Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

CEZA ZAMANAŞIMI DOLAN HÜKÜMLERİN VARLIĞINI KORUDUĞU ANCAK İNFAZ EDİLEMEYECEĞİ

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29596
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

CEZA ZAMANAŞIMI DOLAN HÜKÜMLERİN VARLIĞINI KORUDUĞU ANCAK İNFAZ EDİLEMEYECEĞİ

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 1. Ceza Dairesi
2020/3365 E.
20202374 K.

TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 67

"İçtihat Metni"


6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçundan sanık S. Ş. 'in, anılan Kanun'un 13/2 ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 62. maddeleri gereğince 4 yıl 2 ay hapis ve 375.00 Türk lirası adlî para cezası ile cezalandırılmasına dair Muş 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 01/02/2008 tarihli ve 2007/71 esas, 2008/38 sayılı kararının, Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 18/09/2008 tarihli ve 2008/8290 esas, 2008/9788 karar sayılı ilâmı ile onanmak suretiyle kesinleşmesini müteakip hükümlünün 4 yıl 2 ay hapis cezasına ilişkin ilâmın ceza zamanaşımı süresi dolduğundan bahisle, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 68/1-e maddesi gereğince ortadan kaldırılması ile sanık hakkındaki kamu davasının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223/8. maddesi gereğince düşürülmesine ilişkin Muş 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 25/01/2019 tarihli ve 2018/595 esas, 2019/51 sayılı kararı ile ilgili olarak;

Hükümlü hakkındaki Muş 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 01/02/2008 tarihli mahkûmiyet ilâmına konu hapis cezasına ilişkin ceza zamanaşımı süresinin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 68/1-e maddesi uyarınca gerçekleşmiş olması karşısında anılan Kanun'un 68/1. maddesindeki “Bu maddede yazılı cezalar aşağıda geçen sürelerin geçmesiyle infaz edilemez” hükmü gereğince ceza zamanaşımının, mahkûmiyet hükmünü ortadan kaldırmadığı sadece hükmün infaz edilmesini engellediği gözetilmeden yazılı şekilde düşme kararı verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 14/10/2019 gün ve 94660652-105-49-14114-2019-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;

TÜRK MİLLETİ ADINA


Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Muş 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 25/01/2019 tarihli ve 2018/595 esas, 2019/51 sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 19/10/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj