TRAFİK KAZASI, RÜCU DAVASI, RÖMORK, İSTİAP HADDİ

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Güntülü
Moderatör
Mesajlar: 3022
Kayıt: 10 Oca 2013 02:43

TRAFİK KAZASI, RÜCU DAVASI, RÖMORK, İSTİAP HADDİ

Mesaj gönderen Güntülü » 30 Eki 2018 20:39

T.C
YARGITAY
HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2018/1240
KARAR NO:2018/5146
KARAR TARİHİ:16/05/2018
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


>TRAFİK KAZASI- RÜCU DAVASI- RÖMORK TAKILI OLUP OLMADIĞININ TESPİT EDİLEMEMESİ, İSTİAP HADDİ


Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı vekili mahkememize verdiği 22/07/2013 tarihli dava dilekçesinde özetle; davalının sahibi ve sürücüsü olduğu müvekkili şirkete … nolu … poliçesi ile sigortalı … plakalı araç ile … plakalı aracın 14/02/2014 tarihinde çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, … plakalı aracın … plakalı araca kusuru ile çarpması neticesinde maddi hasarın ödenmesi neticesinde, sigortalı araç sürücüsünün ruhsatında “römork çekebilir” ibaresinin bulunmaması ve kazada %100 kusurlu olması sebebiyle ödenen tazminatın rücuen tahsilini talep etme zorunluluğunun hasıl olduğunu, kazaya maruz kalan … araçta meydana gelen hasarın tazmini için servis ve yedek parça dahil olmak üzere toplam 2.180,00 TL bedelli ödeme yapıldığını, davalı adına … 11. … Müdürlüğü’nün 2010/19750 Esas sayılı dosyası ile takibe girişildiğini, davalının takibe itirazı sonucu takibin durduğunu, itirazın haksız olduğunu bildirmiş ve itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı mahkemeye verdiği cevap dilekçesinde ve duruşmada alınan beyanında tekrarla, ruhsatta olmamasına rağmen araca römork takıldığı iddiasının doğru olmadığını, kazadan sonra araçta bulunan eşyaların taşınması için römork bulmak zorunda kaldığını, olay tarihinde araçta römorkun olmadığını, davanın haksız yere açıldığını bildirmiş ve davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece kaza tespit tutanağı, poliçe sureti, hasar dosyası ve hukukçu bilirkişi … ile makineci bilirkişi … …’dan aldırılan 08/09/2014 tarihli bilirkişi raporu dosyasına katılmıştır.

Bilirkişi heyeti raporunda sonuç olarak; sürücü davalı …’nun %75 oranında asli kusurlu, sürücü … ‘un %25 oranında kusurlu olduğu; zarar gören kişilere sorumluluk sigortasından ödeme yapan sigortacının, işletene ve taşımacıya dönebilmesi (rücu edebilmesi) için, kazanın oluşu ile taşıma sınırının üstünde fazla yolcu ve yük alınması arasında “nedensellik bağı” kesin olarak kurulabileceğini, dosyada kazanın, araç ruhsatına aykırı olarak, römork takılarak istiap haddinden fazla yüklü taşınması sebebiyle meydana geldiğini kesin olarak kanıtlayan bir delilin görülmediğini, bu nedenle davacının davalıya rücu hakkının bulunmadığı görüş ve kanaati bildirilmiştir.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, davacı taraf her ne kadar davalının römork takarak istiap haddinden fazla yük taşıdığını iddia etmiş ise de; bu hususu ispat edemediğinden, mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 35,90 TL temyiz peşin harcın onama harcına mahsubuna, 16/05/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi. www.kararara.com


www.kararara.com

Cevapla