İSTİNAF YOLUNA BAŞ VURMADAN FERAGAT DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR

Dava, icra ve temyiz dilekçe örnekleri ile her türlü hukuki sözleşme örneği paylaşım platformu...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 22098
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

İSTİNAF YOLUNA BAŞ VURMADAN FERAGAT DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR

Mesaj gönderen teoman » 02 Kas 2018 18:35

HMK--MADDE 349
Başvurma hakkından feragat
(1) Taraflar, ilamın kendilerine tebliğinden önce, istinaf yoluna başvurma hakkından feragat edemez.

(2) Başvuru yapıldıktan sonra feragat edilirse, dosya bölge adliye mahkemesine gönderilmez ve kararı veren mahkemece başvurunun reddine karar verilir. Dosya, bölge adliye mahkemesine gönderilmiş ve henüz karara bağlanmamış ise başvuru feragat nedeniyle reddolunur.
.....................MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

VEKİLİ :

KONU : İstinaf yoluna başvurmaktan feragat ettiğimize dair beyanlarımızı içeren dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR

1-Sayın mahkemenizde 20../.... Esas numarası ile yapılan yargılama sonucunda .../.../20.. tarihinde dosyada davamızın kabülüne karar verilmiştir.

2- Sayın mahkemenizce tesis edilen bu karar karşı istinaf yoluna başvurma hakkımızdan ve istinaf yoluna başvurma sürelerinden açıkça feragat ediyoruz.

3- Mahkemenizin kararına karşı davalı tarafından istinaf yoluna başvurulmadığından ve tarafımızca da istinaf yoluna başvurmaktan feragat edildiğinden gerekçeli kararın kesinleşme şerhine havi bir suretinin tarafımıza verilmesini talep ediyoruz.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda kısaca açıkladığımız nedenlerle davalı tarafça istinaf yoluna başvurulmayan dosyada istinaf yoluna başvurma hakkımızdan feragat ettiğimizden karar kesinleşmiştir. Gerekçeli karara kesinleşme şerhi verilerek kesinleşme şerhine havi bir suretinin tarafımıza verilmesine karar verilmesini tensip ve görüşlerinize sunarız.

DAVACI VEKİL

T.C
ANTALYA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
3. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2017 / 537
KARAR NO: 2017 / 479
KARAR TARİHİ: 02.06.2017

>>İSTİNAF BAŞVURUSUNUN FERAGAT NEDENİYLE REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ.


(6100 S. K. m. 349)

ÖZET: Taraf vekillerinin ayrı ayrı istinaf talebinden feragat etmiş olması ve taraf vekillerinin vekaletnamelerinde kanun yollarından feragat etme yetkisinin bulunduğu anlaşıldığından, taraf vekillerinin istinaf başvurusunun HMK ….maddesi gereğince feragat nedeniyle reddine karar verilerek hüküm kurulmuştur.Taraf vekillerinin istinaf başvurusunun HMK` nun ….maddesi uyarınca feragat nedeniyle reddine karar verilmiştir.


Tarsus 3. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 2016/19 Esas, 2017/53 karar sayılı 21/02/2017 tarihli kararı aleyhine taraf vekilleri tarafından istinaf başvurusunda bulunulmuş ve talebin süresinde olduğu anlaşılmakla; yapılan istinaf incelemesi sonucunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacılar vekili ve davalı vekili tarafından yasal süresi içerisinde Tarsus 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/02/2017 tarih ve 2016/19 Esas, 2017/53 Karar sayılı kararına karşı istinaf yoluna başvurulmuş ve dosya dairemize gönderilmiş ise de, davacılar vekili ve davalı vekili tarafından istinaf talebinden feragat ettiklerine ilişkin ayrı ayrı 25/05/2017 tarihli dilekçeleri verdikleri anlaşılmıştır.

6100 Sayılı HMK 349. maddeye göre istinaf başvurusu yapıldıktan sonra istinaf talebinden feragat edilirse, dosya Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmez ve kararı veren mahkemece başvurunun reddine karar verilir. Dosya Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmiş ve henüz karara bağlanmamış ise, istinaf başvurusu feragat nedeniyle reddolunur. Bu madde gereğince istinaftan feragat dosya ilk derece mahkemesinde iken olmuşsa bu mahkeme tarafından, şayet dosya bölge adliye hukuk dairesine gönderildikten sonra olmuşsa Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk dairesi tarafından istinaf talebinin reddine karar verilecektir.

Taraf vekillerinin ayrı ayrı istinaf talebinden feragat etmiş olması ve taraf vekillerinin vekaletnamelerinde kanun yollarından feragat etme yetkisinin bulunduğu anlaşıldığından, taraf vekillerinin istinaf başvurusunun HMK 349/2 maddesi gereğince feragat nedeniyle reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.HÜKÜM; Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Taraf vekillerinin istinaf başvurusunun HMK` nun 349/2 maddesi uyarınca feragat nedeniyle REDDİNE,

2-Peşin alınan istinaf harcının istek halinde istinaf eden taraflara İADESİNE,

3-Artan gider avansının ilk derece mahkemesince istinaf talebinde bulunanlara iadesine,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda, HMK 362/1-a maddesi uyarınca KESİN olmak üzere, oy birliği ile karar verildi.02.06.2017


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla