Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları MESKENİYET İDDİASI, TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDAN SONRA BULUNULAMAZ

MESKENİYET İDDİASI, TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDAN SONRA BULUNULAMAZ


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21334


T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2005/1234
KARAR NO: 2005/3437
KARAR TARİHİ: 22.2.2005

>>MESKENİYET İDDİASI--TASARRUFUN İPTALİ DAVASI SONUCU OĞLUNA SATTIĞI TAŞINMAZ TEKRAR ADINA TESCİL EDİLEN VE HACZEDİLEN BORÇLU SATIŞLA MESKEN İHTİYACINDAN VAZGEÇMİŞ SAYILIR VE MESKENİYET İDDİASINDA BULUNAMAZ.


2004/m.82/12,280


ÖZET : Borçlunun taşınmazını oğluna satış yapması üzerine, alacaklı vekilince alınan yetkiye dayanılarak açılan tasarrufun iptali davasının sonucunda taşınmazın tekrar borçlu adına tapuya tesciline karar verilmesinden sonra yeniden taşınmaz üzerine haciz uygulandığı görülmektedir. Bu durumda borçlunun satışla mesken ihtiyacından vazgeçmiş sayılacağından haczedilemezlik şikayetinde bulunması mümkün değildir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraf vekilleri tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR

1- Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre borçlu vekilinin temyiz itirazlarının reddine,

2- Alacaklı vekilini temyiz itirazının incelenmesinde;

Borçlunun taşınmazını oğluna satış yapması üzerine, alacaklı vekilince ( İİK.nun 280. mad. ) alınan yetkiye dayanılarak açılan tasarrufun iptali davasının sonucunda taşınmazın tekrar borçlu adına tapuya tesciline karar verilmesinden sonra 26.07.2001 tarihinde yeniden taşınmaz üzerine haciz uygulandığı görülmektedir. Bu durumda borçlunun satışla mesken ihtiyacından vazgeçmiş sayılacağından haczedilemezlik şikayetinde bulunması mümkün değildir. İcra Mahkemesince şikayetin reddine karar vermek gerekirken, işin esasının incelenerek yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 22.02.2005 gününde oy birliğiyle karar verildi.

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları