Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Ceza Daireleri Kararları HAKARET, FACEBOOKTAN EŞİNE İĞNELEYECİ SÖZLER SARF ETMESİ HUZUR VE SÜKUNU BOZMA

HAKARET, FACEBOOKTAN EŞİNE İĞNELEYECİ SÖZLER SARF ETMESİ HUZUR VE SÜKUNU BOZMA


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21587


T.C
YARGITAY
18. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2015/7811
KARAR NO:2015/3623
KARAR TARİHİ:29/06/2015
MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma
HÜKÜM : Mahkumiyet


>EŞİNDEN AYRI YAŞADIĞI DÖNEMDE ÇOCUĞUN ADINA AÇTIĞI FACEBOOK'TA BİR AYI GEÇKİN BİR ZAMAN BOYUNCA KIZININ AĞZINDAN YAZIYORMUŞCASINA ŞİKAYETÇİYE İĞNELEYECİ SÖZLER SARF ETMESİ HAKARET OLMAYIP, HUZUR VE SÜKUNU BOZMA SUÇUNU OLUŞTURDUĞU.

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak,

1-Sanığın, eşi olan katılandan ayrı yaşadığı sırada, müşterek çocuklarının adını kullanarak açtığı internetteki sosyal paylaşım sitesi olan Facebook'ta, bir ayı geçkin bir zaman boyunca, üç yaşındaki kızlarının ağzından yazıyormuşcasına dile getirdiği, katılan hakkındaki yer yer iğneleyici, suçlayıcı, rahatsız edici ifadelerin, katılanın onur ve saygınlığını rencide edici boyuta ulaşmadığı, ancak huzur ve sukünunu bozucu nitelikte olduğu ve ısrarla gerçekleştirilen bu yazıları yazıp paylaşma eylemlerinin bir bütün halinde TCK'nın 123. maddesindeki suçu oluşturduğu gözetilmeden, ayrıca hakaret suçundan mahkumiyet hükmü kurulması,

2-Kişilerin huzur ve sukünunu bozmaya yönelik gerçekleştirilen eylemlerin tamamının TCK'nın 123. maddesinde öngörülen “ Israr” kapsamında kalması nedeniyle, TCK'nın 43/1. maddesi uyarınca zincirleme suç hükmünün uygulanamayacağının gözetilmemesi,
Kanuna aykırı
ve sanık ...'ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce kısmen yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 29/06/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. http://www.kararara.com

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Dön Yargıtay Ceza Daireleri Kararları