Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Ceza Daireleri Kararları BAŞKASINA AİT KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANILARAK SAHTE BELGELERLE KREDİ KARTI ÇIKAR

BAŞKASINA AİT KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANILARAK SAHTE BELGELERLE KREDİ KARTI ÇIKAR


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21587


T.C.
YARGITAY
8. CEZA DAİRESİ
ESAS NO: 2017/25429
KARAR NO: 2018/4871
KARAR TARİHİ: 07.05.2018
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması
HÜKÜM : Hükümlülük


>>BAŞKASINA AİT KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANILARAK SAHTE BELGELERLE KREDİ KARTI ÇIKARTMAK VE KULLANMAK – TCK 245/2 VE 245/3’TEKİ SUÇLARIN OLUŞTUĞU


Gereği görüşülüp düşünüldü:

Temel para cezasının alt sınırdan ayrılma gerekçesinin karar yerinde gösterilmesi karşısında tebliğnamedeki bu hususa ilişkin bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Sanığın, katılana ait kimlik bilgilerini kullanmak suretiyle oluşturulan sahte belgelerle mağdur bankalara müracaatla kredi kartları çıkartmak ve bu kredi kartlarını kullanmaktan ibaret eylemlerinin TCK.nun 245/2., 43/1 ve 245/3., 43/1 maddelerine uyan suçları oluşturduğu gözetilmeden tek suç kabulüyle yazılı biçimde hüküm kurulması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanık müdafiinin, eylemlerin tek suç oluşturacağına, suçların zamanaşımına uğradığına, kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna yönelik temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 07.05.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Dön Yargıtay Ceza Daireleri Kararları