Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

DEVAMSIZLIK NEDENİ İLE İŞTEN ÇIKIŞ BİLDİRİM SÜRECİ

İşveren, İşyeri, İşçi, Taşeron, Müteahhit, Kıdem ve İhbar Tazminatı, İş Akdi, Ücret, İşe İade Davaları, Sendikalar, İş Güvenliği Hukuku, Sosyal Sigortalar, Toplu İş Sözleşmeleri...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

DEVAMSIZLIK NEDENİ İLE İŞTEN ÇIKIŞ BİLDİRİM SÜRECİ

Mesaj gönderen teoman »

Devamsızlık Nedeniyle İşten Çıkış Bildirimi Süreci

İşe devamsızlık en sık karşılaşılan sorunlardan biri olup en çok işe iade davalarında karşımıza çıkan sorunlardan biri, işverenlerin en çok usul hatalarının yapıldığı bu süreci iyi yönetememesinden mi kaynaklanıyor?
Çalışanlarda bu durumla karşılaştıklarında haksızlığa uğradığını öne sürerek Yargı sürecine başvurarak İhbar ve Kıdem Tazminatı talebiyle başvuruda bulunabilmekte hatta Bölge Çalışma Müdürlüklerine şikâyet edebilmektedirler. Kimi durumlarda İşveren haklı konumda olduğu halde usul hatalarından dolayı bu davaları kaybetmektedirler.

Bu süreçte işveren temsilcisi süreci çok iyi koordine etmeli, soğukkanlılıkla ve bunu bir fırsat gibi düşünüp hareket etmemelidir. Feshin en son çare olduğu unutulmamalıdır, süreçle ilgili dikkat etmeleri hususları titizlikle yürütülmesi gereken bir konudur. Aksi halde işverenin haklı olduğu konularda dahi işçi lehine yorum gereği bu davaları kaybetmeniz sürpriz olmayacaktır.

İşe, bir çalışanın mazeret bildirmeden gelmemesi, öncelikle yapılması gereken çalışanın işe gelmediği günlerle ilgili olarak tutanakla tespit edilmesi gerekiyor. Bu tutanaklarda şahitlerden en az birinin mesai arkadaşının olmasına dikkat edilmesi gereken konudur, mahkeme sürecinde işverenin bunu planlı olarak gerçekleştirdiği izlenimi bırakılmamalıdır.

Sonrasında çalışanın işe gelmediği günler için tutulan tutanaklarla birlikte bu süreci belgeleyebilmek için önce noterden çalışana iş başı yapması gerektiği ve gelmediği günlerle ilgili mazeretini bildiren, ispatlayıcı evrak ibraz etmesini aksi durumda iş akdinin fesih edileceğini bildirmeniz gerekmektedir. Bu süreci belgeleyici deliller ile gerçekleştirmeniz gerekiyor defalarca telefonla iletişim kurmak istedik telefonlarına bakmadı geri dönmedi, haber gönderdik, kendisine ulaşamadık gibi ifadelere itimat edilmez. Bu nedenle çalışana noter aracılığı ile ihtar ( işe davet) yazısı göndermeniz akıllıca olacaktır.

…/…/20.. tarihinden işbu ihtarın keşide gününe kadar işe hiçbir izin, mazeret veya özrünüz olmaksızın gelmediğiniz tespit edilmiş ve tutanak altına alınmış olmakla birlikte; eğer var ise bu ihtarın tarafınıza tebliğini izleyen iki gün içerisinde devamsızlığınıza ilişkin yasal mazeretinizle ilgili yazılı belgelerinizi şirketimize iletmeniz, aksi takdirde iş akdinizin İş Kanununun 25/II maddesi g fıkrası uyarınca haklı olarak ve derhal feshedileceği tarafınıza ihtar olunur

Daha sonra yapmanız gereken en önemli işlem, noterden gönderdiğiniz evrakın barkod numarasını alarak PTT’den işçiye ulaşıp ulaşmadığının kontrol edilmesi ve sonrasında notere tebliğ şehri koydurmanızdır.( Bu süreci acele posta servisi ile yapılması lehinize olur)

İhtar yazısı işçiye ulaştıktan sonra 2 gün daha beklersiniz. İşçi işe başlamaz ve en önemlisi ispatlayıcı evrak ibraz etmez ise, noterden 1. gönderdiğiniz ihtar yazısı bir anlamda işe davet yazısının tarih ve numarasını yazıp, ilgi tutarak iş başı yapmadığı ve ispatlayıcı evrak sunmadığı için iş akdinin devamsızlık nedeniyle fesh edebilirsiniz. ( 4857 sayılı iş kanunun 25/II-g) Bu arada siz gelmediği ile ilgili tutanaklar tutmaya devam etmelisiniz.

............ tarihinden bu yana şirketimizde …………. Sıfatıyla çalışmaktasınız. Tarafınıza gönderilen …/…/20.. tarihli Üsküdar …. Noterliği ……….. yevmiye numaralı ihtarnameye istinaden, …/…/20.. tarihinden ihtarnamenin keşide edildiği …/…/20.. tarihine kadar işyerine mazeret bildirmeksizin devam etmediğiniz tespiti ile ihtarnamenin tebliğ edildiği günden itibaren iki gün içinde devamsızlığınıza ilişkin yasal mazeretinizi bildirmeniz ihtarında bulunulmuştur.


Tarafınızca devamsızlığınıza ilişkin mazeretiniz bildirilmediğinden, işbu fesih bildirimi ile 4857 sayılı İş Kanunu madde 25/ II- g maddesi “ İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki işgünü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi” hükmü uyarınca iş akdinizin şirket tarafından tek taraflı, derhal, tazminatsız, haklı nedenle feshedildiğini tarafınıza bildiririz.


Şirket yönetimi bu tür durumlarla karşılaştıklarında hemen iş akdini fesih etmek istedikleri zaman, konu yargıya intikal ettiğinde işverene, neden işçinin savunmasını almadın, belki gelmemesinin çok geçerli bir nedeni vardı, hastaydı, annesi, babası vefat etmişti gibi, eşi çocuğu hasta gibi " işçi lehine zorlayıcı kararlar çıkıyor.

Bu nedenle izlenilecek süreçler;
• İşe gelmediği ile ilgili tutanak tutulmalı,
• Çalışanın bu süre sonrasında işe başlaması halinde savunmasının alınması,
• Çalışanın işe gelmemesinin devamında noterden ihtar( işe davet) yazısı gönderilmesi ve çalışana tebliğ edildiğini takip etmesi, belirlenen süre içerisinde geri dönüş olmadığı durumda fesih bildirimin karşı tarafa bildirilmesi ile birlikte işten çıkış tarihinin kesinleştirilmesi gerekir.

Bu süreçlerde bazı arkadaşlarımız prosedürlerin uzun sürdüğü ve maliyetli olduğu gerekçesiyle bu yolları izlemedikleri görülmektedir. Hatta işten çıkış tarihi olarak işe devamsızlığın ilk günü işten çıkışı yapıldığı ve çıkış tarihinden sonra tutanakların tutulduğu görülmekte.

Bu konuyla ilgili olarak çalışanın ilgili ay’ da 5. günden sonra devamsızlık oluşmuş ve fesih bildirim yazısını bu süreçler sonrası 13. gün bildirimi yapmışsanız işten çıkış tarihi olarak 13. gün baz alınmalı ve SGK’ya çıkışını 13.gün itibariyle bildirmelisiniz ve 5. günden sonra eksik gün ekinde SGK’ya devamsızlık tutanakları ve noter yazışmalarını ekleyerek işe gelinmeyen bu günlerin ücretini ödemek durumunda değilsiniz.

İşten çıkış sürecinde işçinin çalışmış olduğu güne kadar hak etmiş olduğu ücret, fazla mesaisi varsa kullanmadığı yıllık izin ücreti ve iş sözleşmesinden doğan hakları işçiye ödenmesi gerekir.

Murat Sümer'e
Teşekkürler


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: DEVAMSIZLIK NEDENİ İLE İŞTEN ÇIKIŞ BİLDİRİM SÜRECİ

Mesaj gönderen teoman »

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
ESAS: 2015/7518
KARAR: 2015/14659

MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ

DAVA
: Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, iş akdinin haklı veya geçerli bir neden olmaksızın feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı işverence, dava dilekçesinin tebliğini müteakiben taraflarınca işe iade talebinin değerlendirilip kabul görmesi üzerine davacıya noterden keşide edilen 04.11.2014 tarihli ihtarname ile işe davet edildiği, ancak alınan cevabî ihtarname ile davetin samimi olmadığından bahisle işe davete icabet edilmeyeceğinin açıkça ortaya konulduğu, bu durumun davacının işe iade talebinde samimi olmadığını gösterdiği ve hakkın kötüye kullanımının söz konusu olduğu, nitekim fesihten 27 gün sonra aynı maddi imkânları sağlayan başka bir işyerinde çalışmaya başlamakla işe iade talebinde samimi olduğunu iddia etmenin de hayatın olağan akışına aykırı olduğu savunularak davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkeme, davacının iş akdinin yazılı olarak feshedilmediği, bu durumun davalı tarafça da kabul edildiği, ayrıca işe iade davası açıldıktan sonra noter aracılığı ile işe dönmesi için davacı vekiline davetiye gönderildiği, bu itibarla feshin geçersiz olduğu, öte yandan işçinin işe dön yönündeki açık talebe rağmen işe başlamaması ve bu tür çağrının hiç yapılmaması durumlarının değerlendirilmesinde aslolanın hakkaniyet olduğu, işverenin yapmış olduğu kanuna aykırı fesihten dönmek ve muhtemel daha büyük zararlardan ve tazmin yükümünden kurtulmak amacı ile bir an önce işçinin işe geri dönmesini istemek doğrudan doğruya kötüniyet olarak yorumlanamayacağı, her basiretli işverenin zararın büyümesini önlemek ve kendi öngörüsüne göre zaten işe dönmesi gereken personelini bir an önce geri çağırmak isteyebileceği, dolayısıyla davalının işe dön çağrısının doğrudan doğruya bir kötüniyet hamlesi olarak değerlendirilmemesi gerektiği, işçinin işten çıkartıldığı 22.08.2014 tarihinden 27 gün sonra başka bir şirkette iş bulup çalışması karşısında, yasanın boşta geçen sürelere ilişkin tazminat yükümünün işçinin boşta geçen süresi yönünden onun ekonomik geleceğini temin etmek amacına dayandığı, işçinin zaten o dönem için bir başka işe girmek ile işçinin boşta geçen süresi olmadığı halde boşta geçen süre için ek ödeme yapmanın Yasanın amaçsal ruhuna aykırı olduğu, boşta geçen sürenin 27 gün olması nedeni ile takdiren 1 ay üzerinden boşta geçen süre tazmininin gerektiği, aksinin o dönemler için hem davalı işyerinden hem de sonradan girdiği iş için mükerrer ödeme doğuracağı, zira boşta geçen süre şeklide bir alacak kaleminin oluşmayacağı, yine bu tazminatların zaten işe başlatmama halinde doğacağı öngörüldüğünden boşta geçen süreler için ücretin en çok 1 aylık, belirlenmesi gerektiği gerekçesiyle davanın kabulü ile işe iadesine, 4 aylık iş güvencesi tazminatı ile en çok 1 aylık boşta geçen süre alacağının bulunduğunun tespitine karar vermiştir.

D) Temyiz:
Karar, boşta geçen süre ücretinin 1 ay yerine 4 ay olarak belirlenmesi gerektiği nedeni ile davacı tarafından; davete rağmen işe başlamayan davacının samimi olmadığından işe iade talebinin reddine hükmedilmesi gerektiği nedeniyle de davalı tarafından temyiz edilmiştir.

E) Gerekçe:
4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca, mahkemece feshin geçersizliğine karar verildiğinde, kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakların ödenmesini de hüküm altına alınması gerekir. Bu süre üst sınır olup, aynı maddenin son fıkrası uyarınca sözleşme ile değiştirilemez, aksi hükümler geçersizdir. Yasa koyucu yargılama süresini dikkate alarak bu düzenlemeyi yapmıştır. Yargılama süreci 4 aylık sürenin altında kaldığında, kısaca fesih ile işe iade kararı sonrası başvuru arasında boşta geçen süre 4 aydan az olduğu takdirde, başvuru tarihine kadar ki ücret ve diğer haklar hüküm altına alınacaktır. Ancak yargılama süreci 4 aydan fazla sürdüğünde, yasanın amir hükmü gereği boşta geçen süre için 4 aya kadar ücret ve diğer hakların ödenmesi gerekecektir. Boşta geçen süre için ücret ve diğer hakların ödenmesi, feshin geçersizliğine bağlı ikincil bir sonuçtur. Talep olmasa da mahkemece dikkate alınması gerekir. Ayrıca feshin geçersizliği istemi tespit niteliğinde olduğundan, boşta geçen süre için ücret ve diğer hakların miktar belirtilmeksizin, hüküm altına alınması ve ödenmesi gerektiğinin tespiti ile yetinilmesi gerekir. (Dairemizin 02.06.2008 gün ve 2007/38659 Esas, 2008/13502 Karar sayılı ilamı).

4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. Maddesinin 3 üncü fıkrasında, “Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok 4 aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.” hükmü mevcut olup, bu hüküm fıkrasında geçen “en çok 4 aya kadar” ibaresi hakime takdir hak ve yetkisi bahşetmemekte, kararın kesinleşme süresine göre belirlenecek azami ücret ve hakların sınırını göstermektedir. Nitekim, Kanunkoyucu anılan Kanun’un 20 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında da işe iade davalarının Mahkemece iki ay içinde sonuçlandırılmasını, Yargıtayca da bir ay içinde kesin olarak karar verilmesini öngörmüş, buna bağlı olarak takip eden 21. maddede böyle bir düzenleme yapmıştır.

Dosya içeriğine göre; somut uyuşmazlıkta işverenin fesih bildirimini yazılı yapmadığı, ayrıca işe iade davası açıldıktan sonra davacıyı işe davet ettiği anlaşılmakla, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi isabetlidir. Uyuşmazlıkta yargılama sürecinin 4 aydan fazla sürdüğü de sabittir. Öte yandan, Dairemiz kabulüne göre davacının işveren feshinden sonra boşta geçen süre içinde başka bir işveren nezdinde çalışmış ve bu işten gelir elde etmiş olması, işverenin 4 aya kadar ücret ve diğer hakları ile ilgili yükümlülüğünü haleldar etmez. Bu durumda, boşta geçen süre için 4 aya kadar ücret ve diğer hakların ödenmesine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde 1 aya kadar hükmedilmesi isabetsizdir. Karar bu yönü ile hatalıdır.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

F) Hüküm: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
6. Davacının yapmış olduğu 394.00 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500,00 TL ücreti vekâletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine,
Kesin olarak 16.04.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
ESAS: 2015/27346
KARAR: 2015/27177

MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ

DAVA :
Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı; davalılara ait lokantada, 20.08.1996 tarihinde işe başladığını, davacının maaşının sürekli olarak gecikmeli ödendiğini, davacıya yönelik bu haksız davranışlara bir son verilmesi için davacının işveren ile görüştüğünü, ancak davalı işverenin davacıya " istifanı ver git " dediğini, davacının hiçbir yasal hakkını ödemeye yanaşmayan davalının davacıya istifa etmesi konusunda baskı yaptığını, davalının bu yöndeki baskılarına boyun eğmeyen davacının iş akdinin 06.01.2011 tarihinde haksız olarak feshedildiğini, davacının en son aldığı net ücretin 1.800,00 TL olduğunu iddia ederek, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin, genel tatil ve hafta tatili alacaklarının davalılardan tahsilini talep etmiştir.

B) Davalılar Cevabının Özeti:
Davalılar; davacının davalı işyerinde 17.04.2008-06.01.2011 tarihleri arasında çalıştığını, davacının iş sözleşmesinin İş Kanunun 25-2/g maddesi uyarınca, işveren tarafından haklı nedenle feshedildiğini, davacının taleplerinin zamanaşımına uğradığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:
Kararı, taraflar avukatlarınca temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacı dava dilekçesinde iş akdinin davalı tarafından 06/01/2011 tarihinde feshedildiğini iddia etmiş, davalı ise davacının 7,8 ve 10/01/2011 tarihlerinde devamsızlık yaptığını, bu hususun tutanağa bağlandığını, davacıya işe dön ihtarı gönderilerek davacının bu ihtara cevap vermediğini ve iş sözleşmesinin 25/2-g uyarınca haklı olarak feshedildiğini savunmuştur.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden ve özellikle davacıya gelmediği günlerden sonra gönderilen işe dön ihtarından; davacının bu ihtara cevap vermediği de dikkate alındığında, 06/01/2011 tarihinde işi kendisinin bırakıp gittiği, davalının devamsızlığı işe dön ihtarıyla da ispatladığı anlaşılmakla, davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine kabulü hatalıdır.


3-Davacının en son aldığı ücretin 1.180 TL net olarak kabul edilmesi karşısında, davacının yıllık izin alacağının net 1.800 TL ücret üzerinden hesaplanması da hatalıdır.

4- Hükmedilen miktarların net mi yoksa brüt mü olduğunun hükümde belirtilmemesinin infazda tereddüde yol açacağının düşünülmemesi de hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine 01.10.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Kullanıcı avatarı
karaderen
Site Üyesi
Mesajlar: 11
Kayıt: 02 Şub 2017 17:14
Meslek: Mühendis
Konum: istanbul

Re: DEVAMSIZLIK NEDENİ İLE İŞTEN ÇIKIŞ BİLDİRİM SÜRECİ

Mesaj gönderen karaderen »

Bilgiler için teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: DEVAMSIZLIK NEDENİ İLE İŞTEN ÇIKIŞ BİLDİRİM SÜRECİ

Mesaj gönderen teoman »

Rica ederim.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj