İSKAN RUHSATI OLMAYAN BİNAYA ELEKTRİK / SU ABONELİĞİ VERİLİP VERİLEMEYECEĞİ

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29604
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

İSKAN RUHSATI OLMAYAN BİNAYA ELEKTRİK / SU ABONELİĞİ VERİLİP VERİLEMEYECEĞİ

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 3. Hukuk Dairesi
2016/16194 E.
2016/13805 K.

MAHKEMESİ :TÜKETİCİ MAHKEMESİ


Taraflar arasındaki Muarazanın Giderilmesi Davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı dilekçesinde; ... İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 44774 Ada, 3 Parselde kayıtlı taşınmazın A Blok 23 nolu nolu bağımsız bölümünün sahibi olduğunu, maliki olduğu binanın iskan raporu olmadığından ikamet ettiği bu konutun elektrik aboneliğinin davalı idarece yapılmadığını beyanla elektrik akışının sağlanmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.


Davalı dilekçesinde; davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; aynı binaya ilişkin emsal ... 3. Tüketici Mahkemesinin 2013/3550 Sayılı yargılama dosyasındaki bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Uyuşmazlık, davacının konutuna geçici abonelik tesisinin mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 30 ve 31. madde hükümlerine göre, yapı kullanma izin belgesi bulunmayan yerlerde abonelik tesisi mümkün olmayıp, dava konusu dairenin bulunduğu binanın yapı kullanma (iskan) izninin alınmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır.

Uyuşmazlığın çözümünde öncelikle konuya ilişkin mevzuatın açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

26.07.2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 25. maddesi ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’na eklenen Geçici 11. madde;"Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğalgaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su ve/veya elektrik bağlanabilir. Bu kapsamda, ilgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde aboneliği iptal edileceğinden, su ve/veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz." hükmünü içermektedir.

Somut uyuşmazlıkta, binanın 13.04.2005 tarihli yapı (inşaat) ruhsatının bulunduğu, abonelik tesisi istenen dairenin su aboneliğinin bulunduğu hususlarında ihtilaf bulunmamaktadır.Aynı binaya ilişkin hükme esas emsal ... 3. Tüketici Mahkemesinin 2013/3350 Esas Sayılı yargılama dosyasında yapılan keşif sonucu hazırlanan bilirkişi raporunda, geçiçi aboneliğin yapılmasında statik açıdan tehlike arz edecek durumun bulunmadığının belirtildiği ; ... 16. Tüketici Mahkemesinin 2014/851 Esas Sayılı aynı binaya ilişkin bilirkişi raporunda ise ferdi abonelik yapılmasının uygun olmadığı bu itibarla aynı binaya ilişkin emsal dosyalarda alınan bilirkişi raporlarının çelişki arzettiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, mahkemece, abonelik tesisi istenen dairenin bulunduğu binanın yapı (inşaat) ruhsat tarihinin 13.04.2005 olması , dava konusu yerde su aboneliğinin bulunması ve bu şekilde davacının belediye hizmetlerinden yararlanıyor oluşu hususu da dikkate alınarak, konusunda uzman bilirkişi kurulu ile mahallinde keşif yapılarak, abonelik tesisi istenen daire için yukarıda anılan İmar Kanununun geçiçi 11. maddesinde belirtilen şartların oluşup oluşmadığı, geçici abonelik tesisi için bir sakınca olup olmadığı hususlarında, hüküm kurmaya yeterli, Yargıtay denetimine elverişli olacak şekilde, aynı binaya ilişkin yukarıda bahsi geçen bilirkişi raporları arasındaki çelişkiyi giderecek tarzda ayrıntılı ve açıklayıcı bir rapor alınması ve hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, sözkonusu yargılama dosyasında keşif dahi yapılmaksızın eksik araştırma ve inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup, bu husus bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ:
Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 01.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
ENES ÇELİK
Yeni Üye
Mesajlar: 4
Kayıt: 14 Şub 2021 20:39

Re: İSKAN RUHSATI OLMAYAN BİNAYA ELEKTRİK / SU ABONELİĞİ VERİLİP VERİLEMEYECEĞİ

Mesaj gönderen ENES ÇELİK »

Merhaba
2009 yapi ruhsatı bulunan binamızla ilgili mütahit firma asansörü yatırmayıp ve iskan almadan iflas etmiştir. Ve binanın iskan belgeside yoktur. Doğalgaz ve elektrik abonelikleri ferdi olarak Biz daire sakinleri adına gelmektedir. Fakat iski su faturası binaya tek fatura olarak gelmekte ve süzme sayaçlara istinaden dairelere paylaştırmaktayız. Biz iski su faturası aboneliği yapmak istediğimizde ilçe belediyesi ve iski iskan belgesi olmadan abonelik olmayacağı bilgisi ni vermişlerdir. İlçe belediye ile görüştüğümüzde binanızın asansörünü yaptırın size bu konuda yardimcı olalım dediler . Bizde buna istinaden asansörümüzü yaptırdık . Sonra belediye ile görüştüğümüzde olmaz demektedir ler . Ben de ilçe belediyeye diyorum ki; doğalgaz aboneliğim var elektrik aboneliğim var . Sadece su aboneliğim yok. İzin verin abonelik yaptıralım yok izin veremeyiz demektedir ler. Bu konuda tarafınızdan siz değerli görüşlerini almak isteriz. ve nasıl bir yol izleyebiliriz.
Kullanıcı avatarı
Birbilen
Moderatör
Mesajlar: 1540
Kayıt: 23 Eki 2019 16:10
Meslek: Emekli Hukuk Adamı

Re: İSKAN RUHSATI OLMAYAN BİNAYA ELEKTRİK / SU ABONELİĞİ VERİLİP VERİLEMEYECEĞİ

Mesaj gönderen Birbilen »

İskan ruhsatı olmadan su aboneliği vermemesi doğrudur.

İskan ruhsatı olmayan binalara geçici su aboneliği tesis edilmesi gerekir.

Lakin ruhsat alındıktan sonra geçici abonelik tam aboneliğe çevrilir.

Ruhsat alınamazsa zaten yıkım kararı çıkacağından geçici abonelik de sona ermiş olur.
Bir bilene sor...
Bağımlılığı bırakın! Damarlarınızdaki asil Türk kanını kirletmeyin...
Korona çok fena bir hastalık, sakın hafife almayın, aşınızı olup kurallara uyun!
ENES ÇELİK
Yeni Üye
Mesajlar: 4
Kayıt: 14 Şub 2021 20:39

Re: İSKAN RUHSATI OLMAYAN BİNAYA ELEKTRİK / SU ABONELİĞİ VERİLİP VERİLEMEYECEĞİ

Mesaj gönderen ENES ÇELİK »

İskan ruhsatı olmadan elektrik aboneliği de verilmiyor fakat bizim binada elektrik aboneliği var . dava yoluyla vs hiç bir şekilde alınmaz mı ki ?
ENES ÇELİK
Yeni Üye
Mesajlar: 4
Kayıt: 14 Şub 2021 20:39

Re: İSKAN RUHSATI OLMAYAN BİNAYA ELEKTRİK / SU ABONELİĞİ VERİLİP VERİLEMEYECEĞİ

Mesaj gönderen ENES ÇELİK »

viewtopic.php?t=431254

SONUÇ: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 01.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yukarıdaki yargıtay kararında sonuç bu şekilde çıkıyor yani dava edenin davasını haklı mı çıkarmış bilgi rica ederim. saygılarımla.
Kullanıcı avatarı
Birbilen
Moderatör
Mesajlar: 1540
Kayıt: 23 Eki 2019 16:10
Meslek: Emekli Hukuk Adamı

Re: İSKAN RUHSATI OLMAYAN BİNAYA ELEKTRİK / SU ABONELİĞİ VERİLİP VERİLEMEYECEĞİ

Mesaj gönderen Birbilen »

Geçici su aboneliği tesisi için dava açabilirsiniz
Bir bilene sor...
Bağımlılığı bırakın! Damarlarınızdaki asil Türk kanını kirletmeyin...
Korona çok fena bir hastalık, sakın hafife almayın, aşınızı olup kurallara uyun!
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj