Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Hizmetin Bitiminde İnfazına Karar Verme Yetkisi

2017 Anayasa değişikliğiyle kaldırılarak Yargıtay'a bağlanmıştır.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544109
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Hizmetin Bitiminde İnfazına Karar Verme Yetkisi

Mesaj gönderen kararara.com »

T.C.
ASKERİ YARGITAY
İÇT. BRL. KURULU KARARLARI
E. No: 1943/3690
K. No: 1943/3432
Tarih: 12/04/1943


Ö Z E T

Karar vermeğe yer olmadığına (As.C.K. 63-70 maddelerinden verilen cezanın askerlik hizmeti bittikten sonra infazı yetkisi Komutanındır.)
* Bkz.As.C.K.72.
** 353 S.K. 246/4. Maddeleri.

İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI

Firar suçlarından dolayı As.C.K.nun (63-70) maddelerine tevfikan hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkum olan Askeri Şahıslar hakkındaki cezaların emsalleri kadar hizmet gördükten sonra infaz olunabileceğine dair mezkur kanunun 72 nci maddesinde yazılı olan selahiyet, hükümlerin icra ve infazına ve binaenaleyh bu vazifelerle mükellef olan adli amirlere taalluk etmekte olduğundan, mahkemelerin bu hususta selahiyet hilafına verdikleri kararların kanuna uygun bulunup bulunmadığı hususunda Birinci Daireden verilen 13.1.1943 gün ve 3690/3432 sayılı kararla aynı dairenin 4.12.942 gün ve 2764/2833 sayılı kararları arasında tezat ve mübayenet görülmekle meskur tezat ve mübayenetin hal ve telifi ve içtihadın tevhidi için iş Müddeiumumiliğin 30.3.943 tarihli talepnamesile gelmiştir.

TALEPNAMEDE: Firar suçlarından dolayı As.C.K.nun (63-70.) maddelerine tevfikan hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkum olan As. şahıslar hakkındaki cezaların emsalleri kadar hizmet gördükten sonra infaz olunabileceğine dair mezkur kanunun 72 nci maddesinde yazılı olan selahiyet, hükümlerin icra ve infazına ve binaenaleyh bu vazifelerle mükellef olan adli amirlere taalluk etmekte olduğundan mahkemelerin bu hususta selahiyet hilafına verdikleri kararlar kanuna uygun görülmemektedir.
Bu husus hakkında As.Tz.Mh.si 1.dairesinden verilen 13/1/943 gün ve 3690/3432 sayılı kararla, yine aynı dairenin 4/12/942 gün ve 2764/2833 sayılı kararı arasında mubayenet görülmüştür.
Bu kararların umumi heyetçe yukarıda arz olunan mutaleamız veçhile birleştirilmesi As.Usulün 248. maddesinin 3.No.lu fıkrasına istinaden talep olunur.

TEVHİDİ İÇTİHAT KARARI: Md.U.liğin tevhidi içtihat talebinde As.C.K.nun 72 nci maddesindeki selahiyetin amiri adlilere maksur olduğu ve mahkemelerin bu hususta selahiyet hilafina verdikleri kararların kanuna muvafık olmayacağı hakkında serdeylediği mütalaa yerinde görülmüş ve As.Tz.mahkemesi dairelerinin içtihadıda bu merkezde bulunmuş isede 4/12./942 tarih ve 2764 No.lu kararla 13/1./943 tarih ve 3690 No.lu karar arasında mübayenet görülememiş olması
hasebiyle bu bapta bir karar ittihazına mahal olmadığına 12/Nisan/943 tarihinde ittifakla karar verildi.

-o0o-
G/G.


Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj