Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

HAKSIZ TAHRİK-ADAM ÖLDÜRME.CEZADAN İNDİRİM

2017 Anayasa değişikliğiyle kaldırılarak Yargıtay'a bağlanmıştır.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

HAKSIZ TAHRİK-ADAM ÖLDÜRME.CEZADAN İNDİRİM

Mesaj gönderen teoman »

Askeri Yargıtay 1. Dairesi,
E:2010/1909,
K:2010/1896,
T:7.7.2010

“Haksız tahrik hükümlerinin yer aldığı 5237 sayılı TCK’nın 29’uncu maddesinde “Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hâllerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.” şeklindedir.

Bu düzenleme ile tahrike konu eylemin haksız olması, fail üzerinde hiddet veya şiddetli elem meydana getirmesi ve failin de bu elem veya hiddetin etkisiyle suç işlemesi hâlinde tahrik hükümlerinin uygulanacağı kabul edilmiştir. 765 sayılı TCK’ndaki hafif ve ağır haksız tahrik ayrımı kaldırılmış ve alt sınırları aynı olmakla birlikte eski kanuna göre indirim oranları arasındaki makasın geniş tutularak hâkim veya mahkemelere takdir hakkı tanınmıştır.
Bu takdir hakkı kullanılırken eski kanunla benzerlik gösteren “tahrikin ağırlık derecesine”, “olayın özelliklerine” göre değerlendirme yapılması gerekmektedir. Tahrikin derecesi belirlenirken, haksız hareketin işleniş şekli, yeri, niteliği, zaman, yöresel koşullar ve tahrik eden ile edilenin durumları göz önüne alınıp değerlendirilmeli, eğer haksız hareket bu özelliklerine göre yoğun ve önemli boyutlara ulaşmışsa haksız tahrikin yoğun ve şiddetli olduğu kabul edilmelidir.
Askerî Mahkemece, sanığa yönelik tahrik indirimi yapılırken maktul P.Er T.İ.’in yağmurlu bir havada ve çamurlu bir zeminde sırt telsizini sürekli olarak sanığa taşıttırması, küfür etmesi ve elle tacizde bulunması nedenleriyle TCK’nın 29’uncu maddesindeki haksız tahrik hükümleri sanık hakkında uygulandığı, ancak haksız tahrike konu söz ve eylem ile sanığın eylemi arasındaki orantısızlık gerekçe gösterilerek asgari hadden indirim yapıldığı görülmektedir.
Haksız tahrik teşkil eden fiil ile tepki olarak beliren fiil arasında nedensellik bağının bulunmasının zorunlu olması ve her nedensellik bağının bir oranı, bir ölçüyü gerektirmesi karşısında haksız tahrik hükümleri yönünden yukarıda belirtilen kriterler de dikkate alınarak bir değerlendirme yapılması gerektiği açıktır.
Maktul P.Er T.İ’in sanığa yönelik haksız tahrik teşkil eden söz ve eylemleri ile sanığın ölümle sonuçlanmış eylemleri arasında bir orantısızlık olduğu konusunda bir tereddüt bulunmamaktadır. Bu nedenle Askerî Mahkemece, sanığa karşı, müteveffanın gerçekleştirdiği ve haksız tahrike konu yağmurlu bir havada ve çamurlu bir zeminde sırt telsizinin sürekli olarak sanığa taşıttırılması, küfürlü sözler ve elle cinsel taciz eylemlerinin haksız tahrik kabul edilmesinde, müteveffanın haksız tahrik teşkil eden söz ve eylemleri ile sanığın eylemi arasındaki orantısızlık göz önüne alınarak haksiz tahrik nedeniyle belirlenmiş olan cezadan yapılan indirimin asgari hadden takdir edilmiş olmasında herhangi bir hukuka aykırılık görülmemiştir.”


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj