Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI KARAR DÜZELTME PARASAL SINIRI

Kavramlar: yargıtay kararları 2019, yargıtay kararları 2018, yargıtay kararları dergisi, yargıtay kararları 2017, son yargıtay kararları, yargıtay kararları nedir, yargıtay kararları nereden bulunur...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29536
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI KARAR DÜZELTME PARASAL SINIRI

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
ESAS NO : 2017/4-3019
KARAR NO : 2018/3

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI KARAR DÜZELTME PARASAL SINIRI


Taraflar arasındaki "manevi tazminat" davasından dolayı bozma üzerine direnme yoluyla Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 10.02.2015 gün ve 2014/627 E., 2015/51 K. sayılı karara karşı yapılan temyiz isteminin miktardan reddini kapsayan ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulundan çıkan 03.05.2017 gün ve 2017/4-1741 E., 2017/922 K. sayılı kararın, karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı vekili tarafından verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla; Hukuk Genel Kurulunca dilekçe, düzeltilmesi istenen karar ve dosyadaki ilgili bütün kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, manevi tazminat istemine ilişkindir.

Yerel Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen direnme kararı, temyiz incelemesi sonucunda Hukuk Genel Kurulunun 03.05.2016 günlü kararı ile temyiz isteminin miktardan reddine karar verilmiş, davalı vekili tarafından karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 440. maddesindeki parasal sınır, 5236 sayılı Kanunun 19. maddesi ile HUMK’a eklenen Ek-madde 4’te öngörülen yeniden değerlendirme oranları dikkate alındığında 2017 yılı için 13.900,00 TL'dir.

Somut olayda, davalı vekilince karar düzeltme isteğinde bulunulmuş ise de dava dilekçesinde açık bir şekilde 25.000,00 TL manevi tazminat talebinde bulunulmuş, mahkemece de davanın kısmen kabulü ile 2.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.

Görüldüğü üzere karar düzeltmeye konu edilen davanın değeri 13.900,00 TL’lik miktarın altındadır.

Bu durumda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun değişik 440/III-1. maddesindeki karar düzeltme ile ilgili parasal sınırın altında olan davalara ait hükümlere ilişkin Yargıtay kararları hakkında karar düzeltme yoluna başvurulamayacağından, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin reddi gerekmektedir.

SONUÇ:
Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin karar düzeltme isteminin miktardan REDDİNE, istek halinde karar düzeltme harcın yatırana geri verilmesine, 17.01.2018 gününde oy birliği ile karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla