Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDA- TASARLAMA HALİNİN OLUŞUMU

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23645
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDA- TASARLAMA HALİNİN OLUŞUMU

Mesaj gönderen teoman »

T.C
YARGITAY
1.CEZA DAİRESİ
ESAS NO.2018/950
KARAR NO.2020/448
KARAR TARİHİ.11/02/2020
MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tasarlayarak öldürme
HÜKÜM : TCK'nin 82/1-a, 53, 58. maddeleri uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası.>ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDA- TASARLAMA HALİNİN OLUŞUMU.KARAR
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık ...’ın maktul ...’ye karşı eyleminin sübutu kabul, cezayı azaltıcı bir sebebin bulunmadığı takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmediğinden, sanık müdafiinin temyiz dilekçelerinde ve duruşmalı incelemede haksız tahrikin varlığına, sanık lehine hükümlerin uygulanması gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle, re’sen de yapılan incelemede;

Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre, yaklaşık beş yıl önce aralarında oluşan ihtilaf nedeniyle tarafların arkadaşlıklarını sona erdirdiği, bu tarihten itibarenden de husumetlerini sürdürdükleri, olay günü sanığın av tüfeğiyle maktulün evinin bulunduğu sokağa geldiği, sokak üzerinde bulunan römork ile duvar arasına girerek maktulü beklemeye başladığı, beklerken de iki adet sigara içtiği, akabinde sokağa çıkan maktulü, av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü anlaşılan olayda,

a-Dairemizin yerleşmiş uygulamalarına göre, "tasarlama" halinin kabulü için; sanığın eylemini gerçekleştirmeye olay tarihinden önce karar vermesi, kararında sebat ve ısrar göstermesi, karar ile icra arasında makul bir süre geçmesinin gerektiği, oysa somut olayda sanığın öldürme kararı vermesi ile eylemi arasında, kararını soğukkanlı bir şekilde tekrar gözden geçirmesi için yeterli sürenin geçtiğine dair her türlü şüpheden uzak, somut ve inandırıcı kanıtların bulunmadığı, sanığın içinde bulunduğu tehevvür hali devam etmekte iken öldürme kararını verdiğinin ve eylemi gerçekleştirdiğinin kabulü gerektiği ve böylece tasarlamanın unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığı halde, “kasten öldürme” suçundan TCK’nin 81. maddesi uyarınca hüküm kurulması yerine, suçun niteliğinde yanılgıya düşülerek, yazılı biçimde “tasarlayarak öldürme” suçundan aynı Kanunun 82/1-a maddesi uyarınca hüküm kurulması,

b-24.11.2015 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesinin iptal edilen bölümleri doğrultusunda sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Yasaya aykırı olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak BOZULMASINA, 11/02/2020 gününde oy birliği ile karar verildi.

11/02/2020 gününde verilen işbu karar Yargıtay Cumhuriyet savcısı ...'in huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık ... müdafii Avukat ...'nin yokluğunda 13/02/2020 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Cevapla