Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

BOŞANMA DAVASI KAPSAMINDA VERİLEN DİLEKÇEDEKİ SÖZLERİN HAKARET SUÇUNU OLUŞTURMADIĞI HK.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

BOŞANMA DAVASI KAPSAMINDA VERİLEN DİLEKÇEDEKİ SÖZLERİN HAKARET SUÇUNU OLUŞTURMADIĞI HK.

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi
2020/2826 E.
2021/3073 K.

MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi
MAHKEMESİ : Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi


Davacı ... vekili ... tarafından, davalı ... aleyhine 06.10.2017 gününde verilen dilekçe ile kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 13.12.2018 günlü karara karşı davacı vekilinin istinaf başvurusunun üzerine yapılan incelemede; istinaf başvurusunun esastan reddine dair verilen 17.07.2020 günlü Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi kararının Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

-K A R A R-

Davacılar vekili; müvekkilinin 15 Temmuz 2016'da kalkışılan darbe girişimine mukavemet etmek için arkadaşlarıyla birlikte gece yarısı 02:15 sularında Genelkurmay Başkanlığı binasının tam önünde helikopterden atılan bombayla kalça bölgesinden yaralanmak suretiyle gazilik mertebesine eriştiğini, davalının ise 8 yıla yakın süren sevgililik dönemini müteakip müvekkilinin 19 Mayıs 2016'da nişanlandığı, 15 Ekim 2016 'da evlendiği, 14 Mart 2017'de boşanma süreci içine girdiği, davalının, müvekkilini 15 Temmuz 2016 Cuma gecesi yaşanan menfur terörist darbe teşebbüsü sırasında vatan müdafaasıyla zerre kadar ilgisi olmadığını, davalının taraflar arasında devam eden boşanma davasında verdiği dilekçe ile anılan gece ilk olarak dışarı para çekmeye çıkan, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte sırf meraklarına yenilip Genelkurmay Başkanlığı binası önüne olup bitene bakmaya giden, Genelkurmay'ın önünde ortalığın karıştığını anlayınca "haydi kaçalım" diyerek arkadaşlarıyla birlikte birer korkak gibi gerisin geri cepheden kaçan arkadaşlarıyla birlikte kaçtığı esnada vurulan, vurulduğunu anlayan biri olarak yansıtmaya çalıştığını, davacının kişilik haklarının zedelendiğini belirterek 50.000TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkiline verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili; kötü niyetli açılan bu davada tıpkı boşanma davasında da kusurlarını perdeleme amaçlı kullandığı gibi 15 Temmuz günü elde ettiği gazilik mertebesini bir dayanak olarak kullandığını, davanın açılmasında hukuki bir yarar olmadığını, tarafların hala evli olduğunu, henüz boşanma kararı verilmediğini, davacının 15 Temmuz günü yaptığı eylemlerin boşanma davasında savunma hakkı kapsamında ileri sürülmüş olup, davacının kişiliğini açıklamak için yazılmış olduğunu, müvekkilinin ifadelerinde hakaret kastı ya da kişilik haklarına saldırı unsuru bulunmadığını, belirterek, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece; toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; aile mahkemelerindeki dilekçe içeriklerinin davalının savunma hakkı sınırları kapsamında ağır ve abartılı eleştri olarak değerlendirilmesi gerektiği, olayda hukuka aykırılık unsurunun bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hükme karşı davacı vekili istinaf talebinde bulunmuştur.

Bölge Adliye Mahkemesince; Ankara 12. Asliye Ceza Mahkemesinin 2019/26 Esas, 2019/1031 Karar sayılı dosyasında sanık ...’in katılan ...’e 18/07/2017 tarihi ve sonrası sunduğu dilekçesi içerikleri ile hakaret ettiğinden bahisle kamu davası açıldığı, yapılan yargılama sonunda dilekçe içeriklerinin iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı anlaşıldığından beraatine karar verildiği, davaya esas 18/07/2017 tarihli dilekçenin taraflar arasında görülmekte olan boşanma davasında davalı ...’in ikinci cevap dilekçesine karşı beyan dilekçesi olarak yazıldığı, dilekçe bir bütün olarak incelendiğinde, taraflar arasındaki boşanma dosyasında davalının kişiliğini ortaya çıkarmaya yönelik ifadeler kapsamında yazıldığı, hakaret içeren bir ifadenin olmadığı, davaya konu ifadelerin dilekçe bütünü içinde değer yargısı olarak kullanıldığı, bu dilekçe içeriğinin kişilik haklarını ihlal ettiğinin ispatlanmadığı savunma hakkı kapsamında düzenlendiği gerekçesiyle davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararı dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve HMK 355. maddesindeki kamu düzenine aykırılık halleri resen gözetilmek üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı kuralına uygun biçimde inceleme yapılıp karar verilmiş olmasına ve verilen kararda bir isabetsizlik görülmemiş olmasına göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün HMK 370/1. maddesi gereğince ONANMASINA, HMK’nın 373. maddesi uyarınca dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine, aşağıda dökümü yazılı 4,90 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına 15/06/2021 gününde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj