Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

HAGB , MALA ZARAR VERME, ZARARIN GİDERİLMEMESİ

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544109
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

HAGB , MALA ZARAR VERME, ZARARIN GİDERİLMEMESİ

Mesaj gönderen kararara.com »

9. Ceza Dairesi 2011/8854 E., 2011/27768 K.

"İçtihat Metni"

Kamu malına zarar vermek suçundan sanık Ş... B...'in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 152/1-a, 62/1. maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesinin 01/02/2010 tarihli ve 2009/536 esas, 2010/38 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 31/01/2011 tarihli ve 2011/731 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/6-c maddesinde, "Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi gerekir." şeklinde düzenlenen şartın sanık tarafından yerine getirilmediği nazara alındığında, hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartlarından birisi oluşmadığından itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığının 10.05.2011 gün ve 5698/2641 sayılı kanun yararına bozma talebine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 20.06.2011 gün ve 2011/203562 sayılı tebliğnamesi ile daireye ihbar ve dava evrakı tevdi kılınmakla;

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Kanun yararına bozma talebine dayanılarak düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına nazaran yerinde görüldüğünden, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 31.01.2011 tarih ve 2011/731 değişik iş sayılı kararının CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın gereği için Yargıtay

Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 06.10.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Cevapla