HAYVANIN ZARAR VERE BİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKARAK MALA ZARAR VERME SUÇU İŞ..

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 22557
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

HAYVANIN ZARAR VERE BİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKARAK MALA ZARAR VERME SUÇU İŞ..

Mesaj gönderen teoman » 28 Eki 2018 13:01

T.C
YARGITAY
8. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2017/21196
KARAR NO:2018/5491
KARAR TARİHİ:17.05.2018

>>HAYVANI ZARAR VERECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKMA -HAYVANLARIN BAHÇEYE GİREREK ORADA EKİLİ FASULYE VE MISIRLARA ZARAR VERMESİ- SANIĞIN BERAAT'İ GEREKTİĞİ.


Mala zarar verme suçundan sanık ...'ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 151/1, 62 ve 52/2. maddeleri uyarınca 2.000,00 Türk Lirası adlî para cezası ile cezalandırılmasına dair Aybastı Asliye Ceza Mahkemesinin 29.03.2017 tarihli ve 2017/19 esas, 2017/95 sayılı kararını kapsayan dosyası ile ilgili olarak;

Benzer bir olay sebebiyle Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 20.03.2007 tarihli ve 2006/9-337 esas, 2007/69 sayılı kararında da belirtildiği üzere, mala zarar verme suçunun kasten işlenebilen bir suç olduğu ve dosya kapsamına göre sanığa isnad edilen eylemin, sanığa ait hayvanların müşteki sanık ...'a ait bahçeye girerek, orada ekili fasulye ve mısırlara zarar vermesi şeklindeki olması karşısında, atılı suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 27.09.2017 gün ve 2017/9056 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 06.10.2017 gün ve KYB/2017-56049 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanığa ait büyük baş hayvanların katılanın bahçesine bilgi ve rızası olmaksızın girerek bahçede ekili haldeki fasulye ve mısırları yedikleri, bu suretle sanığın mala zarar verme suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda;

Mala zarar verme suçunun kasten işlenebilen suçlardan olduğu, ihmali davranışlarla işlenememesi nedeniyle, suçun yasal unsurlarının oluşmadığından beraat kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,
Yasaya aykırı ve Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen ihbarname içeriği bu nedenle yerinde görüldüğünden, Aybastı Asliye Ceza Mahkemesinin 29.03.2017 tarih ve 2017/19 esas, 2017/95 sayılı kararının 5271 sayılı CMK.nun 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA,
yüklenen suç açısından kastının bulunmaması nedeniyle sanığın mala zarar verme suçundan CMK.nun 223/2-c maddesi uyarınca beraatine, hükmedilen cezanın infaz edilmemesine, hükümdeki sair hususların aynen korunmasına, dosyanın Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 17.05.2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.


KARARDA GEÇEN YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARI. YCGK- 2006/9-337 esas, 2007/69
viewtopic.php?f=194&t=30621


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla