BOŞANMA, TERS İLİŞKİ ŞİKAYETTE BULUNMASININ ÖNEMİNİN OLMADIĞI, MANEVİ TAZMİNAT

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 22557
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

BOŞANMA, TERS İLİŞKİ ŞİKAYETTE BULUNMASININ ÖNEMİNİN OLMADIĞI, MANEVİ TAZMİNAT

Mesaj gönderen teoman » 06 Kas 2018 08:00

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2014/25102
KARAR NO:2015/10482
KARAR TARİHİ25.05.2015

>EŞİNE TERS İLİŞKİDE BULUNAN DAVALI ERKEK TAMAMEN KUSURLUDUR- KADININ TERS İLİŞKİ KURULMASINA İLİŞKİN EYLEM NEDENİ İLE CEZA KOVUŞTURMASI YAPILMASI İÇİN ŞİKAYETTE BULUNMAMASI KADIN YARARINA MANEVİ TAZMİNAT HÜKMEDİLMESİNE ENGEL DEĞİLDİR.


ÖZET: Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davalı erkeğin, davacı kadına fiziksel şiddet uyguladığı gibi mahkemenin de kabulünde olduğu üzere boşanmaya neden olan olaylarda eşine ters ilişkide bulunan davalı erkek tamamen kusurludur. Davalı erkeğin boşanmaya neden olan kusurlu davranışları, davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Kadının ters ilişki kurulmasına ilişkin eylem nedeniyle koca aleyhine ceza kovuşturması yapılması için şikayette bulunmaması boşanma davasında kadın yararına manevi tazminata hükmedilmesine engel değildir. Durum böyleyken, davacı kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata(TMK mad. 174/2) hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde isteğin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir....

KARAR

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından, reddedilen manevi tazminat isteği ile hükmedilen nafakaların miktarı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki belgelerden davacının temyiz dilekçesindeki adli yardım talebinin açıkça dayanaktan yoksun bulunmadığı ve şartları oluştuğundan kabulü ile "temyiz harç ve giderlerinden geçici olarak muafiyete" münhasır olmak üzere adli yardımdan yararlandırılmasına (HMK md. 336/3) karar verilip, temyiz itirazlarının incelenmesine geçilmiştir.

2- Davacının temyiz itirazlarına yönelik yapılan incelemeye gelince;

a-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

b-Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davalı erkeğin, davacı kadına fiziksel şiddet uyguladığı gibi mahkemenin de kabulünde olduğu üzere boşanmaya neden olan olaylarda eşine ters ilişkide bulunan davalı erkek tamamen kusurludur. Davalı erkeğin boşanmaya neden olan kusurlu davranışları, davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Kadının ters ilişki kurulmasına ilişkin eylem nedeniyle koca aleyhine ceza kovuşturması yapılması için şikayette bulunmaması boşanma davasında kadın yararına manevi tazminata hükmedilmesine engel değildir. Durum böyleyken, davacı kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata(TMK mad. 174/2) hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde isteğin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün, yukarıda 2/b bendinde gösterilen sebeple manevi tazminat yönünden BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 2/a bendinde gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.25.05.2015
T.C
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2016/13775
KARAR NO.2018/3005
KARAR TARİHİ.12.03.2018
MAHKEMESİ:Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ: Karşılıklı Boşanma


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından, her iki dava yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacı-karşı davalı erkeğe mahkemece kusur olarak yüklenen kadını ters ilişkiye zorlama vakıasının kanıtlanmadığının bu sebeple kusur belirlemesine esas alınamayacağının, davalı-karşı davacı kadınında akıl hastalığı sebebiyle kısıtlanması nedeniyle kendisine kusur yüklenilemeyeceğinin anlaşılmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın temyiz edene yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 143.50 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, işbu kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. 12.03.2018


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla