Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Ceza Daireleri Kararları YARALAMAYA TEŞEBBÜS, KİŞİNİN ÜZERİNE DÖNER BIÇAĞI İLE YÜRÜME

YARALAMAYA TEŞEBBÜS, KİŞİNİN ÜZERİNE DÖNER BIÇAĞI İLE YÜRÜME


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21560


T.C
YARGITAY
14. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2018/3492
KARAR NO:2018/3036
KARAR TARİHİ:19.04.2018

>DÖNER BIÇAĞI İLE KİŞİ ÜZERİNE YÜRÜNMESİ SIRASINDA ARAYA GİRENLERCE ENGELLEME SUÇUN SİLAHLA KASTEN YARALAMAYA TEŞEBBÜS OLDUĞU.

İlk derece mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanık hakkında müşteki Gökhan'a yönelik kasten yaralama suçundan kurulan beraat hükmünün incelenmesinde;
Katılanlar Gamze ile Gökhan'ın beyanları, bilirkişi CD inceleme raporu, savunma ve tüm dosya içeriğine göre sanığın adli emanette kayıtlı döner bıçağıyla katılan ...'ı yaralamak için üzerine yürüdüğü sırada araya girenlerin engel olması nedeniyle eylemini tamamlayamadığı sabit olduğu halde, silahla kasten yaralama suçuna teşebbüsten mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,

Sanık hakkında basit cinsel saldırı ve hakaret suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinin temyiz incelemesine gelince;
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine;

Ancak;

Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezası mahkumiyeti bulunmayan sanık hakkında basit cinsel saldırı ve hakaret suçlarından belirlenen iki yıl ve daha az süreli hapis cezalarının TCK'nın 51. maddesi uyarınca ertelenmesine kanuni bir engel bulunmadığı gözetilmeden ve suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği veya göstermediği pişmanlığı dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede kanaat oluşup oluşmadığı değerlendirilmeden "ceza süreleri nazara alınarak" şeklindeki yetersiz ve kanuni olmayan yazılı gerekçeyle sanık hakkında anılan maddenin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,
Kanuna aykırı, O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA,19.04.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. www.kararara.com

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Dön Yargıtay Ceza Daireleri Kararları