Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku iş kazasında işçinin kusuru

iş kazasında işçinin kusuru

İşveren, İşyeri, İşçi, Taşeron, Müteahhit, Kıdem ve İhbar Tazminatı, İş Akdi, Ücret, İşe İade Davaları, Sendikalar, İş Güvenliği Hukuku, Sosyal Sigortalar, Toplu İş Sözleşmeleri...

ufukecem Site Üyesi

Mesajlar: 1


iyi günler, iş kazası durumunda işçinin görev tanımı içinde olmayan işi yapması sırasında geçirdiği iş kazasıyla sebebiyle kusurlu sayılabileceği ve illiyet bağını kesmese bile en azından kusurun paylaştırılabileceğine dair Yargıtay kararı mevcut mudur ?


Dön İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku