Karşılıksız Çek / Anayasa - Yasa ve CGK.

Sözleşme, Alım Satım, Bağış, Kefalet, Vekalet, Tazminat Davaları, Kusur Sorumluluğu, Sebepsiz Zenginleşme, Haksız Fiil, Faiz, Temerrüt Faizi, Gecikme Faizi, Zamanaşımı...
Cevapla
avhulusicetin
Yeni Üye
Mesajlar: 1
Kayıt: 13 Oca 2019 19:36

Karşılıksız Çek / Anayasa - Yasa ve CGK.

Mesaj gönderen avhulusicetin » 13 Oca 2019 19:40

Ceza Genel Kurulu
E: 2001 /10-249
K: 2001 /257
T: 20.11.2001
(YARGITAY KARARLARI DERGİSİ, CILT: 28, SAYI: 1, OCAK 2002, S.115-120)

ÖZET:
Çek anlaşması (sözleşmesi) her iki tarafa borç yükleyen bir akittir:
Karşılıksız çek keşide etmek suçu iradi olarak düzenlenen çekin bankaya ibrazında oluşan, yaptırımı özgürlüğü bağlayıcı ceza olan ve objektif sorumluluk esasına dayanan bir suç olduğundan, Anayasanın 38. maddesinin 9. fıkrasındaki kuralla çelişmektedir.
Üst norm olan ve lehe bulunan Anayasa hükmü ile çelişen bir kuralın uygulanabilirliğinden söz edilmesine olanak bulunmadığından, çelişkiyi gideren yeni bir yasal düzenleme yapılmasının beklenilmesinde ve buna göre sanıkların hukuki durumlarının değerlendirilmesinde zorunluluk bulunmaktadır.
(3167 s. Çek K. m. 1611 ) (2709 s. Anayasa m. 38) (6762 s. TTK. m. 610)

DEĞERLENDİRME :
Yargıtay’ın görevi, “Hükmün” usul ve esas yönlerinden incelenmesi ile sınırlı olduğuna göre; bozma gerekçesi ; “Üst norm olan ve lehe bulunan Anayasa hükmü ile çelişen bir kuralın uygulanamayacağı” görüşüyle sınırlı tutulmalıydı. Gerekçede “... mevcut olmayan bir yasanın - uyum yasası olarak - çıkacağı varsayımına” dayanılmamalıydı.
3167 sayılı yasanın m. 16/1 hükmünün iptali için Daire (ve daha önce yerel mahkeme) tarafından Anayasa Mahkemesine başvurulmalıydı.
“Hüküm Yargıcındır. Yargıtay, hükmün yargıcıdır” ilkesine uyulmalı, yerel yargıç, hiç değilse bozmadan sonra, Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilmekte özgür bırakılmalıydı.
Ceza Genel Kurulu’nca benimsenmiş olan, “yeni bir yasal düzenleme yapılmasının beklenmesi” görüşü; hükmü yargıca bırakmamıştır. Yargılamayı sona erdirmemiştir. Yargılamayı sürüncemede bırakmıştır. Kararın uygulamadaki sonuçları (sanığın durumu, zamanaşımı, adaletin gecikmesi, suç ve ceza ilişkisi) dikkate alınmamıştır.
Kanımızca, Genel Kurulda “... Anayasa hükmü ile çelişen bir kuralın uygulanamayacağı” tespit ve kabul edilmiş olduğuna göre, Anayasa hükmü (m.38) doğrudan uygulanabilir ve “hapis cezasının uygulanamayacağına” karar verilebilirdi.
Ne dersiniz ?
Saygı ve sevgilerimleKullanıcı avatarı
IŞIKDEMİR
Editör
Mesajlar: 1546
Kayıt: 07 Eki 2016 15:19
Meslek: İcra Memuru
Konum: Virankaya

Re: Karşılıksız Çek / Anayasa - Yasa ve CGK.

Mesaj gönderen IŞIKDEMİR » 10 Mar 2019 17:11

AYM, 26/07/2017 tarihli 2016/191 esas 2017/131 sayılı kararının 17. paragrafında bu konu ile ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişilerin cezalandırılmasında Anayasa'nın 38'inci maddesine aykırılık görmediği görüşünü tekrarlamıştır.

Hatta bahsettiğiniz Ceza Genel Kurulu kararından önce de aynı görüşü benimseyerek iptal talebini reddetmiştir.

AYM "çek, temel ilişkide bir sözleşmenin bulunup bulunmamasından bağımsız olarak, kambiyo hukukuna özgü borç doğuran özel bir havaledir. Taraflar arasında herhangi bir sözleşme ilişkisinin bulunmadığı veya temelde yer alan sözleşmenin geçersiz olduğu durumlarda dahi çek, başlı başına borç kaynağı biçiminde ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişinin cezalandırılmasında Anayasa'nın 38. Maddesine aykırı bir yön bulunmamaktadır." demektedir.

Yeni bir yasal düzenleme yapılmasının beklenmesi fikrini hiç bir ilkeye sığdıramadım.

Size katılıyorum...
Resim

Cevapla