Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Anayasa Mahkemesi Kararları BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARINA DİRENME YETKİSİNİN BULUNMAYIŞI

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARINA DİRENME YETKİSİNİN BULUNMAYIŞI

Anayasa Mahkemesi kararları ekleme, arama ve paylaşma platformu...

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 20924


Beş ayrı Yerel Mahkeme, 5271 sayılı CMK m.284’ün ve m.286/2’nin (a) ve (b) bentlerinin iptalini talep etmiştir. İtiraza konu hükmün Anayasaya aykırı olduğuna ilişkin Yerel Mahkemelerce ileri sürülen ortak gerekçeye göre;
“Başvuru kararlarında özetle, Yargıtay kararlarına karşı dahi direnme kararı verebilen ilk derece mahkemelerinin bölge adliye mahkemesinin bozma kararlarına karşı direnme yetkisinin bulunmayışının bir çelişki olduğu,


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2 ... 926-16.pdf


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Dön Anayasa Mahkemesi Kararları