ...... amirliği`nin .... tarih
....seri,... sıra no.lu trafik ceza tutanağı fotokopisi.

2- ..... plakalı aracıma ait iki adet ruhsat fotokopisi.

3-Bu konuya ilişkin olarak İstanbul 3. sulh ceza mahkemesi`nin
22.05.2006 tarihli, 2006/129 d.iş, 2006/129k. no.lu dosyasından verilen Karar.

4- Nüfus cüzdanı sureti.
TRAFİK CEZASINA İTİRAZ ÜZERİNE CEZAYI KALDIRAN MAHKEME KARAR ÖRNEĞİDİR.


T.C.
İSTANBUL
3.SULH CEZA MAHKEMESİ DEĞİŞİK İŞ KARARI

DEĞİŞİK İŞ NO : 2006/129
KARAR NO : 2006/129


HAKİM :C. I-23890
KATİP :N. A-99666


İTİRAZ EDEN :......... YAPI ÜRÜNLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ MALZ.SAN.TİC.
LTD.ŞTİ.
VEKİLLERİ :AV.SUAT ERGİN-AV.BEYZA ELVER: Hasat sokak no.39/C
Şişli/İst.

İTİRAZ KONUSU: Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü (A) Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği’nin 12/10/2004 tarih DN 389611 sayılı ve 27/08/2004 tarih ve DK 066269 sayılı trafik ceza tutanakları hakkında

İTİRAZA KONU TEBLİGATA BAŞLANDIĞI TARİHİ : Belli değil

İTİRAZA KONU PARA CEZASI TEBLİGATININ DÜZENLENDİĞİ TARİH : 09/02/2006

İTİRAZA KONU KARARIN TEBLİĞ EDİLDİĞİ TARİH :16/02/2006

İTİRAZ TARİHİ : 22/02/2006

İtiraz eden S.YAPI ÜRÜNLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ ‘nın itiraza konu edilen Trafik görevlilerince düzenlenmiş tutanakla 2918 SY nın 61. maddesine muhalefet suçundan 2918 SY nın 116 maddesi gereğince gıyabında düzenlenmiş olan idari para cezasına süresi içerisinde itiraz ettiği anlaşılmış olmakla, itiraz dilekçesi ve ekli dosyadaki belgeler incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İncelenen evrak kapsamına göre; itiraza konu edilen ve itiraz edenin gıyabında düzenlenen tutanağın tescil plakasına göre düzenlendiği, tescil plakasına göre düzenlenecek tutanaklar için TRAFİK PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK ESAS VE USULLER İLE KULLANILACAK BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK' in ilgili hükümleri uyarınca 10/a-b maddeleri gereğince tebligat işlemine 10 iş günü içinde başlanması gerekeceği belirtilmiş olup;

İncelenen belgelerde tebligatın hangi tarihte başlatıldığına dair açıklık olmadığı, ancak itiraza konu trafik cezasının düzenlendiği tarih ile para cezası tebligatının düzenlendiği tarih arasında 7 günlük sürenin çoktan gecirilmiş olduğu anlaşılmış olup;

Bu Yönetmeliğe aykırı olduğu tespit edilen tebligatın aradan geçen süre içersinde varsa itiraz edenin haklılık gerekçelerini ortadan kaldıracak sürede yapıldığı nazara alınarak;

İtirazın KABULÜNE Ve Trafik Ceza Tutanağında yazılı para cezasının İPTALİNE,

Kararın taraflara tebliğine,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda kesin olarak verilen açıkça okunup anlatıldı.22.05.2006

Katip-99666 Hakim-23890T.C.
YALOVA
1. SULH CEZA MAHKEMESİ

DEĞİŞİK İŞ KARAR
İTİRAZIN KABULÜ
DEĞİŞİK İŞ NO : 2013/593
HAKİM :
KATİP :
İTİRAZ EDEN :
İDARE : T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR : TRAFİK TESCİL DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE ........... SAYILI PLAKAYA TANZİM OLUNAN 11/06/2013 TARİH VE GR 038303 SERİ SAYILI 77 TL MEBLAĞLI TRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARARI
TALEP TARİHİ : 02/07/2013
KARAR TARİHİ : 24/07/2013


İtiraz eden vermiş olduğu dilekçeyle, yukarıda tarih ve sayısı yazılı idari yaptırım kararlarına itiraz etmekle ve itiraz dilekçesi tevzien mahkememize gelmiş olmakla, İtiraz dilekçesi ve ekleri incelendi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 28. maddesi gereğince evrak üzerinde yapılan inceleme neticesinde;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: İtiraz eden itiraz dilekçesinde özetle ve sonuç olarak: kendisi hakkında haksız şekilde uygulanmış bulunan idari yaptırım kararının hukuka uygun olmadığı iddiası ile kaldırılmasını talep etmiştir.
İdari yaptırımı uygulamış olan idare birimine itiraz dilekçesi tebliğ edilmiş, itiraza konu olan tüm kayıt, tutanak ve evrak örneği ilgili kurumdan getirtilerek dosya içerisine konulmuştur.

İdari yaptırımı uygulamış olan idare birimi cevap yazısında özetle ve sonuç olarak : İtiraz eden hakkında verilmiş bulunan idari yaptırım kararının hukuka uygun olması nedeniyle itirazın reddine karar verilmesi gerektiğini bildirmiştir.

Yalova Belediye başkanlığının yazısından; Yalova il merkezinde 1989 araç kapasiteli 12 adet ücretli otopark ve 508 araç kapasiteli 8 adet ücretsiz otopark bulunduğu anlaşılmıştır.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazısından; 11/07/2013 tarihi itibariyle Yalova Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne 42.936 adet aracın kayıt tescilli olduğu anlaşılmıştır.

Yine Emniyet Müdürlüğünün yazısından; Yalova Belediye Meclisinin 11/02/2011 tarih ve 46 sayılı kararı ile Yalova İl Merkezinde; İstanbul Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Arabacılar Sk. İstiklal Caddesi, Şehit Osman Altınkuyu Caddesi, Sefabey Caddesi, Yalı Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Fatih Caddesi, İsmet Acar Caddesi ve bağlantılı sokaklar ile Şahin ve Çeşme Sokaklarda park yasağı uygulanması kararı verildiği anlaşılmıştır.

Dosya kapsamına göre : İtiraz edenin itiraz dilekçesi ve ekleri, idari yaptırım kararını uygulayan idari birimin cevap yazısı ve ekleri, idari yaptırıma ilişkin düzenlenen tutanak, kayıt ve evrak örnekleri, dosya kapsamı ile birlikte değerlendirildiğinde;

Yalova İl Merkezinde toplamda 42,936 kayıtlı araç bulunmasına rağmen Belediyenin yalnızca toplamda 2.187 araç için otopark hizmeti sağlayabildiği halde ve Yalova ilinin İDO güzergahlarının önemli merkezlerinden biri olması hususuda nazara alındığında,

Belediyenin yeterli otopark hizmeti sunmaksızın Yalova ilinin hemen hemen bütün merkezini kapsayacak şekilde park yasağı uygulanmasına karar vermiş olması, vatandaşın yaşam koşullarını kolaylaştırarak, yaşama kalitesini arttırmayı amaçlayan hizmete yönelik evrensel Belediyecilik ilkeleri bağlamında hukuka aykırı olduğu değerlendirildiğinden itiraz başvurusunun kabulüne karar vermek gerekmiştir.


HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlere binaen;

1)İtiraza konu ve yukarıda belirtilen idari yaptırım kararının hukuka aykırı olması nedeniyle İTİRAZ BAŞVURUSUNUN KABULÜNE, İDARİ YAPTIRIM KARARININ KALDIRILMASINA;

2)Kararın bir örneğinin taraflara ayrı ayrı TEBLİĞİNE,

3)Yargılama giderinin kamu üzerinde BIRAKILMASINA;
Dair evrak üzerinde yapılan inceleme sonunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 28/Son maddesi gereğince kesin olarak karar verildi.24/07/2013


ÖRNEK DİLEKÇE.2

........... SULH CEZA HAKİMLİĞİNE
(Trafik Suç ve Cezaları İle Görevli Mahkeme)


İTİRAZ EDEN
DAVACI :...........................................

VEKİLİ : Av........................................

KARARINA İTİRAZ
EDİLEN DAVALI : 1) JAN. GN. KOM. … JANDARMA TİM KOMUTANLIĞI,
(VEYA …….TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ)
2) …… İLÇE TRAFİK DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ
3) ….. VALİLİĞİ

İtiraza Konu Tutanağın
No su : ……Seri ve …….Sıra No lu


İtiraza Konu Tutanağın
Düzenlenme Tarihi : …/…/….


İtiraza Konu Tutanağın
Tebellüğ Tarihi : …./…/….D. KONUSU : ……………………..ğı’nca …seri ve…. sıra No ile …/…/… tarihinde Plakaya Düzenlenen ve …. … Trafik Denetleme Şube Amirliği`nin …/…/… Tarihinde Tebliğ Edilen Trafik Ceza Tutanağının(veya …/…/… tarihinde öğrenilmiş) Yasal Dayanaktan Yoksun Olduğu ve İşbu Tutanakta Yazılı Para Cezasının İptali İstemidir.

OLAY : Davalı idare’ce, davacı müvekkil’e ait …….. plaka sayılı ….araç’a, ……….ğı’nca Karayolları Trafik kanunu m. e aykırı davranıldığı(tutanakta belirtilen madde) iddiası ile …seri, … sıra no ve …/…/… tarihli Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenerek …,00.- TL para cezası kesilmiştir.
Müvekkil, İşbu para cezasından, ….nın, …/…/… tarihli Tebliği ile haberdar olmuştur.

İTİRAZ NEDENLERİ :

1) Tebliğ Usulsüzdür. Çünkü :
Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı (Ek-1), aracın tescil plakasına göre ……. tarihinde gıyapta düzenlenmiş; ve tarafımıza aylar geçtikten sonra (tam …yıl, … ay sonra) …/…/… tarihinde tebliğ edilmiştir.(Ek-2)

Oysa, "Trafik Para Cezalarının Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Esas Ve Usuller İle Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik"İn "Tescil Plakasına Göre Düzenlenen Tutanaklar İçin Yapılacaklar İşlemler" başlıklı 10. maddesi:
"Karayolları trafik kanununun 116 ncı maddesi hükümleri gereğince, görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar;
a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine yedi iş günü içinde başlanır. Yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. Ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir.” Hükmünü amirdir. Tebligata ilişkin 7 (yedi) günlük gönderme süresi aynen geçerliliğini korumaktadır, ancak Yönetmelikteki 7 günlük itiraz süresi, ve yetkili mahkeme, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu m. 27/1 ile 15(onbeş) gün ve Sulh Ceza Mahkemesi olarak belirlenmiştir.

Madde hükmü gereğince, düzenlenen trafik ceza tutanağının muhataba yani tarafımıza tebliğ edilmesi işlemine 10 gün içinde başlanması gerekmektedir.
Ancak ekte sunulu tutanakta da görüleceği üzere kural ihlalinin yapıldığı iddia edilen tarih ile tebligat tarihi arasında….yıl,…ay gibi çok uzun bir zaman bulunmaktadır. Tebligatın ilgili yönetmelik hükmüne göre yapılmadığı aşikârdır. …/…/… tarihinde düzenlenen, Yönetmeliğin açık ve kesin hükmüne göre tebligat işlemlerinin en geç 10 gün içerisinde tebliğe çıkarılmış olmak zorundadır. Ve hâttâ müvekkile tebliği(tutanağın düzenlendiği tarihten sonraki 10.gün içinde) yapılmış olması gerekirken …/…/… tarihinde tebligat yapılmıştır.
Söz konusu bu Yönetmelikte düzenlenen madde ile kabahat atfedilen ve aleyhine idari para cezası düzenlenen kişilere bir hukuki koruma sağlanmış, bu kişiler lehine bir kural konulmuştur ve idarenin de keyfi hareket etmesi önlenmiştir.
Tutanağın müvekkile aylar sonra tebliğ edilmesi usul ve yasaya, hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Bu durum, tebligatı ve içeriğini, yani para cezasını hükümsüz hale getirir.
Bir diğer husus, söz konusu trafik ceza tutanağında belirtilmiş olan kabahat, müvekkil şirket tarafından işlenmemiştir. Tutanağın düzenlendiği tarih aylar öncesi olmakla İdarenin bu usulsüz işlemi ile, Anayasa`dan kaynaklanan savunma hakkı da kısıtlanmış bulunmaktadır. Tebligatın Yönetmelik’e aykırı olarak yapılması ile, itiraz edebilmekteki savunma ve haklılık gerekçelerimizi de ortadan kaldıracak kadar uzundur, hukuki dayanaktan yoksun ve keyfidir.
Bu nedenlerle, söz konusu yönetmelik`in 10/a. maddesi de göz önüne alınarak yasaya aykırı olarak tebliğ edilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.


2) Trafik Cezası Tutanağını Düzenleyen polis/Jandarma Yetkisizdir:
İtirazımıza konu idari yaptırım(para cezası) karar tutanağı, tutanağa göre, …. Bölgesinde karayolunda / şehir içinde düzenlenmiştir ve polis/jandarma görevlileri tarafından düzenlenmiştir.

18.05.2007 tarih ve 25526 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Karayolları Trafik Yönetmeliği” “nin …. Maddeleri ile, “ 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun …, …, …. m. leri hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında suç ve ceza tutanağı düzenlemek ……. Görev ve yetkisi …. nın(ör.Karayolları Genel müdürlüğü’nün) görev ve yetkileri” arasında sayılmaktadır.
Ve yine, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 22.m.ne göre, idari yaptırım kararı tutanağı, ilgili kanun’a göre idari yaptırım kararı vermeye yetkili ilgili kurul, makam veya kamu görevlilerinin yetkisi dahilinde olduğundan; ……. lığınca 2918 S.K. m.65 e göre idari yaptırım kararı düzenleme yetkisi yoktur.

İşte bu nedenle yetkisiz kişilerce düzenlenen idari yaptırım tutanağı hukuki olarak geçersizdir ve yetkisiz kişilerce düzenlenen tutanağın iptali ile, idari yaptırım kararının kaldırılması gerekir.

3) Trafik Ceza Tutanağında Belirlenen Ceza Hukuki Dayanaktan Yoksundur:
Usulsüz Tebligatı Kabul Etmediğimiz Gibi, Yetkisiz İdare’yi De Kesinlikle Yetkili Olarak Kabul Etmemekteyiz Ve Bu İtirazlarımızın Yanında Trafik Ceza Tutanağının Hukuki Dayanaktan Açık Ve Kesin Olarak Yoksun Olduğunu Da Belirtmek İstiyoruz Şöyle Ki :

Söz konusu tutanakta yer alan para cezasının hukuki dayanağı gösterilmemiştir.
Çünkü, hız ve alkol vb. trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek bir neden gösterilmemiştir.
Tutanakta, sadece ……….. ile ilgili bir tespit yer almaktadır.
Düzenlenen para cezası bu tespitle ilgili ise, burada hangi hukuka aykırılın saptandığı ve ne şekilde saptandığı, bir yanlışlık olup olmadığının şüpheye yer bırakmayacak şekilde hukuki dayanaklarının da gösterilmiş olması gerekli ve zorunludur. Oysa, tutanak üzerinde veya yapılan tebligat içerisinde bu husus açıkça yer almamaktadır, gerekçesi eksiktir.


HUKUKİ DAYANAKLAR : İlgili Kanunlar, Yönetmelikler, Örnek Mahkeme Kararları Vd.

DELİLLER : Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı, Tebligat Zarfı vd. deliller.

SONUÇ ve İSTEK : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle;
İtirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağının ve tutanakta yazılı para cezasının iptaline ve kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımızla müvekkil adına arz ve talep ederim.
Saygılarımızla …/…/….

Av..............

Ekler :
1- Onaylı-Harcı Ödenmiş Vekaletname Sureti
2- …….. Plaka Sayılı Araç’ın 2 ad. Ruhsatı Fotokopisi
- ….Seri ve ….. Sıra No lu, Trafik Para Cezası Tutanağı
3- …/…/… tarihli tebligat
4- Örnek Mahkeme Kararı (… adet)ÖRNEK DİLEKÇE .3

.............................SULH CEZA HAKİMLİĞİNE


DAVACI : Ad Soyad (T.C. Kimlik No: )
ADRESİ : Adres
KONUSU : Trafik Cezasına İtiraz
İZAHI :

11.02.2011 tarihli .............. seri numaralı trafik ceza tutanağı ekte olmakla birlikte ../../..... tarihinde saat ../...’ta tarafıma haksız yere kesilmiştir. İlgili tutanakta Karayolları Trafik Kanununun 47/1 – B maddesinde bahsi geçen “Kırmızı ışık kuralına uymamak” suçunu işlediğim iddia edilmektedir. Ancak, bu iddia doğru değildir. Gerekçeler, açık bir şekilde maddeler halinde aşağıda açıklanmaktadır.

Şöyle ki;


1.) Görevli polis memuru, geçtiğim anda yeşil olan trafik ışığının, kırmızı olduğunu iddia edip ceza kesmiştir. Ancak ben geçtiğim esnada ışık yeşil yanmakta idi. Trafik ışıkları önce yeşilden sarıya, ardından sarıdan kırmızıya geçerler. Ben geçtiğim esnada sarı ışık dahi yanmamıştır. Yeşil ışık yanmakta idi. Görevli polis memuru, ben yeşil ışıktan geçtikten sonra beni durdurmuştur. Ben de ikaza uyarak aracı yolun sağına park ettim. Bu sırada benim arkamda seyretmekte olan 6 ila 7 araç yeşil ışıkta geçmeye devam etmiş, ben park ederken yanımdan geçip yola devam etmişlerdir. Bu da trafik ışığının hala yeşil yanmakta olduğunun kanıtıdır.

2.) Polis memurunun art niyetli tutumu. Ben evraklarımı teslim edip beklerken, benden önceki ceza yemekte olan iki sürücü, kırmızı ışıkta geçmediklerini iddia etmekte ve polis memuru ile tartışmakta idi. Her iki sürücü de kırmızı ışıkta geçmediklerini, kesinlikle yeşil ışıkta geçtiklerini iddia etmekte, polis memuru ise tutanak tutup ceza kesmekte idi. Sürücülerden biri, polis memurunu yeşil ışıkta geçtiğini dair ikna etmeyi başardı. Bunun üzerine polis memuru, sürücünün aracındaki cam filmlerinin yasa dışı olduğunu iddia ederek bu sebepten ceza yazmaya çalışmıştır. İlgili sürücü aracında cam filmi olmadığını ruhsat vasıtası ile kanıtlayınca, polis memuru şu şekilde yanıt vermiştir: “ Madem cam filmin yok, o zaman kırmızıda geçtin, sen mutlaka ceza yiyeceksin” diyerek ve ceza kesmiştir. Bu iddiamın geçerliliğinin kanıtlanması için, gerek görüldüğü takdirde, olay günü 14:40’tan önce ceza yiyen sürücülerin görüşlerine başvurulabilir. Buradan polis memurunun geçerli bir sebep olsun veya olmasın, tek amacının ceza yazmak olduğu sonucuna varılabilir.

3.) Evraklarımı teslim edip beklerken, polis memuru ile aramızda geçen diyalog. Ben, neden yeşil ışıkta geçtiğimi gördüğü ve bildiği halde ceza kestiğini ve bunu bana nasıl ispat edeceğini sordum. Kanıt olarak kamera görüntüsü ya da fotoğraf istedim. ” Polis memuru da böyle bir ispata gerek olmadığını, kendisinin olduğu yerde, ispata ihtiyaç olmadığını söyledi. Hiçbir dayanak ve ispat olmaksızın beni suçlu bulması üzerine ben de kimliğini göstermesini ya da ismini söylemesini talep ettim ve hiçbir dayanağı bulunmayan iddiası nedeniyle kendisini amirlerine şikayet edeceğimi söyledim. Polis memuru dava dilekçesinde yer alması uygun olmayan ciddiyetsizlikte bir kelime ile karşılık vererek ismini vermeyi ve kimlik göstermeyi reddetmiştir.

4.) Daha önce hiç kırmızı ışık ihlali yapmamış olmam.

5.) İlgili saat (14:40) civarında polis memurlarının kestikleri ceza sayısı normalin çok üstünde oluşu. İkinci maddenin son cümlesindeki iddiayı kuvvetlendiren bir diğer etken, polis memurlarının olayın bir numaralı faili olan sürücülere kesinlikle kulak asmadan, son derece telaşlı, hızlı ve sürekli bir şekilde ardı ardına ceza kesmiş olmalarıdır. Kestikleri ceza adedi, gerçekten meydana gelen kural ihlallerinin çok üstündedir. Çalıştığım işyeri, olayın meydana geldiği ışıkların 30 metre ilerisindedir. 5 yıl boyunca hafta içi her gün aynı ışıklardan defalarca geçtiğim için, o ışıklardaki kural ihlallerine nadiren de olsa şahit olmaktayım. Eğer ilgili tarihte bana kesilen ceza ile birlikte kesilen cezaların sayısı tespit edilir, farklı bir tarihte aynı saatte kural ihlalleri incelenir, sayım yapılır ve bu iki sayı karşılaştırılırsa, iddiamın doğruluğu kanıtlanabilir.Sonuç olarak, bahsi geçen cezanın, sadece ve sadece yetkili polis memurunun inisiyatifine bırakılarak , herhangi bir ispat ve delile dayandırılmaksızın haksız yere kesilmiş olması, haklılık gerekçelerimi ispatlama fırsatının verilmemiş olması dava konusunun asıl sebebidir.


Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerden dolayı yargılama yapılarak ekte trafik idari para cezası karar tutanağını sunduğum ve henüz tarafımdan ödenmemiş olan trafik cezasının kaldırılmasını, yargılama giderlerinin davalı tarafa yüklenmesini talep eder, karar verilmesini saygıyla dilerim. ../../....

İTİRAZ EDEN
Ad ve Soyadı
İmza

EKLER:
1-Trafik Ceza Tutanağı
2-Araç Ruhsat Fotokopisi
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Yukarda sunmuş olduğum dilekçedeki trafik cezası ÜSKÜDAR SULH CEZA MAHKEMESİNİN 28.02.2011 TARİHLİ KARARI İLE KESİN OLARAK CEZA KALDIRILMIŞTIR.
ÖRNEK DİLEKÇE-4-

…………………… SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

İTİRAZ EDEN :
ADRESİ :

KONUSU : Trafik Ceza Tutanağına İtiraz
AÇIKLAMALAR: 1- Şahsıma ait ………………………. tescil plakalı araca ilişkin olarak bilgim dışında …/…/……. günü itibariyle trafik ceza tutanağı düzenlenmiş, bu ceza tutanağı …/…/…… tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

2- Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 166. ncı maddesine göre *Tescil plakasına göre tanzim edilen tutanaklar, Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmeliği"nin 10, 11 ve 12. nci maddelerinde belirtilen esas ve usullere göre takip ve tahsil edilir*.

Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller
ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmeliği"nin 10/a maddesine göre; *Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine 10(on) iş günü içinde başlanır.
Yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren 15(On Beş) gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. Ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir*.

Tarafıma yasal süre aşıldıktan sonra tebligat yapılmış olup, bu durum yönetmelik hükümlerine aykırıdır. Bu nedenle ceza tutanağının iptali gerekmektedir.


İSTEM VE SONUÇ: Yukarıda izah olunan nedenlerden dolayı dava konusu trafik ceza tutanağının iptalene karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ../../2015

DAVACI İTİRAZ EDEN
Adı ve Soyadı
İmza


EKi :
1-Ceza tutanağı fotokopisi
2-Ruhsat Fotokopisi.ÖRNEK DİLEKÇE.5.

..................SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

İDARİ PARA CEZASINA
İTİRAZ EDEN : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres

İDARİ PARA CEZASI
VEREN : Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği/.............

TALEP KONUSU : 29.05.2006 tarih 739214 seri no.su ile kesilen tarafıma tescilsiz araç kullanmağa dair 600,00 Yeni Türk Liralık idari para cezasının iptaline karar verilmesi dileğidir.

İTİRAZ NEDENLERİ :

1- Tarafıma 29.05.2006 tarihinde, 2918 sayılı kanunun 21 md. sindeki yetersiz sürücü belgesi ile araç kullandığım gerekçesi ile 650,00 Yeni Türk Liralık idari para cezası kesilmesi işlemi açıkça usul ve yasaya aykırıdır.
2- Ben idari para cezasına konu motoru saat 29.05.2006 günü saat 18.00 de aldım, montaj süresi 1,5 – 2 saat sürdü. Bu arada trafik de sakinleşmişti. Saat 20.30 sıralarında motorun iyi çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için ordu caddesi, A. Market’in önüne geldiğimde trafik polislerince durduruldum.
3- Motoru yeni aldığımı, aracı muayene edip ayıbı olup olmadığını anlamak için test sürüşü yaptığımı söylememe rağmen polisler beni dinlemediler ve hakkımda usul ve yasaya aykırı tutanak tuttular.
3- 4077 sayılı kanunun 4. md. si gereği, malın ayıplı olup, olmadığını anlayabilmem için illaki bu motoru test etmem gerekirdi. Bu yüzden de tescilsiz araç kullanma suçu oluşmamıştır. Bana kesilen faturada yazılı saat suçsuzluğumu ispat etmektedir.

DELİLLER : 29.05.2006 tarih 739214 seri no.lu ceza tutanağı, fatura, montaj süresinin ne kadar sürdüğüne dair Deniz Alışveriş Merk. F.Paşa Cad. No: 50 ............. adresinde çalışan satıcı S.D.’nin tanık olarak dinlenmesi vs. tüm deliller.

HUKUKİ NEDENLER : İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarda arz edilen nedenlerle ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkan sair nedenlerle itirazlarımın kabulü ile tarafıma 29.05.2006 tarih 739214 seri no. su ile kesilen tescilsiz araç kullanmağa dair 600,00 Yeni Türk liralık idari para cezasının iptaline, tanığımın dinlenmesine, yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

İtiraz eden
Adı ve Soyadı
İmza
ÖRNEK DİLEKÇE.6.


.............SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

İDARİ PARA CEZASI KARARINA
İTİRAZ EDEN : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres

İTİRAZ EDİLEN KARAR :........ Cumhuriyet Başsavcılığı Kabahatler Bürosunun 10.04.2007 gün ve Esas 2007/99, Karar 2007/99 sayılı kararı

TALEP KONUSU : Adı geçen idari para cezası karanın itiraz yoluyla iptali talebimdir.

İTİRAZ NEDENLERİ :

1- 10.04.2007 günü henüz yeni almış olduğum motosikleti tescil ettirip ruhsatını almak amacıyla amcam T. İ. ile birlikte ..........İli Trafik Tescil Şubesine gittik. Motosikletle hiç trafiğe çıkmadığım halde Trafik Tescil Şube Müdürlüğünün önünde bekleyen memur, ruhsat ve ehliyet sordu. Bende motosikleti henüz yeni aldığımı ve ruhsatı çıkarmak amacıyla geldiğimi söyledim. Motosikleti elimde getirmiş olmama rağmen hiç yetkisi olmadığı halde ehliyet sordu, ehliyetimi gösterdiğimde bu ehliyetin motosiklet kullanmak için yetersiz olduğunu ve bu nedenle ilgili trafik ekibine ceza kesmeleri için bilgi vereceğini söyledi. Bizi olay yerinde yaklaşık 1 saat kadar bekletti. İlgili trafik ekibi gelip konuyla ilgili tarafıma hiçbir şey sormadan, motosikleti hiç görmeden ceza uygulaması yaptılar.

2- Düzenlenen trafik suç tutanağı tamamen gerçeğe aykırı bir şekilde tutulmuştur. Tutanak içeriğine göre 10.04.2007 günü saat 14.10 civarlarında Fevzi Paşa Caddesi B 3 kavşağında yetersiz ehliyetle motosiklet kullanan şahsın yapılan yol kontrolünde yakalandığı belirtilmektedir. Oysa ben adı geçen motosikletin üzerine binmeksizin elimde Trafik Tescil Şubesine getirmiştim, hatta şubenin bahçesine kadar girdim ve ilgili memurun uyarısı üzerine yine motosikleti elimde bahçe dışına çıkardım. Herhangi bir yol kontrolünde yakalanmış değilim. Bu hususu benimle birlikte Trafik Tescil Şubesine gelen amcam T. İ. bilmektedir. Amcamın adresi; ............. Mah. 1278 sok. no: 3 ............’dır.

3- Ayrıca Trafik Tescil Şubesinin önünde nizamiye nöbetçisi memur ile aramızdaki konuşmaları duyup gelen ve oradaki konuşmalardan olayın ne şekilde gerçekleştiğini bilen kişi M. Ö.’dür. Adresi, yayla başı beldesi Ergenekon mah. .............ili’dir. Ben adı geçen motosikleti 28.03.2007 tarihinde almıştım. Olay tarihi 10.04.2007 ye kadar geçen 13 günlük sürede hiç trafiğe çıkmadım. Sadece motosiklete ruhsat almak için olay günü elimde götürmek suretiyle trafik tescil şubesine götürmüştüm. Yetersiz ehliyetle trafiğe çıkmış olsaydım bu 13 günlük sürede yakalanırdım. Ben iyi niyetli bir şekilde olay günü ruhsat olmak için ve motosikleti tescil ettirmek için trafiğe çıkmaksızın Trafik Tescil Şubesine gitmiştim. Suçlamayı kabul etmiyorum, yukarıda isim ve adreslerini belirttiğim tanıkların da dinlenmesi suretiyle söz konusu cezanın iptalini talep ediyorum.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığım ve mahkemenizce re'sen nazara alınacak diğer nedenlerle ............ Cumhuriyet Başsavcılığı Kabahatler Bürosunun 10.04.2007 gün ve Esas 2007/99, Karar 2007/99 K sayılı idari para cezası kararını ve buna dayanak olan trafik suç tutanağının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ederim. …/…/…


İdari para cezası kararına itiraz eden
Adı ve Soyadı
İmza

EKİ:
1-
2-
3-

ÖRNEK DİLEKÇE.7...................SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

İDARİ PARA CEZASINA
İTİRAZ EDEN : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres

İDARİ PARA CEZASI
VEREN : Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği/............

KONUSU : T.C. İstanbul Valiliği ..... Amirliğinin 12.06.2012 tarih, .. seri ve ...... sıra numaralı Trafik Para Cezası Karar Tutanağında yazılı 72 TL para cezasının iptali hakkında

Açıklamalar :
1-34 .. .... plaka sayılı ve müvekkil adına kayıtlı hususi otoya Karayolları Trafik Kanununun 73. maddesi uyarınca, gıyabında düzenlenen ve ekte sunulan 12.06.2012 tarihli, 72 TL bedelli Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim olunmuş, 04.07.2012 tarihinde tebliğ edilmiştir.

2-12.06.2012 tarihli para cezası karar tutanağı öncelikle gıyapta düzenlenmiş olup müvekkile 04.07.2012 tarihinde, yani düzenleme tarihinden 22 gün sonra tebliğ edilmiştir.

Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibine Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmeliğin Tescil Plakasına Göre Düzenlenen Tutanakları İçin Yapılacak İşlemler başlıklı 10. maddesine göre düzenlenen Trafik Para Cezası Karar Tutanağının muhataba tebliğ işlemine 10 gün içinde başlanması gerekmektedir. http://www.ptt.gov.tr internet adresinden yapılan sorgulama neticesinde tebligat işlemine 03.07.2012 tarihinde başlanıldığı görülmektedir.

3- Öte yandan tutanak müvekkilin gıyabında düzenlenmiş olup, haksız ve hukuki mesnetten yoksundur. Söz konusu ceza tutanağında araç sürücüsünün imzası bulunmamakta olup, iş bu eylemin gıyapta yapılması idari işlemin açıklığı ve kanunilik ilkelerine aykırıdır.

İdari yaptırım kararına ilişkin tutanakta bulunması gereken hususlar, Kabahatler Kanununun 25. maddesinin (a) fıkrasında “Hakkında idari yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi” olarak belirtilmiştir. Ekte sunduğumuz tutanakta aracı işletenin kimlik bilgileri ve adresine rastlanmamıştır.

Yine iş bu ceza tutanağı cezaların şahsiliği açısından değerlendirildiğinde de hukuka aykırılık teşkil etmektedir. İlgili ceza tutanağından anlaşılacağı üzere tutanak üzerinde müvekkile ait bir imza veya imzadan imtina ettiğine dair bir şerh bulunmamakta, aracın ceza tutanağına konu olay ve tarihte müvekkil tarafından idare edildiğini belirten hiçbir yasal dayanak da bulunmamaktadır.

İtirazımız ile benzerlik arz eden Beyoğlu 2. Sulh Ceza Mahkemesi Müteferrik 2010/388 sayılı EMSAL kararında:
<<Tutanak itiraz edenin yüzüne karşı düzenlenmemiştir. İtiraz eden ile aracı kullananın ve kuralı ihlal edenin aynı kişi olduğu tespit edilememiştir. Anayasanın 38/7, TCKnın 20/1 maddesine göre ceza sorumluluğu şahsidir, başkasının eyleminden kimse sorumlu tutulamaz>> demiştir.
Buna göre EMSAL KARARDA hukuka aykırı bulunan trafik cezası tutanağı, 5326 sayılı yasanın 28/8-b maddesi gereğince İPTAL edilmiştir.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz olunan nedenlerden dolayı itirazın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen 12.06.2012 tarih, .. seri, ...... sıra numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının ve para cezasının iptaline karar verilmesini arz ve talep
ederiz.../../......

İTİRAZ EDEN
Adı ve Soyadı
İmza

EKLERİ:
1-
2-

:arrow: YENİ 2015 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU KARARI,EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMADAN DOLAYI, ARAÇ SAHİBİNE KESİLEN İDARİ TRAFİK PARA CEZASININ İPTALİ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2 ... 625-11.pdf
TRAFİK RADAR CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİDİR....................SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

Gönderilmek Üzere


...................SULH CEZA HAKİMLİĞİNEİtiraz Eden : Adı soyadı (TC No:…………..)

İtiraza Konu Tutanağın Tanzim Tarihi :.../.../20......

İtiraza Konu Tutanağın Tebellüğ Tarihi : .../.../20.....

İtiraz Konusu : ………. Trafik Denetleme Büro Amirliği’nin .../.../20...... tarih ……… seri, ………………. sıra nolu trafik idari para cezası karar tutanağının(Ek-1) ve yazılı para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMALAR
:

1- …………… tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; Karayolları Trafik Kanunu`nun 51/2-b maddesi hükmüne istinaden “Hız sınırlarını %30’dan fazla aşmak” suçunun işlendiği gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu .../.../20..... tarihli, toplam ........,00 TL bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip, ……….../.../20....... tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

2- Trafik ceza tutanağında gerekçe gösterilen 51/2-b maddesine göre bahse konu cezanın suçun işlendiği tarihte aracı kullanan araç sürücüsüne kesilmesi gerekirken, idari makamlarca bu kural ihlal edilerek araç sürücüsü yerine adıma kayıtlı aracımın tescil plakasına ceza kesilerek kural ihlali yapılmıştır.

3- Trafik cezasının yazıldığı muhit tutanakta “Devlet Bahçeli Bulvarı Tuğra Halı Saha Civarı” olarak belirtilmiş olup bu bulvar Kadirli ilçesinin Osmaniye tarafından şehre giriş bölümünde bulunmaktadır. Bu bulvarda şehir girişinden itibaren yol orta bölümde yapılan refüjlerle ikiye ayrılmış olup çift yönlü gidiş geliş şeklinde düzenlenmiştir. Ancak, bulvar girişlerinde ise bulvar boyunca sürücülerin uyması gereken hız sınırları konusunda trafik levhaları yardımıyla herhangi bir bilgilendirme yapılmadığı gibi, bulvarın orta refüjle ayrılarak çift yönlü gidiş geliş şeklinde düzenlenmesi hız sınırları konusunda sürücülerin hataya düşmesine sebebiyet vermektedir. İdari birimlerce hız sınırları konusunda trafik levhaları yardımıyla gerekli düzenlemeler yapılmadığından bahse konu cezanın iptali gerekmektedir.

Ayrıca cezanın yazıldığı muhitte radar aracıyla gerekli kontrollerin yapıldığına dair sürücüleri uyaracak türden herhangi bir uyarı levhası da bulunmamaktadır. Dolayısıyla ceza tutanağını tanzim eden idari birim gerekli işaret ve uyarı levhalarını sürücülerin göreceği şekilde karayolu üzerinde yerleştirmeden adeta radar aracını gizleyerek sürücüleri tuzağa düşürmek istercesine hareket edip sürücülerin bu tuzağa düşmesine sebebiyet vermiştir. Yol üzerindeki işaretlemeler kasıtlı olarak yapılmamıştır.

Konuya ilişkin olarak Alaşehir Sulh Ceza Mahkemesinin 05/07/2013 tarihli ve 2013/493 değişik iş sayılı emsal kararında “Muteriz hakkında hız ihlali sebebiyle idari para cezası verildiği, ancak radar kontrolü yapılan yerde radar işaretinin bulunmadığı, gerekli yasal uyarılar usulüne uygun bir şekilde yapılmadan kesilen para cezalarının hukuki mesnedinin bulunmayacağı gözetilerek yapılan itirazın haklı olduğu kanaatine varılarak, usul ve yasaya aykırı idari yaptırım kararının 5326 sayılı yasanın 28/8-b fıkrası uyarınca kaldırılmasına dair aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.” şeklindeki gerekçeyle başvuru haklı bulunarak idari para cezası tutanağının iptaline karar verilmiştir.


Konuya ilişkin olarak YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ’nin 08.07.2014 tarih ve 2014/2954E, 2014/14281K nolu EMSAL kararında (Ek-2); “3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükmüyle “Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek” görevi İçişleri Bakanlığına tevdi edilmiştir. Aynı Kanunun 33 üncü maddesi hükmüyle de İçişleri Bakanlığı kanunla yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetleri; tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemek” ile görevli ve yetkili kılınmıştır.

İçişleri Bakanlığının bu “düzenleme görev ve yetkisi” dahilinde, Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge hazırlanarak 31.10.2011 tarihli Bakan onayıyla yürürlüğe konulmuştur. “Trafik denetimlerinde; denetim öncesi, denetim anı ve sonrasında, trafik kazalarında ise; kaza mahalline intikal ve sonrasında yapılacak iş ve işlemlerin usul ve esasları ile trafiği yönetme ve düzenleme hareketlerini belirlemek” amacıyla çıkarılmıştır. Radar Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Yönergenin;
“Radarla hız denetiminde dikkat edilecek hususlar” başlıklı 34. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde şu kurala yer verilmiştir ,
“Sabit denetim yapılması durumunda radar aracı, karayolunun her iki yönünden kolayca görülebilecek ve trafiği tehlikeye düşürmeyecek şekilde konuşlandırılır.” Radar Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

“Yol kullanıcılarının bilgilendirilmesi” başlıklı 47 nci maddesi aynen aşağıdaki şekildedir:

“(1)Trafik kurallarına uyma düzeyini arttırmak, trafik güvenliğini sağlamak ve yol kullanıcılarını bilgilendirip, bilinçlendirmek amacıyla, denetimin karayolunun hangi kesimlerinde, hangi sürelerde yapılacağı ve hangi konularda yoğunlaştırılacağı ve bunlarla ilgili risk bilgileri, neden-sonuç ilişkileri ve denetim sonuçlarının açıklanmasında ulusal ve yerel medya ile diğer iletişim araçlarından azami ölçüde faydalanılır.”

Görüldüğü gibi İçişleri Bakanlığı bu Yönerge hükmüyle “trafik kurallarına uyma düzeyini arttırmak, trafik güvenliğini sağlamak ve yol kullanıcılarını bilgilendirip, bilinçlendirmek” amacıyla trafik denetimlerinin;


– Karayolunun hangi kesimlerinde ve hangi sürelerde yapılacağı,

– Hangi konularda yoğunlaştırılacağı,

Hususlarında ulusal ve yerel medya ile diğer iletişim araçlarından azami ölçüde faydalanılmasını öngörmüştür.

Böylece, İçişleri Bakanlığı tarafından tesis edilmiş olan bir düzenleyici idari işlemle “trafik denetimlerinin karayolunun hangi kesimlerinde, hangi sürelerde yapılacağı ve hangi konularda yoğunlaştırılacağı hususlarında ulusal ve yerel medya ile diğer iletişim araçlarından da azami ölçüde faydalanılmak suretiyle yol kullanıcılarının (özellikle sürücülerin) bilgilendirilmesine” ilişkin bir düzenleme ihdas ettiği görülmektedir.

Sözü edilen bu düzenlemelerin, Avrupa Konseyinin Bakanlar Komitesinin Bakan Temsilcileri toplantısında kabul ettiği yukarıda gün ve sayısı yazılı “iyi idare konusundaki” tavsiye kararının 10. maddesinin 1. ve 2. fıkra hükümlerine uygun bulunmaktadır.

Yönergenin 3152 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi hükmüne göre İçişleri Bakanlığının bağlı kuruluşları olan ve mahsus kanunları uyarınca da bu Bakanlığın sevk ve idaresi altında bulunan genel kolluk kuvvetleri içinde yer alan trafik zabıtasını bağladığı da tartışmasızdır.

Bu açıklamalar ışığında somut olayın değerlendirilmesine gelince:

Yönergenin 34/1-ç ve 47 nci maddesi hükümleri karşısında “radarla hız denetiminin karayolunun hangi kesiminde ve hangi sürelerde yapılacağı” hususunda yol kullanıcılarının bilgilendirilmesi gerektiği kabul edilmelidir. Bu husus aynı zamanda Avrupa Konseyinin Bakanlar Komitesinin Bakan Temsilcileri tarafından kabul edilen tavsiye kararının iyi idare ilkelerinden olarak kabul edilen “açıklık ve uygun araçlarla haberdar etme” ilkelerinin de bir gereğidir.

Yönergenin 47 nci maddesi hükmüne göre, idare bu bilgilendirme faaliyetinde “ulusal ve yerel medya ile diğer iletişim araçlarından” azami ölçüde faydalanacaktır. İdarenin “yol kullanıcılarını her koşulda bilgilendirmek” ile yükümlü tutulduğu, bu amaçla “ulusal ve yerel medya ile diğer iletişim araçlarında da azami ölçüde yararlanma cihetine gidebileceği sonucuna varılması gerekmektedir. İdare öncelikle kendi mutat vasıta ve yöntemleriyle bilgilendirme yapacaktır. Zira “karayolundan yararlananlara, yol, trafik durumu ve yakın çevre ile ilgili gerekli bilgileri vermek, yasaklama ve kısıtlamaları bildirmek suretiyle trafik düzen ve güvenliğini sağlamak amacına yönelik olarak karayollarında uygulanacak trafik işaretlerinin, standart, anlam, nicelik ve nitelikleri ile diğer esaslar”, 19.06.1985 tarihli ve 18789 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Dolayısıyla, Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönergenin 47 nci kapsamındaki bilgilendirmenin, bu Yönetmelikteki usul ve esaslara göre konulacak “trafik işaret levhaları” ile yapılması gerekmektedir. Bu yöntem dışında gerekiyorsa medya ve diğer iletişim araçlarından da yararlanacaktır. Dolayısıyla, BAHSE KONU YÖNERGE HÜKMÜ UYARINCA, “RADARLA HIZ DENETİMİNİN KARAYOLUNUN HANGİ KESİMİNDE VE HANGİ SÜRELERDE YAPILACAĞI” KONULARINDA SÜRÜCÜLERİN, HER ŞEYDEN ÖNCE TRAFİK İŞARET LEVHALARIYLA BİLGİLENDİRİLMESİ ZORUNLUDUR.

Öncelikle kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapılması gereken trafik denetimlerini, YOL KULLANICILARINA CEZA VERMEK AMACIYLA BİLGİLENDİRME YAPMADAN KURAL İHLALİ YAPMASINI BEKLEMEK, TRAFİK KURALLARININ KONULUŞ AMACINA UYGUN OLMADIĞI GİBİ ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE TUZAK KURULMASI ANLAMINA GELECEKTİR Kİ bu durum, çağdaş hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaz ve kabul edilemez.” denilmektedir.

4- Konuya İlişkin olarak OSMANİYE SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NİN 02.10.2014 tarih ve 2014/90K nolu EMSAL kararında(Ek-3) Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nin 08.07.2014 tarih ve 2014/2954E, 2014/14281K nolu kararına atıfta bulunarak bahse konu trafik cezasını iptal etmiştir.

5- Bahse konu tutanak gıyabımda düzenlenmiş olup, haksız ve hukuki mesnetten yoksundur. Söz konusu ceza tutanağında araç sürücüsünün imzası bulunmamakta olup, iş bu eylemin gıyapta yapılması idari işlemin açıklığı ve kanunilik ilkelerine aykırıdır.

İdari yaptırım kararına ilişkin tutanakta bulunması gereken hususlar, Kabahatler Kanununun 25. maddesinin (a) fıkrasında “Hakkında idari yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi” olarak belirtilmiştir. Ekte sunduğumuz tutanakta aracı işletenin kimlik bilgileri ve adresine rastlanmamıştır.

Yine iş bu ceza tutanağı cezaların şahsiliği açısından değerlendirildiğinde de hukuka aykırılık teşkil etmektedir. İlgili ceza tutanağından anlaşılacağı üzere tutanak üzerinde müvekkile ait bir imza veya imzadan imtina ettiğine dair bir şerh bulunmamakta, aracın ceza tutanağına konu olay ve tarihte müvekkil tarafından idare edildiğini belirten hiçbir yasal dayanak da bulunmamaktadır.

İtirazımız ile benzerlik arz eden Beyoğlu 2. Sulh Ceza Mahkemesi Müteferrik 2010/388 sayılı EMSAL kararında: “Tutanak itiraz edenin yüzüne karşı düzenlenmemiştir. İtiraz eden ile aracı kullananın ve kuralı ihlal edenin aynı kişi olduğu tespit edilememiştir. Anayasanın 38/7, TCK’nın 20/1 maddesine göre ceza sorumluluğu şahsidir, başkasının eyleminden kimse sorumlu tutulamaz” denilerek hukuka aykırı bulunan trafik cezası tutanağı, 5326 sayılı yasanın 28/8-b maddesi gereğince İPTAL edilmiştir.


SONUÇ VE TALEP : Yukarıda kısaca arz ve izah ettiğimiz ve dosyadan da re’sen bulunacak nedenlerle; …………… Trafik Denetleme Büro Amirliği’nin ……..09.2014 tarih …… seri, ………… sıra nolu trafik idari para cezası karar tutanağının ve yazılı para cezasının iptaline, tüm yargılama harç ve giderlerinin karşı taraf üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ………../……./2015


ADI SOYADI

Ekler :

1- ………… Trafik Denetleme Büro Amirliği’nin 30.09.2014 tarih …… seri, ……… sıra nolu trafik idari para cezası karar tutanağı fotokopisi.

2- Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nin 08.07.2014 tarih ve 2014/2954E, 2014/14281K nolu emsal kararı

3- Osmaniye Sulh Ceza Hakimliği’nin 02.10.2014 tarih ve 2014/90K nolu kararı

4- Tebliğ belgesi
Resim
Resim


RADAR CEZASINA İTİRAZ NETİCESİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNİN İPTAL KARARI
Resim
HASTAYI VEYA YARALIYI HASTANEYE YETİŞTİRİRKEN HIZ SINIRININ AŞILMASI VE KESİLEN PARA CEZASININ İPTALİ


T.C
YARGITAY
19.CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2015/4943
KARAR NO:2015/3027


2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 51/2-b maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı A... hakkında İzmir Otoyol Büro Amirliğinin 16/07/2014 tarihli ve MA 06441583 sayılı trafik idari para cezası karar tutanağı ile uygulanan 356,00 Türk lirası İdarî para cezasına yönelik başvurunun reddine dair İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 03/12/2014 tarihli ve 2014/374 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 03/04/2015 gün ve 23529 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 20/04/2015 gün ve KYB.2015-127118 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, olay günü kabahatlinin bisikletten düşerek yararlanan kızını Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Tıp Bilim Dalı Çocuk Acil Servisinde tedavi ettirmek için aracıyla seyir halinde iken hız ihlali yaptığı, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin "Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar” başlıklı 141. maddenin a fıkrasındaki “Yaralı veya acil hastaların taşınması ve bunlara ilk ve acil yardımın yapılması için kullanılan cankurtaran ve özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlar," şeklinde düzenleme uyarınca muterizin geçiş üstünlüğüne sahip olduğu ve trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı olmadığı gözetilmeksizin, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği bu itibarla yerinde görüldüğünden, İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 03/12/2014 tarihli ve 2014/374 değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309/4-d. maddesi uyarınca BOZULMASINA, kabahatli hakkında verilen idari para cezasının kaldırılmasına, 18.06.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.
Yargıtay
19. Ceza Dairesi
Esas No:2015/8943
Karar No:2015/7786

Tebliğname No : KYB - 2015/186623

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 51/2-a maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı S.. Y.. hakkında Çavdır Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinin 19/03/2014 tarihli ve MA-05159391 nolu trafik İdarî para cezası karar tutanağı ile uygulanan 172,00 Türk lirası İdarî para cezasına yönelik başvurunun kabulü ile idari para cezasının kaldırılmasına ilişkin Gölhisar Sulh Ceza Hakimliğinin 06/01/2015 tarihli ve 2014/7 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 18/05/2015 gün ve 32475 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 04/06/2015 gün ve KYB.2015-186623 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;


Dosya kapsamına göre, hız sınırı ihlali yaptığı kamera görüntüsü ile tespit edilen muteriz hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 116. maddesindeki yetkiye dayanılarak tescil plakasına düzenlendiği anlaşılan idari para cezasına karşı muteriz tarafından yapılan başvuru üzerine, Gölhisar Sulh Ceza Hakimliğince, 2918 sayılı Kanun’un 116. maddesinde sayılan hallerin somut olayda mevcut olmadığı, ayrıca radar görüntülerinin net olmadığı, araç plakalarının net okunamadığı, hız sınırlarının sağlıklı tespitine elverişli olmadığı gerekçesiyle başvurunun kabulüne karar verilmiş ise de, Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 13/03/2013 tarihli ve 2013/1707 esas, 2013/5537 sayılı ilâmında da belirtildiği üzere, 2918 sayılı Kanun'un 116/1. maddesinde yer alan "Trafiği tehlikeye düşürecek, engel olacak şekilde veya yasaklanmış yerlerde park etmiş araçlara veya trafik kural ve yasaklarına aykırı davranışları belirlenmiş bulunan, karayolları ağırlık kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin ikazına rağmen tartı sistemine girmeden seyrine devam eden ve sürücüsü tespit edilemeyen araçlara tescil plakalarına göre ceza veya suç tutanağı düzenlenir." şeklindeki düzenleme karşısında somut olayda tescil plakasına idari para cezası uygulanabileceği, ayrıca yine aynı dairenin 27/11/2014 tarihli ve 2014/22963 esas, 2014/19969 sayılı kararında belirtildiği üzere, idari para cezası karar tutanağının resmi evrak niteliğinde bulunduğu ve aksi ispat edilinceye kadar geçerli olduğu, ispat kuvveti bakımından başkaca bir delille ( kamera kaydı gibi ) desteklenmesinin gerekmediği, bu yönde mevzuatımızda bir hüküm bulunmadığı, ancak muterizin belirtilen gün ve saatte başka bir yerde olduğuna ilişkin veya tespit edilen aracın rengi ve modelinin kendi aracı olmadığına dair geçerli sayılabilecek bir başvurusunun bulunması halinde ancak görevli polis memurunun beşeri bir hata yaptığının kabul edilebileceği, somut olayda bu yönde bir itiraz da bulunmadığı, muterizin aracını ticari olarak kullanmasının cezanın kaldırılmasını gerektirmediği, aracı kiralayan şahıs ile yapılan sözleşme gereğince, ödenen idari para cezası için kiralayana rücu etmenin mümkün olduğu dikkate alınarak, idari para cezasına karşı yapılan başvurunun reddine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı gerekçeyle kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;


Dairemizin 30/04/2015 tarih ve 2015/118-970 E.K sayılı kararında belirtildiği üzere; hız kurallarına aykırılık nedeniyle tescil plakasına istinaden idari yaptırım kararı düzenlenen aracın başkası tarafından kiralanması halinde, aracın kabahat tarihinde bu şahsın fiili hakimiyetinde bulunduğu cihetle cezaların şahsiliği prensibi gereğince idari yaptırım kararının iptaline karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle kararın bozularak cezanın iptaline karar verildiği cihetle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma isteminde yer alan “muterizin aracını ticari olarak kullanmasının cezanın kaldırılmasını gerektirmediği, aracı kiralayan şahıs ile yapılan sözleşme gereğince, ödenen idari para cezası için kiralayana rücu etmenin mümkün olduğu dikkate alınarak, idari para cezasına karşı yapılan başvurunun reddine karar verilmesi gerektiği” yönündeki düşüncenin yerinde bulunmadığı kabul edilerek yapılan incelemede;


Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yukarıda anılan bölümü dışında yerinde görüldüğünden, Gölhisar Sulh Ceza Hakimliğinin 06/01/2015 tarihli ve 2014/7 değişik iş sayılı kararının CMK.nun 309/4. maddesi uyarınca aleyhe tesir etmemek üzere BOZULMASINA, 25/11/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29596
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: TRAFİK İDARİ PARA CEZA TUTANAĞI İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

Mesaj gönderen Admin »

Merhaba

Öncelikle sitemize hoş geldiniz. Sitemizde sizin tabirinizle "sallamasyon" bilgilere yer vermemeye çalışıyoruz. Diğer taraftan sitemizde paylaşılan bilgilerin yargı mercileri nezdinde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk da kabul etmemekteyiz.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29596
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: TRAFİK İDARİ PARA CEZA TUTANAĞI İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2012/31671
Karar No: 2013/10142

TRAFİK CEZA TUTANAĞININ GEÇ TEBLİĞİ CEZAYA ENGEL DEĞİLDİR...


Yetki belgesi olmadan yolcu taşımacılığı yapmak eylemi sebebiyle F… H… hakkında 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nun 26/A maddesine aykırılıktan Gebze Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliğinin 23/03/2012 tarihli ve UBK-A-092725 sayılı idarî para cezası karar tutanağı ile verilen 2.426,00 Türk lirası, 24/03/2012 tarihli ve UBK-A-092726 sayılı idarî para cezası karar tutanağı ile verilen 2.426,00 Türk lirası idarî para cezalarına yönelik itirazın kabulü ile idarî yaptırım kararının kaldırılmasına dair Gebze 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 22/05/2012 tarihli ve 2012/417 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 03.12.2012 gün ve 67896 sayılı kanun yararına
bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 17.12.2012 gün ve KYB. 2012-304624 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Mezkür ihbarnamede;

Mahkemece, 27/01/1989 tarihli ve 20062 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmeliğin 10/a-b maddesi gereğince tebligat işlemlerine 7 iş günü içerisinde başlanmadığından bahisle itirazın kabulüne karar verilmiş ise de, belirtilen hükmün idarî işlemlerin sürüncemede kalmasını önlemek amacıyla idareye yönelik getirilmiş bir düzenleme olduğu, süresinde tebligat işlemlerine başlanmamış olmasının idarî karar tutanağını geçersiz kılmayacağı, mahkemesince olayın esasına girilerek bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı gerekçeyle karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden Gebze 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 22/05/2012 gün ve 2012/417 değişik iş sayılı kararının CMK.nun 309/4-c maddesi uyarınca aleyhe sonuç doğurmamak üzere BOZULMASINA, 29/04/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Gürkan
Site Üyesi
Mesajlar: 2
Kayıt: 27 Kas 2013 18:10

Re: TRAFİK İDARİ PARA CEZA TUTANAĞI İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

Mesaj gönderen Gürkan »

arkadaşlar merhaba...ben radar cezası yedim....ara yoldan bulvara bağlandım.(ankara keçiören ovacıkta forum ankaradan yozgat bulvarına) ara yoldan bulvara bağlandığım andan itibaren 200-300 metre sonra radara girdim 300 metre kadar ileride de çevirme yapıldı ve ceza kesildi.benim itiraz sebebim bulvara bağlandığım andan itibaren 70 hız uyarı levhası bulunmaması.bulvara bağlanıp ceza kesildiği noktaya kadar 70 levhası yoktu ve bana ceza kesildi bu konuyla ilgili fikri olan var mı itiraz etsem geçerli bir sebep olur mu? saygılarımla...
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29596
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: TRAFİK İDARİ PARA CEZA TUTANAĞI İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

Mesaj gönderen Admin »

Merhaba,

2918 Sayılı Kanun Madde 50 - (Değişik fıkra: 17/10/1996 - 4199/21 md.; Değişik fıkra: 25/06/2010-6001 S.K./34.mad.) *1* Motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü karayollarında 90 km/s, bölünmüş yollarda 110 km/s, otoyollarda 120 km/s hızı geçmemek üzere yönetmelikte belirlenir.

(Ek fıkra: 17/10/1996 - 4199/21 md.) İçişleri Bakanlığı yol standartlarını dikkate alarak yukarıda belirtilen hız sınırlarını otomobiller için 20 km/s artırmaya yetkilidir.

En çok ve en az hız sınırlarını gösteren işaret levhaları, gerekli görülen yerlere, ilgili kuruluşlarca konulur.

Bu Kanunla yetki verilen kuruluşlar tarafından yönetmelikte belirtilen hız sınırları yol ve trafik durumuna göre azaltılabilir veya çoğaltılabilir. Bu hallerde durum trafik işaretleri ile belirtilir ve uygun vasıtalarla duyurulur.

Bu maddeye göre itiraz edebilirsiniz. Ancak öncelikle trafik hız sınırı levhası / işareti bulunmadığına dair delil toplamalısınız. Mesela yol güzergahının kamera çekimi ve fotoğraf görüntüsü olabilir. Kolay gelsin...
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Gürkan
Site Üyesi
Mesajlar: 2
Kayıt: 27 Kas 2013 18:10

Re: TRAFİK İDARİ PARA CEZA TUTANAĞI İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

Mesaj gönderen Gürkan »

ilginiz için teşekkür ederim...
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29596
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: TRAFİK İDARİ PARA CEZA TUTANAĞI İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

Mesaj gönderen Admin »

Rica ederiz, faydalı olabilmek dileğiyle...
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
KENREY
Site Üyesi
Mesajlar: 1
Kayıt: 21 Oca 2014 12:21

Re: TRAFİK İDARİ PARA CEZA TUTANAĞI İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

Mesaj gönderen KENREY »

Merhaba,
öncelikle sitenizi sık sık ziyaret ettiğimi ayrıca paylaşılan bilgi, dilekçe örneği ve kararlardan faydalandığımı belirterek, emeği geçen herkese teşekkür eder, başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederim.

Paylaşılan konu ile ilgili olarak bir sorum olacaktı,, eşime trafik cezası nedeniyle ödeme emri gönderildi ancak, fakat öncesinde söz konusu ödeme emrine esas trafik ceza tutanağı tebliğ edilmedi, bu durumda Sulh Ceza Mahkemesine itiraz edebileceğimiz bir ceza tutanağı elimizde yok, doğrudan idare mahkemesinde iptal davası açmayı düşünüyoruz ama dava açma süresi ne kadardır, ödeme emri iptal olur mu, ilginize şimdiden teşekkür ederim
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29596
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: TRAFİK İDARİ PARA CEZA TUTANAĞI İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

Mesaj gönderen Admin »

KENREY yazdı:Paylaşılan konu ile ilgili olarak bir sorum olacaktı,, eşime trafik cezası nedeniyle ödeme emri gönderildi ancak, fakat öncesinde söz konusu ödeme emrine esas trafik ceza tutanağı tebliğ edilmedi, bu durumda Sulh Ceza Mahkemesine itiraz edebileceğimiz bir ceza tutanağı elimizde yok, doğrudan idare mahkemesinde iptal davası açmayı düşünüyoruz ama dava açma süresi ne kadardır, ödeme emri iptal olur mu, ilginize şimdiden teşekkür ederim
Merhaba, öncelikle 15 gün içinde Sulh Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurmanız gerekli. Ceza tutanağının sizde bulunmuyor olması itirazınıza engel teşkil etmez. Mahkeme idari para cezası tutanağını düzenleyen birimden ilgili belge ve bilgileri zaten isteyecektir. Yetkili sulh ceza mahkemesi, ceza tutanağını düzenleyen birimin bağlı olduğu yer sulh ceza mahkemesidir.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj