Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

İŞÇİNİN MAAŞINA HACİZ YAZISI GELDİĞİNDE İŞYERİ NE YAPMALI

İşveren, İşyeri, İşçi, Taşeron, Müteahhit, Kıdem ve İhbar Tazminatı, İş Akdi, Ücret, İşe İade Davaları, Sendikalar, İş Güvenliği Hukuku, Sosyal Sigortalar, Toplu İş Sözleşmeleri...
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

İŞÇİNİN MAAŞINA HACİZ YAZISI GELDİĞİNDE İŞYERİ NE YAPMALI

Mesaj gönderen teoman »

>BİR İŞYERİNE İCRADAN MAAŞ HACZİ YAZISI GELDİĞİNDE NE YAPILIR.?

İcradan size maaş haczi yazısı geldiğinde öncelikle gelen tebliğ zarfının üzerine tebligatın geliş tarihini yazınız. Tebligatın üzerine tebliğ tarihini yazmanızın sebebi hukuktaki süreleri kaçırmamanızdır. Örneğin maaş haczinde tebligatı aldıktan sonra 7 gün içerisinde cevap vermeniz gerekecektir. Bu nedenle tebliğ tarihi çok önemlidir. Sadece maaş haczi tebligatında değil devlet kurumlarından (Adliyeden, SGK’dan ve Vergi Dairesi ve diğer tüm resmi daireler) gelen tüm tebligatlarda tebliğ aldığınız tarihi mutlaka not alınız ya da gelen tebligatın üzerine yazınız.

Gelelim maaş haczi konusuna, şirketinize ya da şahsınıza icra müdürlüğü tarafından yanınızda çalışan ya da çalıştığı düşünülen biri hakkında (bu biri (B) isimli biri olsun) maaş haczi yazısı geldiğinde bu yazıya 7 gün içerisinde cevap vermek zorundasınız. Cevap vermemeniz halinde suç işlemiş sayılırsınız.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN BORÇLU OLAN ÇALIŞANIN İŞ YERİNE GÖNDERİLECEK ÖRNEK MAAŞ HACZİ YAZISIDIR

T.C
. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO:

.............................İlgili Kurum veya Firma Adı...................................


ALACAKLI :
VEKİLİ :

BORÇLU :
VEKİLİ :

BORÇ MİKTARI :

Yukarıda kayıt edilen alacağın tahsili için borçlunun almakta olduğu maaş veya ücretinin borç bitinceye kadar ¼ nün haczine karar verilmiştir. Karar dairesince ve İcra İflas kanununun 355 nci maddesi gereğince haczin icra edilip edilmediğinin ve borçlunun almakta olduğu maaş veya ücreti miktarının bir hafta içinde bildirilmesi ve borç bitinceye kadar tebligat mucibince haciz olunan miktarın kesilip hemen dairemize gönderilmesi,

Borçlunun maaş veya ücretinde veya memuriyetinde yahut başka bir yerden maaş almayı mucip tebeddül olduğu ve hizmetine nihayet verildiği takdirde derhal bildirilmesi. Bu madde hükmüne riayet edilmediği veya kesilen paralar gönderilmediği takdirde aynı kanunun 356 ncı maddesi gereğince maaşınızdan veya sair mallarınızdan alınacağının ve ayrıca 347 nci madde gereğince cezai takibat yapılacağının bilinmesi rica olunur.

İCRA MÜDÜRÜ
.
:arrow: MAAŞ HACZİNE NASIL CEVAP VERİLİR.?

Maaş haczine doğru bilgi vermek zorundasınız. Yani (B) isimli şahıs sizin yanınızda ya da şirketinizde çalışıyorsa İcra Müdürlüğüne vereceğiniz cevabın açıklamalar kısmına (B) isimli şahsın şirketinizde çalıştığını ve maaş haczi gereğince maaşına haciz konulduğunu ve alacağı maaştan kesinti yapılarak icra dosyasına yatırılacağını bildirmeniz gerekmektedir. Maaş haczini tebliğ aldığınız tarihten itibaren çalışanınıza maaş ödemesi yaparken icra müdürlüğünün koyduğu oranda maaşını kesip kesmiş olduğunuz tutarı icra dosyasına yatırmanız gerekmektedir,maaş haczi tebligatı alan işverenin yapması gereken.Maaş haciz müzekkeresinde yazılan kararı yerine getirmesi, işçi işten ayrılana kadar veya borç sona erene kadar icra dosyasına yapacağı gerekli kesintiyi yatırmak.
eğer sadece ücretin 1/4 ünün haczi yazıyorsa müzekkerede sadece bunu yapacak, fazla mesai, prim,kıdem tazminatını vs, bunları kesemez, ancak bunlar yazıyorsa, işçi işten ayrılana kadar ücreti ve sair haklarından kesinti yapacak ve yine yazması şartıyla işten ayrıldığında doğmuş kıdem tazminatı varsa bununda dosya alacağı kadarını dosyaya yatıracak.

Maaş haczi yazısında belirtilen kişi yani (B) isimli şahıs sizin yanınızda çalışmıyorsa yine 7 gün içerisinde (B) isimli bir çalışanınızın olmadığını bu nedenle maaşına haciz konulamadığını belirterek icra dosyasına cevap vermeniz gerekmektedir.


BORÇLU İŞCİNİN MAAŞINA ŞİRKETİNİZCE HACİZ İŞLEMİ YAPILINCA ÖRNEKTEKİ GİBİ CEVABI YAZI İLE İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİLİR

T.C.

………………………………….

.....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

......./.......E


KONU : Maaş Haczi

ALACAKLI : ...............................................................

BORÇLU : ...............................................................

ALACAK MİKTARI : …...............- TL

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda numarası verilen dosya ile aleyhine icra takibine girişilmiş bulunan dosyanız borçlusunun maaş haczi için şirketimize müzekkere yazılmıştır.

Borçlu şirketimizden ............... TL maaş almakta olup , talimatınız gereği olarak 1/4 ü ................ ayki maaşından itibaren kesilerek icra dosyasına gönderilmek üzere İcra Dairesinin banka hesabına yatırılacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederiz. ...../..../2015… Şirketi Yetkilisi Ad ve Soyad

(İmza)


MAAŞ HACZİ YAZISI GELMEDEN ÖNCE ÇALIŞAN İŞTEN AYRILDIYSA VEYA İŞTEN ÇIKARTILDIYSA NE YAPILMALI.?

Bu durumda yine icra müdürlüğüne süresinde vermeniz gerekmektedir. İlgili kişinin sizde çalıştığını ancak ../../20.. tarihinde işten ayrıldığını ya da işten çıkarıldığını bildirmeniz gerekecektir. Maaş haczi yazısı geldiği anda işten ayrılan yada işten çıkarılan kişinin sizden maaş ve kıdem tazminatı alacağı varsa bu durumda maaşın belirtilen oranda kesilerek icra dosyasına ödenmesi (bu oran genellikle 1/4 tür) gerekir. Kıdem tazminatı alacağının ise tamamı icra dosyasına ödenmelidir.

AŞAĞIDAKİ ÖRNEK CEVABİ YAZIYI KULLANA BİLİRSİNİZ.
T.C.

………………………………….

.....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

......../.......E

KONU : Maaş Haczi

ALACAKLI : ...............................................................

BORÇLU : ...............................................................

ALACAK MİKTARI : …...............- TL

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda numarası verilen dosya ile aleyhine icra takibine girişilmiş bulunan dosyanız borçlusunun maaş haczi için şirketimize müzekkere yazılmıştır.

Borçlu ....…/....../2013 tarihinde işten ayrılmış olup tüm yasal haklarımız saklı kalmak üzere, Borçlunun şirketimizden hiçbir hak ve alacağı da bulunmamaktadır. Bu doğrultuda gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. ...../..../2015… Şirketi Yetkilisi Ad ve Soyad

(İmza)

İŞ YERİNDE İCRA MÜDÜRLÜĞÜN'DEN GELEN YAZIYA CEVAP VERMEYE YETKİLİ KİMDİR.?


İşveren şahıs ise işverenin kendisi ya da avukatı, işveren şirket ise şirketi temsile yetkili kişi veya şirket avukatı tarafından maaş haczi cevabı verilebilir.

İcra Müdürlüğüne cevap verirken vereceğiniz cevap yazısını en az 2 nüsha olarak düzenleyiniz ve bir nüshasına icra müdürü tarafından görüldü alarak saklayınız.


:arrow: BORÇLU İŞCİNİN MAAŞINA KONAN HACİZDE NEKADAR KESİNTİ YAPILARAK İCRA DOSYASINA ÖDENİR.?

İcra müdürlüğü tarafından gönderilen maaş haczi yazısında borç miktarı yazılıdır. İcra dosya borcu bitene kadar her ay düzenli olarak icra müdürlüğü dosyasına belirtilen tutarı keserek cevap vermeniz gerekecektir.(bu oran genellikle 1/4 tür) İşcinin maaşının dörtte biri kesilir. Kıdem tazminatı alacağının ise tamamı icra dosyasına ödenmelidir.

4857 sayılı İş Kanununda bu konu ile ilgili açık bir hüküm bulunmaktadır. Kanunun 35’inci maddesinde “işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlasının haczedilemeyeceği veya başkasına devir ve temlik olunamayacağı nafaka borçları hariç” belirtilmiştir. Bu maddeden anlaşıldığı üzere işçi maaşından sadece nafaka borcu tamamıyla kesilebilir. Ancak borçlu olduğu kişinin dava ettiği durumlarda maaşına haciz kararı verilebilir. Ancak sadece maaşının dörtte birine haciz konulabiliyor.

Buna göre 4857 sayılı Kanunun ücretin saklı kısmı başlıklı 35 inci maddesinde; “İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.”hükmüne yer verilmiştir.


Sonuç olarak nafaka borçları dışında işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlasının haczedilemesi veya başkasına devir ve temlik edilmesi mümkün değildir.


BORÇLU İŞCİNİN MAAŞINA HACİZ KONULUP ANCAK ÇALIŞAN MAAŞ HACZİNDEN SONRA ÇALIŞAN İŞTEN AYRILIRSA NE YAPILIR.?

Çalışanınız maaş haczi konulduktan sonra işten ayrıldığında alması gereken bir maaş varsa bu tutar kesilerek yine icra dosyasına yatırılmalı ve eğer başkaca varsa bu tutarlarda icra dosyasına ödenmelidir. Maaş haczi yazısı geldikten sonra işveren olarak işçiyi eğer siz işten attıysanız bu durumda yine maaşından kesinti yaparak ödeme yapmanız gerektiği gibi alması gereken kıdem ya da ihbar tazminatı varsa bu tutarları da icra dosyasına ödemeniz gerekmektedir. Yine borçlunun işten ayrılış tarihi ile mevcut adreslerini icra dosyasına bildirmeniz gerekecektir.

PERSONEL MAAŞ İCRA KESİNTİSİ VE MUHASEBE YEVMİYE KAYDI.?Süreç ilgili icra dairesinden gelen yazı ile başlamakta ve yazı ile belirtilen oranlar dahilinde tüm borç bitince de sona ermektedir. Tabi ki bu süre içerisinde personelin işten çıkması ile yükümlülükten kurtulma ihtimalini de unutmayalım.

Hemen belirtelim işçi için yapılan bu icra işlemleri dolayısıyla harcanan mesai veya ek masraflar işçiden rücu edilemez. Ayrıca bu nedenin işçinin iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmek içinde tek başına yeterli olmayacağı açıktır. Tabi ki işveren işçinin gerekli diğer koşulları sağlamış olması halinde ihbar ve kıdem tazminatları ödeyerek iş akdini tek taraflı fesih yoluna gidebilir. Burada unutulmaması gereken haklı nedenin olmayışı nedeniyle işçinin işe iadesini talep edebileceğidir. Ayrıca icra dairesi talebinden sonra işçiye ödenecek kıdem ve ihbar tazminatı gibi ödemelerin toplam icra tutarı mahsup edildikten sonra ödenecek olması nedeniyle personele de gerekli fayda sağlanmamış olacaktır. Tecrübelerle sabittir ki küskün personel size icra kesintileri için harcayacağınız mesaiden daha fazlasına mal olacaktır.

İcra dairesinden gelen tebliğ zarfı muhakkak ilgili kişi tarafından teslim alınmalı ve teslim alınma tarihi bu zarfa yazılmalıdır. Tebliğ tarihi itibari ile icra dairesine karşı, personel icra kesintilerini ve tüm bildirimleri yapma yükümlülükleriniz başlamış olacaktır. İcra dairesine gerekli ödemeleri tebliğ tarihini takip eden aydan itibaren yapacağınızı bir yazıyla bildirmeniz yararlı olacaktır.

Pek tabi ki bazı durumlarda kesilemeyecek olması da mümkündür. İşçinin tebliğ tarihinden önce işten çıkarılmış veya çıkmış olması, personel ücretinde hali hazırda uygulanmakta olan başka bir dosya ile icra kesintisi olması gibi, ama bu tür durumlarında ilgili icra dairesine bildirimi gerekmektedir. Yine belirtelim bu tür bildirimleri tebliğ tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün içerisinde yapmayı ve yazılarınızın görüldü onaylı veya evrak kayıt numaralı birer nüshalarının sizde bulunması gerektiğini unutmayınız.

Haciz miktarı genellikle net ücretin ¼ ü kıdem ve ihbar tazminatı tutarının da tamamı olarak bildirilmektedir. Burada yanlış anlaşılan diğer bir hususta bu oranın maaşa uygulanabilecek en üst oran olduğu düşünülmektedir. Aksine ilgili yasada maaş üzerine uygulanacak haciz oranı ¼ ün altında olamaz denilmektedir.. (İcra ve İflas Kanunu MADDE 83) Kesinti matrahı ise kısaca ücretlinin o dönem alacağı ücretlerin tümüdür. Yine atlanan veya unutulan bir başka hususta ay içerisinde alınan nakit avansların haciz matrahına dahil edilmemesidir. Sık sorulan bir diğer hususta Asgari Geçim İndiriminin de hacze konu olup olmayacağıdır. Asgari geçim indiriminin gelir vergisi tutarından sağlanan bir indirim ve işçiye sağlanan bir menfaat olması nedeniyle hacze dahil edilmelidir.

Bir başka konuda sıraya konan haciz tutarı için faiz işletilip işletilemeyeceğidir. Sıraya konan maaş haciz tutarlarına normal olarak yıllık yasal faiz oranında veya hacze taraf olan kurum ile yapılan sözleşmede belirtilen oran üzerinden günlük olarak hesaplanır.


Örnek: Mayıs 2013 Net Maaş (AGİ Dahil) 1.573,40 TL ay içerisinde alınan avans 200,00 TL bordroda ödenecek tutar 1.373,40 TL olmasına karşın icra tutarı oranı avans dahil tutar olan 1.500,00 TL üzerinden hesaplanacaktır. (1.500,00 X 1/4 = 393,35)T.C
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2008/10938
KARAR NO. 2008/13896
KARAR TARİHİ. 1.7.2008


"Borçlunun maaş ve ücreti haczi İİK'nun 355 ve devam eden madde hükümlerine göre yapılır. Memurlukça tebliğ edilen ihbarnamede 89. maddeden söz edilmesi sonucu etkilemez. İİK'nun 355. maddesine göre icra müdürü, borçlunun çalıştığı işyerine maaş ve ücretin haczedildiğine dair bir haciz yazısı yazar. Haciz yazısını alan işveren bir hafta içinde haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücretinin miktarını icra dairesine bildirmeye ve borç bitinceye kadar icra dairesinin haciz bildirimine göre haczolunan miktarı borçlunun maaş veya ücretinden keserek hemen icra dairesine yatırmaya mecburdur. Aksi halde İİK'nun 356. maddesi gereğince kesmedikleri veya ilk vasıta ile göndermedikleri para ayrıca mahkemede hüküm alınmasına hacet kalmaksızın icra dairesince maaşlarından ve sair mallarından alınır.
Somut olayda borçlu Kemal'in şikayetçi üçüncü kişi Mustafa'nın yanında işçi olarak çalıştığı, Mustafa'nın de B ..... AŞ.'nin taşeron firması olduğu" dolayısı ile 89/1 haciz ihbarnamesi B ... AŞ. adresinde şirket yetkili müdürü Fatma'ya tebliğ edilmiştir. Tebligat üzerinde yazılı olan "B AŞ. eli ile işveren Mustafa" ifadesinde de tebligatın Mustafa adresinde değil B AŞ. adresinde yapıldığı ve usulsüz olduğu anlaşılmaktadır. Şikayetçiye İİK'nun 356. maddesine göre usulüne uygun bir tebligat yapılmadığından İİK'nun 356. maddede yazılı hüküm ve sonuçlar doğmaz.
Öte yandan kabule göre de, tebligatın geçerli olduğu varsayılsa dahi şikayetçinin borçlunun maaşından kesinti yapmadığı miktar kadar şahsi mallarından veya maaşından tahsili gerekirken, tüm takip borcundan sorumlu tutulması ve bu borcun tahsili için Mustafa'nın B... A.Ş.'de tahakkuk etmiş ve edecek her türlü alacakları üzerine haciz konulması usulsüzdür.
Şikayetin kabulü yerine reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 01.07.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi."


T.C.
YARGITAY
12.HUKUK DAİRESİ
Esas: 2006/11847
Karar: 2006/13146
Karar Tarihi: 16.06.2006


ÖZET: Borçlu ikramiyesinin dörtte biri haczedilebileceğine göre şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekir.

(4857 S. K. m. 28, 32, 35)

Dava: Yukarıda gün ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içerisinde temyizen incelenmesi borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Borçlu vekili müvekkili aleyhine yapılan icra takibi ile, müvekkilinin almakta olduğu maaşının 1/4'ü ile ikramiyesinin tamamına haciz konulduğunu, bunun kanuna aykırı olduğunu, ancak, 1/4'ü oranında kesinti yapılabileceğini bu sebeple şikayetinin kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

4857 S. İş Yasasının 35. maddesinde; <işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez.> hükmü yer almaktadır. Ayrıca, Yasanın 32. maddesinde ücretin genel anlamda tanımlanması yapılmış olup, ikramiyenin de ücretten sayılacağı anlaşılmaktadır.

Bu halde adı geçen Kanun maddesi uyarınca borçlu ikramiyesinin 1/4'ü haczedilebileceğine göre şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken aksine düşünce ile 4875 S. Kanunun 28. maddesine paralel olarak düzenleme yapıldığı gözardı edilerek yazılı biçimde şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir
.

Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 16.06.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


T.C.
YARGITAY
12.HUKUK DAİRESİ
Esas: 2006/1566
Karar: 2006/3702
Karar Tarihi: 27.02.2006


ÖZET: Evli ve dört çocuklu olan borçlunun kendisinin, eş ve çocuklarının geçimini temin bakımından, kişisel ve sosyal konumu da gözetilerek, almakta olduğu maaş ve ücretlerden ne kadarı ile ailesinin geçimini sağlayabileceği saptandıktan sonra ve yapılacak kesintilerin tüm gelirlerinin 1/4'ünden aşağı olmamak üzere makul bir oranda yapılmasına karar verilmesi gerekir.

(2004 S. K. m. 83)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Evli ve 4 çocuklu olan borçlunun kendisinin, eş ve çocuklarının geçimini temin bakımından, kişisel ve sosyal konumu da gözetilerek, gerektiğinde bilirkişiden rapor da alınarak, almakta olduğu maaş ve ücretlerden ne kadarı ile ailesinin geçimini sağlayabileceği saptandıktan sonra ve yapılacak kesintilerin tüm gelirlerinin 1/4'ünden aşağı olmamak üzere makul bir oranda yapılmasına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde maaşını ve ek ders ücreti ve aile yardımına ait tüm gelirlerinin 3/5'inin haczine karar verilmesi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366 ve HUMK. nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 27.02.2006 gününde oybirliği ile karar verildi

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2016/8838
KARAR NO : 2017/1051


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde
temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya
mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi
tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler
okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan icra
takibinin kesinleşmesi üzerine, borçlu N. E.'ün, şikayetçi üçüncü kişi N. İlaç
San.ve Tic.A.Ş. yanında işçi olarak çalışması nedeniyle, şikayetçi işverene,
borçlunun almakta olduğu maaşının 1/4'ünün haczine dair 13.11.2014
tebellüğ tarihli maaş haciz müzekkeresi gönderildiği, kesinti yapılmaması
nedeniyle, İİK'nun 355 ve devamı maddeleri gereğince üçüncü şahıs
şikayetçiye 20.03.2015 tarihinde yeniden ihtaratlı müzekkere tebliğ edildiği,
şikayetçi üçüncü kişinin, haciz müzekkeresi tebliğ işlemlerinin usulüne uygun
olmadığını, bu nedenle, gönderilen müzekkerelerde yazılı borç miktarından
sorumlu olmadığını, icra dosyasına borçlu olarak eklenmelerinin usul ve
yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek icra mahkemesine başvurmuş,
mahkemece, tebligatların usulüne uygun olduğu, davacı şirkete maaş haciz
müzekkeresinin ilk tebliğ tarihi olan 13/11/2014 tarihinden itibaren yapılması
gereken kesintilerden şirketin sorumlu olduğu gerekçesiyle şikayetin reddine
karar verilmiştir.

Borçlunun maaş ve ücretinin haczi, İİK'nun 355 ve devam eden madde
ketin Değil Kesintiyi Yapmayan Şahsın Sorumlu Olacağı

hükümlerine göre yapılır. Bu maddeye göre, icra müdürü, borçlunun çalıştığı
işyerine, maaş ve ücretinin haczedildiğine dair bir haciz yazısı yazar. Haciz
yazısını alan işveren (veya bu işle görevli kanuni muhatap), bir hafta içinde,
haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücretinin miktarını icra dairesine
bildirmeye ve borç bitinceye kadar icra dairesinin haciz bildirimine göre
haczolunan miktarı, borçlunun maaş ve ücretinden keserek, hemen icra
dairesine yatırmaya mecburdur. Aksi halde İİK'nun 356. maddesi gereğince
355.madde hükümlerine riayet etmemiş olanların kesmedikleri veya ilk vasıta
ile göndermedikleri para, ayrıca mahkemeden hüküm alınmasına hacet
kalmaksızın, icra dairesince, kanuni muhatabın maaşından veya sair
mallarından alınır.

Somut olayda, şikayetçi üçüncü kişi N. İlaç San.ve Tic.A.Ş., borçlunun
çalışmakta olduğu işyeri olup, tüzel kişiliğin, İİK'nun 355 ve 356.
maddeleri gereğince sorumluluğu bulunmamaktadır. İcra müdürlüğü
tarafından, borçlunun maaşından kesinti yapmakla yükümlü olan
kanuni muhatabın tespit edilip, onun, haciz müzekkeresinin ilk tebliğ
tarihi olan 13/11/2014 tarihinden itibaren yapılması gereken
kesintilerden sorumlu olduğunun kabulü gerekmektedir.
Kabule göre de; Hükmi şahıslara ne şekilde tebligat yapılacağı 7201 sayılı
Tebligat Kanunu'nun 12 ve 13. maddelerinde belirlenmiştir. Tebligat
adresinin borçlu şirketin ticaret sicilinde kayıtlı adresi olması ve tevziat
saatlerinde kapalı olması veya tebligatın alınmasından imtina edilmesi halinde
bu adrese 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 21/1. ya da 35/4. maddelerine
göre tebligatın yapılması gerekir. Adrese dayalı kayıt sistemi ise gerçek
kişiler yönünden olup, tüzel kişiler hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun
21/2.maddesinin uygulanması mümkün değildir. Zira tüzel kişiler adına ve
adı geçenin ticaret sicilindeki adresine gönderilen tebligatın 7201 sayılı
Tebligat Kanunu'nun 21/1. maddesine göre yapılmış olması halinde tebliğ
memurunun Yönetmeliğin 30 ve 31.maddelerindeki koşulları araştırmasına
gerek yoktur. Zira, muhatabın adreste bulunmaması halinde, bunun
nedeninin araştırılması ve tevziat saatinden sonra adrese dönüp
dönmeyeceğinin tespit edilmesi gerçek kişiler yönünden zorunlu olup, hükmi
şahısların sıfatı ve niteliği itibari ile böyle bir araştırmanın yapılmamış olması
tebligatın usulsüzlüğü sonucunu doğurmaz.

O halde, mahkemece, şikayetçi şirketin, İİK'nun 355 ve 356. maddeleri
gereğince sorumluluğunun bulunmaması nedeniyle şikayetin kabulü
gerekirken, reddine karar verilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Şikayetçi şirketin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının
yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca
(BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın
tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,
25.01.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
swxtr
Site Üyesi
Mesajlar: 8
Kayıt: 27 Nis 2012 12:50

Re: İŞÇİNİN MAAŞINA HACİZ YAZISI GELDİĞİNDE İŞYERİ NE YAPMAL

Mesaj gönderen swxtr »

Çok iyi açıklamalar üstad (:
Kullanıcı avatarı
OneLoveDenizlispor
Site Üyesi
Mesajlar: 14
Kayıt: 19 Şub 2016 15:12

Re: İŞÇİNİN MAAŞINA HACİZ YAZISI GELDİĞİNDE İŞYERİ NE YAPMALI

Mesaj gönderen OneLoveDenizlispor »

İşveren tarafından maaş haczi 1/3 oranında yapılmıştır. 1/4 oranında yapılması için mail gönderilmiştir fakat 1/3 oranında ısrar etmektedirler. ( Yol parası ve AGİ toplamlarından 1/3 oranında kesinti yapmaktadırlar. )

1/4 Oranında ve AGİ'nin düşüldükten sonra yapılabilmesi için noter üzerinden ihtar mı çekilmesi gerekir yoksa şirket insiyatifine bırakılmış bir durum mudur bu ?
İzlenilecek yol nasıldır ?

Bilgi ricası ile.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: İŞÇİNİN MAAŞINA HACİZ YAZISI GELDİĞİNDE İŞYERİ NE YAPMALI

Mesaj gönderen Admin »

OneLoveDenizlispor yazdı:İşveren tarafından maaş haczi 1/3 oranında yapılmıştır. 1/4 oranında yapılması için mail gönderilmiştir fakat 1/3 oranında ısrar etmektedirler. ( Yol parası ve AGİ toplamlarından 1/3 oranında kesinti yapmaktadırlar. )

1/4 Oranında ve AGİ'nin düşüldükten sonra yapılabilmesi için noter üzerinden ihtar mı çekilmesi gerekir yoksa şirket insiyatifine bırakılmış bir durum mudur bu ?
İzlenilecek yol nasıldır ?

Bilgi ricası ile.
İCRA VE İFLAS KANUNU
Kısmen haczi caiz olan şeyler:
Madde 83 – (Değişik: 3/7/1940 - 3890/1 md.)
Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları,
sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu
olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.
(Değişik: 12/4/1968 - 1045/1 md.) Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz
var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez.
Merhaba,

Yukarıda paylaştığım İcra ve İflas Kanunu maddesine göre, maaş haczi en az dörtte bir oranında yapılır. Yani bu orandan fazla (üçte bir) oranda kesinti yapılması mümkündür. Ancak kesintiden kalan maaş borçlunun geçimi için yeterli değilse, icra mahkemesine müracaat edilerek kesintinin 1/4 e indirilmesi talep edilebilir.

Saygılarımla...
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: İŞÇİNİN MAAŞINA HACİZ YAZISI GELDİĞİNDE İŞYERİ NE YAPMALI

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2009/26582
KARAR: 2010/8064


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlu M..... D.....'un Almanya İşçi Emeklilik Sigorta Kurumunda emekli maaşı aldığı hususu tartışmasızdır.

Her ne kadar Dairemizin, yurtdışından alınan emekli maaşının tamamının haczini engelleyen özel bir yasa hükmü bulunmadığından bahisle, yurtdışı emekli maaşlarının tamamının haczedilebileceğine dair içtihatları bulunmakta ise de, Yargıtay HGK.nun, önüne gelen benzer bir konuda verdiği 2009/12-166 Esas sayılı 10.06.2009 tarihli kararından sonra bu görüş değiştirilerek yurtdışından bağlanan emekli maaşları, İİK.nun 83. maddesi kapsamında değerlendirilmeye başlanılmıştır. " Kısmen haczi caiz olan şeyler" başlığını taşıyan söz konusu maddede "……. tekaüt maaşları………borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra müdürünce lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir. Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez" düzenlemesine yer verilmiştir. Bu bağlamda; Yargıtay HGK.nun 10.06.2009 tarihli kararı Dairemizce de benimsenerek, anılan karar doğrultusunda içtihat değişikliğine gidilmiştir.

Somut olayda borçlunun yurtdışından aldığı emekli maaşının tamamının üzerine haciz konulduğu görülmektedir. Borçlu icra mahkemesine başvurarak emekli maaşının tamamının haczedilerek kesildiğini, mağdur duruma düştüğünü, maaşı üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir. Mahkemece borçlu şikayetinin yukarıda açıklanan kıstaslara uygun olarak incelenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin kabul edilerek haczin tümü ile kaldırılmasına dair hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 05.04.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
veysel42
Site Üyesi
Mesajlar: 2
Kayıt: 09 Ağu 2016 15:48

Re: İŞÇİNİN MAAŞINA HACİZ YAZISI GELDİĞİNDE İŞYERİ NE YAPMALI

Mesaj gönderen veysel42 »

hocam aylık 170 tl ücret alan işçinin maaşı haciz edilebilir mi?
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: İŞÇİNİN MAAŞINA HACİZ YAZISI GELDİĞİNDE İŞYERİ NE YAPMALI

Mesaj gönderen Admin »

veysel42 yazdı:hocam aylık 170 tl ücret alan işçinin maaşı haciz edilebilir mi?
170 TL aylık ücret biraz ilginç ama yine de cevap vermek gerekirse;

İİK.nun 83. maddesi gereğince, kısmen haczi mümkün olan maaş veya ücretten, borçlu ve ailesinin geçinmesi için icra müdürünce lüzumlu olarak takdir edilen miktar indirildikten sonra kalan kısmın haczi mümkündür. Ancak haczedilecek miktar maaş veya ücretin ¼’ünden az olamaz. Bir diğer anlatımla, haczedilecek miktar en az ¼ olup, borçlunun maaş veya ücretinin miktarı ile kendisinin ve ailesinin geçinmesi için gerekli kısım nazara alınarak haczedilebilecek miktarın belirlenmesi gerekir.

Ayrıca, Kanun, borçlunun maaş veya ücretinin ¼'ünün herhalde haczedebileceğini hükme bağlamıştır. Buna göre ücretin tamamı, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için yeterli olmasa bile, icra memuru bunun ¼'ünü mutlaka haczetmek zorundadır. İcra memuru haczedeceği miktarın azami sınırını belirlerken borçlunun ve ailesinin ihtiyacını göz önünde bulunduracaktır. İcra memuru bu takdiri kendisi yapabileceği gibi bunun için bilirkişiye de başvurabilir. Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen asgari ücret, çalışana işveren tarafından ödenmesi zorunlu en düşük ücret olup, İİK'nun 83. maddesinde esas alınamaz.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
veysel42
Site Üyesi
Mesajlar: 2
Kayıt: 09 Ağu 2016 15:48

Re: İŞÇİNİN MAAŞINA HACİZ YAZISI GELDİĞİNDE İŞYERİ NE YAPMALI

Mesaj gönderen veysel42 »

Yani haciz yapılamaz. Doğru mu anladım hocam.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: İŞÇİNİN MAAŞINA HACİZ YAZISI GELDİĞİNDE İŞYERİ NE YAPMALI

Mesaj gönderen Admin »

Maaş miktarı ne olursa olsun maaşın 1/4 üne haciz konulabilir.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
ozgun
Yeni Üye
Mesajlar: 1
Kayıt: 04 Mar 2019 14:54

Re: İŞÇİNİN MAAŞINA HACİZ YAZISI GELDİĞİNDE İŞYERİ NE YAPMALI

Mesaj gönderen ozgun »

İşyerine yaptığımız maaş haczi müzekkeresine cevapta, işçinin maaşı üzerinde başka bir icra dosyası sebebiyle bu ay kesinti yapılacağı ve bizim talebi sıraya koydukları yazıyor.

İİK 355. maddede belirtilen şekliyle borçlu-çalışanın aylık ne kadar ücret aldığı bilgisi yok. Ayrıca, bizim kesintinin sırasının ne zaman geleceği hakkında da bilgi yok.

Böyle bir cevap yazısı kanuni açıdan, işverene karşı haciz yapma hakkı verir mi? (i.i.k 356 ??? )
Not: İzmir B.A.M'ın tekit yazısına gerek olmadığı içtihadına istinaden, tekit göndermeyi düşünmüyorum.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj