Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Borçlar Hukuku Senetteki İmza tarihinde reşit olmama

Senetteki İmza tarihinde reşit olmama

Sözleşme, Alım Satım, Bağış, Kefalet, Vekalet, Tazminat Davaları, Kusur Sorumluluğu, Sebepsiz Zenginleşme, Haksız Fiil, Faiz, Temerrüt Faizi, Gecikme Faizi, Zamanaşımı...

Lojawa88 Kıdemli (*) Üye

Mesajlar: 52


Merhaba,senede dayalı olarak icra takibi yapılıyor.Takip başlayalı 1 buçuk sene olmuş fakat senet imzalanma ve takibe başlandığı tarihte,borçlu 18 yaşından küçük.Takip kesinleşmesine rağmen yine de bu takip iptal edilebilir mi?Eğer mümkünse icra hukuk mahkemesinde dava açmak mı gerekir yoksa icra dairesine dilekçeyle hallolabilir mi?


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21592


Türk Medeni Kanunu’na göre rüşt, onsekiz yaşının doldurulmasıyla kazanılır. Reşit olmayan biri sınırlı ehliyetsizdir. Tek başına takip başlatması mümkün değildir. Ancak kanuni temsilcisi vasıtası ile işlem başlatabilir.

İstisnası;

18 yaşından küçük fakat evliyse, evlilik kişiyi ergin kılacağından, tek başına işlem başlatabilir.

15 yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınmışsa, yine reşit sayılacağından tek başına işlem başlatabilir.

Küçükler adına icra takibi velileri tarafından yapılır ve bunlar hakkındaki takiplerde takip velilerine yöneltilir. Ödeme ya da icra emri velilerine tebliğe çıkarılır. Normal şartlarda velayet, anne babada ortaktır. Velayet mahkemece taraflardan birine bırakılmışsa, bu kez velisi, velayet kendisine bırakılan taraf olacağından, bu hususa dikkat etmek gerekir.

Aynı şekilde, kısıtlılar adına da icra takibinini vasisi başlatabilir. Kısıtlı aleyhine başlatılan icra takibi de vasisine yöneltilir ve tebligat vasiye çıkarılmalıdır.

TMK.9.,14.,16.md.gereği fiili ehliyeti olmaması nedeni ile konu kamu düzenine dair olup, süresiz şikayet ile takibin İcra Hukuk Mahkemesinden iptalini istene bilir.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21592


19. Hukuk Dairesi 1997/4842 E., 1997/10101 K.
KAMBİYO SENEDİ DÜZENLEMESİ

MÜMEYYİZ KÜÇÜK


Taraflar arasındaki takibin iptali davasının yapılan yargılaması
sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak
verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya
incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.Davacı vekili, davalı bankanın müvekkili hakkında 10.9.1993 keşide,
15.12.1993 vade tarihli 35.000.000. TL. bedelli bonoya dayanarak takibe
geçtiğini, söz konusu bononun tanzim tarihinde müvekkilinin 18 yaşından küçük
olması nedeniyle hükümsüz olduğunu belirterek müvekkili bakımından bononun
hükümsüzlüğüne ve takibin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının senedin tanzim tarihinde 18 yaşından küçük
olsa bile takip dosyasında haciz sırasında borcu kabul etmekle ehliyetsizlik
halinin ileri sürülemeyeceğini ve davacının kötü niyetli olduğunu belirterek
davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece iddia, savunma ve toplanan delillere göre, davanın kabulü
ile Isparta 2. İcra Müdürlüğünün 1994/2116 sayılı dosyası ile davacı hakkında
yürütülen takibin iptaline karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz
edilmiştir.

TTK.nun 582. maddesi hükmüne göre "akit ile borçlanmaya ehil olan
kimse, poliçe, bono, çek ile de borçlanmaya ehildir". Bu nedenle kambiyo
senetleriyle borçlanma konusunda ehliyet yönünden M.K.nun hükümlerinin
uygulanacağı kuşkusuzdur. Davalı dava konusu bonoyu düzenlediği tarihte
mümeyyiz küçük olup, M.K.nun 16. maddesine göre mümeyyiz bulunan küçükler
kanuni mümessillerinin rızası olmadıkça kendi tasarrufları ile iltizam
edilemezler.


Somut olayda sonradan reşit olan borçlu icra dosyasında borcu
kabul ettiğinden bonodaki ehliyet koşulunun gerçekleştiği benimsenerek
davanın kabulü gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde reddinde isabet
görülmemiştir.


SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz
itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde
iadesine, 27.11.1997 gününde oy birliğiyle karar verildi.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Lojawa88 Kıdemli (*) Üye

Mesajlar: 52


Cevabınız için teşekkür ederim.Aynı durum ilamlı icra takiplerinde de geçerli midir?(Mahkeme tarafından avukatlık vekalet ücreti vs. gibi durumlar)

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21592


Lojawa88 yazdı:
Cevabınız için teşekkür ederim.Aynı durum ilamlı icra takiplerinde de geçerli midir?(Mahkeme tarafından avukatlık vekalet ücreti vs. gibi durumlar)


Takip iptal edilince ferileride kapsar.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Lojawa88 Kıdemli (*) Üye

Mesajlar: 52


Yani doğan bütün faizler ve avukatlık ücretleri silinmiş olacak değil mi hocam?

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21592


Haliyle
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Lojawa88 Kıdemli (*) Üye

Mesajlar: 52


Peki hocam icra hukuk mahkemesinde açılacak dava konusu ne olmalı?Örnek dilekçe mevcutsa size zahmet iletebilirmisiniz?

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21592


Bu konuda hukuki yardım almanız gerekir diye düşünüyorum.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Lojawa88 Kıdemli (*) Üye

Mesajlar: 52


Konu benimle alakalı değil hocam,ödev için bu konuyu araştırmam gerekiyordu da o yüzden bilgi istedim.Yine de değerli cevaplarınız için teşekkür ederim.

Sonraki

Dön Borçlar Hukuku