Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

HAKSIZ TAHRİK-HAKARET SUCU CEZADAN İNDİRİM.

2017 Anayasa değişikliğiyle kaldırılarak Yargıtay'a bağlanmıştır.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

HAKSIZ TAHRİK-HAKARET SUCU CEZADAN İNDİRİM.

Mesaj gönderen teoman »

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu,
E:2010/60,
K:2010/62,
T:24.6.2010

“5237 sayılı TCK’nın 129/1’inci maddesi “Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.” hükmünü içermektedir.
Madde gerekçesinde, “Mağdur kendi haksız hareketleriyle hakarete neden olmuş ise, haksız hareketinin ağırlığını göz önüne almak suretiyle hâkim, failin cezasını azaltabileceği gibi gerektiğinde tümüyle kaldırabilecektir.” şeklindeki açıklamalarla, bu konuda hâkimin takdir yetkisinin bulunduğu belirtilmiştir.

Söz konusu düzenleme, TCK’nın 29’uncu maddesindeki genel haksız tahrik hâlinin özel bir şeklini teşkil etmektedir. Ancak, TCK’nın 29’uncu maddesinden farklı olarak, “Hiddet veya şiddetli elem” hâlinin açıkça öngörülmemiş olması nedeniyle haksız fiilin failde hiddet veya şiddetli elem oluşturmaması hâlinde dahi fail hakkında özel tahrik hükmünün uygulanması mümkündür (M. E. ARTUK- A. GÖKÇEN- A. C. YENİDÜNYA – Türk Ceza Kanunu Şerhi Özel Hükümler, C. 3, s. 3183; Murat KAYANÇİÇEK, Şerefe Karşı Suçlar, Ankara 2008, s. 288).


Ayrıca, 5237 sayılı TCK’nın 129/1’inci maddesinde düzenlenen özel haksız tahrik hâlinin uygulanabilmesi için, tahrik teşkil eden “haksız bir fiil” olması yeterli olup, fiilin mutlaka suç teşkil etmesi gerekmemektedir.
Bu açıklamalar doğrultusunda somut olay değerlendirildiğinde; sanığın, mağdura “Terbiyesiz …” dediği anlaşılmakla birlikte, bu sözleri, olay günü hakkında iki gün istirahat raporu verilmesiyle ilgili olarak sağlık durumunu sorduğu ve uyarılarda bulunduğu mağdurun, sinirli ve aşırı bir şekilde tepki göstermesi, olayı yatıştırmak amacıyla bulunduğu odadan çıkması yönünde uyarılarda bulunulmasına rağmen odadan çıkmayarak tartışmaya devam etmesi, el kol hareketleri yaparak “Çifte standart uyguluyorsunuz, gerekeni yapacağım, Alay Komutanına çıkacağım” diye bağırarak odadan çıkması, çıkarken kapıyı sert bir şekilde çarpması üzerine sarf etmiş olması, mağdurun daha sonraki görüşmelerinde de saygısız hareketlerine devam ederek revirde oynadığını, güldüğünü ve eğlendiğini söylemesi karşısında, eylemin, 5237 sayılı TCK’nın 129/1’inci maddesinde öngörüldüğü şekilde mağdurun haksız bir fiiline tepki olarak işlenmesi, haksız tahrike ilişkin özel bir düzenleme niteliğindeki bu madde çerçevesinde uygulama yapılmasının hâkimin takdirinde olması, haksız hareketin işleniş şekli, yeri, niteliği, zamanı, içinde bulunulan koşullar ve tahrik eden ile edilenin durumları göz önüne alındığında, sanık hakkında “ceza vermekten vazgeçilmesine” karar verilmiş olmasında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığından; hükmün onanmasına karar verilmiştir.”


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Cevapla