Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

YOKSULLUK NAFAKASI, YEREL MAHKEME AŞAMASINDA ÇALIŞMAYAN, İSTİNAF AŞAMASINDA DÜZENLİ İŞTE ÇALIŞAN KADININ DURUMU HK.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29450
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

YOKSULLUK NAFAKASI, YEREL MAHKEME AŞAMASINDA ÇALIŞMAYAN, İSTİNAF AŞAMASINDA DÜZENLİ İŞTE ÇALIŞAN KADININ DURUMU HK.

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi
2021/1261 E.
2021/2547 K.

MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından kadının kabul edilen davası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yersizdir.

2-Yoksulluk nafakası talebinin kabul edilebilmesi için nafaka alacaklısının boşanma yüzünden yoksulluğa düştüğünün belirlenmesi gerekir. Davacı kadın hakkında yapılan ekonomik ve sosyal durum araştırma tutanağında davacı kadının çalışmadığı bildirilmiş ise de, istinaf incelemesini yapan bölge adliye mahkemesince yapılan sorgulamada kadının düzenli çalıştığı anlaşılmaktadır. O halde, mahkemece davalı erkeğin de asgari ücretle çalıştığı göz önüne alınarak davacı kadının usulünce ekonomik ve sosyal durumunun araştırılarak, halen çalışıp çalışmadığı, sürekli ve düzenli gelirinin bulunup bulunmadığı, boşanma yüzünden yoksulluğa düşüp düşmeyeceğinin, işten ayrılmış ise haklı nedenlerle ayrılıp ayrılmadığının belirlenmesi, gerçekleşecek sonuca göre yoksulluk nafakası talebi hakkında karar verilmesi gerekirken, bu konuda eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ:
Yukarıda 2. bentte açıklanan nedenlerle bölge adliye mahkemesi kararının KALDIRILMASINA, ilk derece mahkemesi kararının BOZULMASINA, 1. bentte açıklanan nedenlerle bölge adliye mahkemesi kararının ONANMASINA, temyiz peşin harcın istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğinin ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 23.03.2021 (Salı)


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla