Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Firari Erbaşın Rütbesinin Geri Alınabilip Alınamayacağı-1

2017 Anayasa değişikliğiyle kaldırılarak Yargıtay'a bağlanmıştır.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544109
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Firari Erbaşın Rütbesinin Geri Alınabilip Alınamayacağı-1

Mesaj gönderen kararara.com »

T.C.
ASKERİ YARGITAY
İÇT. BRL. KURULU KARARLARI
E. No: 1943/1835
K. No: 1943/1579
Tarih: 07/07/1943


Ö Z E T

Firardan sanık Onbaşının rütbesinin geri alınmasına karar verilemez.

*Farklı yöndeki 24.12.1953 gün ve 1943/3730-3743 SAYILI İBK’ya ve 29.5.1953 gün ve 1953/2708-1335 SAYILI İBK’ya bkz

İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI

Firardan suçlu askeri posta 1086 K. Işıldak Bl. Onbaşılarından Faik oğlu 336 Doğumlu Hasan Benli hakkında 150. Top. A. Mahkemesinden 11/3/943 de verilen ve Temyizin tetkikinden 18/6/943 de bozulmak suretiyle geçen karar ve yine temyizin 24/7/940 tarihli 425/787 sayılı ilamında suç müşahidi bulunan Ahmet Oğlu Ezel Onb. hakkında verdiği kararlar arasında görülen mübayenetin içtihat tevhidi talep edilmekle bu hususa müteallik dava dosyası müddeiumumiliğin 28/6/943 tarihli talepnamesiyle Hey'eti Umumiyeye gelmiştir.

TALEPNAMEDE: Ahmet Oğlu Ezel Onb. hakkında mahalli mahkemesince verilen hüküm:
As.Tz.Mh.nin 24/7/940 tarih ve esas 425, karar 787 sayılı kararı ile maznuna As.C.K.nun 71.maddesi ile refi rütbe ve fer'i cezasının hüküm edilmesi icab edeceği noktasından bozulmuş olduğu halde diğer bir onb.Hasan Benli'ye dair mahkememizin 18/6/943 tarih ve 1835/1579 sayılı kararında As.C.K.nun 71. maddesi hükmünün tatbiki yolsuz ve binaenaleyh Onbaşının rütbesinin geri alınamıyacağı yazılı bulunmaktadır.
As.C.K.nun 25. maddesinde; Onbaşıların küçük zabitten madut bulunmadığı anlaşılmasına ve 71. madde metninden küçük zabitlerin rütbelerinin geri alınması amir hükmüne ve küçük zabitin karşılığı erbaş olup Ordu dahili hizmet k.nun 2. maddesinde Onbaşıdan madasına Erbaş denileceği de açık olarak zikredilmiş bulunmasına göre rütbeyi haiz yalnız Onb. hakkında rütbenin geri alınması fer'i cezasının tatbik edilemiyeceği mütalaasındayım.
Yukarıda tarih ve numaraları zikredilen ve birbirine mübayin olduğu görülen kararların tevhidini Askeri Usulün 248. maddesinin 3 No.lı fıkrasına istinaden talep ve dosyayı Hey'eti Umumiyeye tevdi eylerim.

TEMYİZ HEY'ETİ UMUMİYE KARARI: Onbaşı rütbesinde olup firar eden askerlerin As.C.K.nun 71 nci maddesine tevfikan rütbelerinin geri alınmasına karar verilip verilmeyeceği hakkında temyiz mahkemesi dairelerinden muhtelif tarihlerde sadir olup yek diğerine mütebayin bulunan kararların tevhidi askeri temyiz mahkemesi Md.U.liği tarafından talep edilmiş olmakla keyfiyet tevhidi içtihat temyiz heyeti umumiyesinde tetkik edildi:
Firardan maznun Ahmet oğlu Ezel onbaşı hakkında mahalli mahkemesince verilen hüküm rütbenin geri alınması feri cezasının hükmedilmemiş olması noktasından As.Temyiz Mahkemesinin 24/Temmuz/940 tarih ve esas 425, karar 787 sayılı ilami ile nakzedilmiş iken aynı suçtan maznun ve aynı rütbeyi haiz Hasan Benli hakkında rütbenin geri alınması cezası verilmiş olmasından hükmün Askeri Temyiz Mahkemesinin 18/6/943 tarih ve 1835/1579 sayılı kararıyla nakzedildiği ve şu suretle temyiz dairelerinden muhtelif tarihlerde yek diğerine mütebayin iki karar verilmiş olduğu anlaşılmakla icabi düşünüldü:
As.C.K.nun 25 nci maddesinin 4 No.lu bendinin delaleti ve Ordu dahili hizmet K.nun 2.maddesinin sarahati karşısında onbaşının erbaştan addine ve As.C.K.nun 71 nci maddesinde yazılı şekilde rütbesinin geri alınmasına cevazi kanuni bulunmadığına ve 18/Haziran/943 tarih ve esas 1835, karar 1579 sayılı temyiz kararının kanuna uygun bulunduğuna ve içtihatların bu karar dairesinde tevhidine 7/7/943 tarihli tevhidi içtihat temyiz heyeti umumiyesinde ittifakla karar verildi.

-O0O-
G/G.


Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj